Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genel Denge ve IS - LM Analizi

Reel Sektör ve IS Eğrisi

Mal ve hizmetlerin üretildiği reel sektörde l=S denge şartını sağlayan sonsuz sayıda gelir ve faiz oranı bileşimi tesbit edilerek IS doğrusu elde edilir. Reel sektöründe dengenin sağlanabilmesi için mutlaka IS doğrusu üzerinde bir nokta da bulunması gerekir. IS Fonksiyonu negatif eğime sahiptir ve reel sektörde denge sağlanabilmesi için faiz oranı yükseldiği zaman denge gelir düzeyinin azalacağını ifade etmektedir.

Is Eğrisinin Yer Değiştirmesi

iş adamlarının ileriye dönük iyimser bekleyişlere sahip olması ve tekno­lojik bir değişim yatırımları arttırır (+AI). IS eğrisi sağa kayar (Tersi durumda IS eğrisi sola kayar). Toplumun tasarruf eğilimi artarsa (+AS) IS eğrisini sola kaydırır. (Tersi durumda sağa kayar).

PARASAL SEKTÖR VE LM EĞRİSİ 

LM fonksiyonu para piyasası denge noktalarını ifade eden bir fonksiyon­dur ve LM eğrisi üzerindeki her noktada para arzı para talebine eşittir. 

LM Eğrisinin Yer Değiştirmesi

Faizler yükselirse spekülatif amaçla elde tutulacak para miktarı artar. (+AMds) LM eğrisi sola kayar (Tersi durumda LM eğrisi sağa kayar). Para arzı artarsa (+AMS) LM eğrisi sağa kayar. (Tersi durumda LM eğrisi sağa kayar).

GENEL DENGE: IS (mal piyasası denge eğrisi) ile LM (para piyasası denge eğrisi) eğrilerinin birbiriyle kesiştiği noktadır. (E noktası)

GENEL DENGEDEKİ DEĞİŞİMLER

Yatırımlardaki artış IS eğrisini sağa kaydırır (IS1) denge LM ile ISı kesiştiği yerdir. (B noktası) Tasarruflardaki artış IS eğrisinin sola kay­dırır. (IS2). Yeni denge LM ile IS2 kesiştiği yerdir. (C noktası) 

Para arzındaki artış LM eğrisini sağa kaydırır (LM1). Genel denge LM1 ile IS kesiştiği yerdir. (E noktası) (Tersi duruda genel denge LM2 IS kesişti­ği yerdir. (F noktası)) 

IS-LM MODELİ VE KAMU SEKTÖRÜ 

Buna göre artık reel sektör denge şartı sadece I=S ile değil l+G=S+T ile gösterilmelidir. Kamu harcamalarının modele dahil edilmesiyle veya kamu harcamalarında meydana gelecek bir artış nedeniyle IS eğrisi başlangıçtaki konumuna göre sağa doğru kayacaktır.

Verginin veya vergilerdeki bir artışın genel denge üzerindeki etkisi denge gelir düzeyinin azalması ve denge faiz oranının düşmesine neden olur (Terside doğumdur). 

IS Fonksiyonunun Esnekliği: Bu eğilimin esnekliğini belirleyen, temel faktörün yatırımların faiz esnekliği olduğunu söylemek mümkündür. 

LM Fonksiyonun Esnekliği

Keynesyen bölgede LM eğrisi faiz oranı karşısında sonsuz esnek olmaktadır.
Klâsik bölgede LM fonksiyonunun faiz oranı karşısındaki esnekliği sıfır olmaktadır.
Ara bölgede ise LM eğrisi pozitif bir faiz esnekliğine sahiptir. 

PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ: 

Keynesyen bölgede maliye politikası etkin iken para politikasının hiçbir etkisi bulunmamakta, klâsik bölgede ise para politikası etkin iken maliye politikasının hiçbir etkinliği bulunmamaktadır. İki uç arasında yer alan ara bölgede ise hem maliye politikası hem de para politikası etkin olmakta, ancak bunların etkinliği uç durumlardaki kadar güçlü olmamaktadır. 

IS - LM MODELİ VE TOPLAM TALEP EĞRİSİ 

Mal ve hizmet piyasası ile para piyasası eş anlı dengesi açısından, fiyat­larla üretim miktarı arasında bir ilişki elde edebiliriz. İşte söz konusu ilişki toplam talep fonksiyonu olarak adlandırılmaktadır.

Toplam talep (AD) eğrisi, her fiyat düzeyinde mal ve para piyasalarını dengeye getiren denge düzeyini gösterir. Yüksek bir fiyat düzeyi reel para arzını azaltıp faiz oranını yükselttiği ve dolayısıyla denge gelir düzeyini azalttığı için toplam talep eğrisi aşağıya doğru eğimlidir. 

Toplam Talep Eğrisinin Yer Değiştirmesine Neden Olan Faktörler 

IS Eğrisindeki Yer Değiştirme: 

Otonom tüketim harcamalarını ve otonom yatırım harcamalarını teşvik eden ileriye dönük iyimser bekleyişler, kamu harcamalarındaki bir artış ve vergilerdeki bir düşüş (ki bunların tümü IS eğrisini sağa kaydırmaktadır) top­lam talep eğrisini de sağa doğru kaydıracaktır. Tersi toplam talep eğrisini sola doğru kaydırır.

LM Eğrisindeki Yer Değiştirme: Para arzındaki bir artış LM ve AD eğrilerinin sağa doğru, azalma ise her iki eğrinin de sola doğru kaymasına yol açar.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Sağlık Bilgileri