Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esneklik ve Eğim Farkı

Esnekliğin, iki değişkende meydana gelen yüzde değişmeler arasındaki oran demek olmasına karşılık, eğim, iki değişkende meydana gelen mutlak değişmeler arasındaki oran demektir. Örneğin, doğrusal bir talep eğrisinin talep eğimi dikey eksende yer alan değişken olan fiyattaki değişmenin (∆P), yatay eksende yer alan değişken olan talep edilen miktardaki değişmeye (∆Q) oranına eşittir, ∆P/∆Qd. Bu oran ise, yay esneklik formülündeki ilk terimin (∆Qd/∆P) tersinden ibarettir. Dolayısıyla da yay esneklik formülü, talep eğrisinin ters eğimi ile P/Qd oranının çarpımı biçiminde de ifade edilebilir.

İktisatçıların, talep edilen miktardaki değişmenin fiyattaki değişmeye duyarlılığını, eğim ile değil de esneklik ile ölçmelerinin temel nedeni, eğim üzerinden hesaplanan duyarlılığın mallar arasında doğru bir duyarlılık karşılaştırmasına imkan vermemesidir.
 

Örneğin, kilosu 1 Ytl olan buğdayın ve kilosu 2 Ytl olan makarnanın fiyatı 10 Ykrş arttığında her iki malın da talebi örneğin 10 kilo azalıyorsa, her iki malın talebindeki değişmenin fiyat duyarlılığını eğim üzerinden doğru biçimde karşılaştırmak mümkün değildir. Zira, her iki malın başlangıç fiyatlarındaki farklılığı gözardı eden böyle bir karşılaştırma yapıldığında, fiyattaki 10 Ykrş'luk artış sonucu her iki maldan talep edilen miktarın 10 kilo azaldığı ve dolayısıyla da her iki malın talebinin fiyat duyarlılığının aynı olduğu gibi anlamsız sonuca ulaşılır.
 

Esneklik ve eğimin farklı kavramlar olduğu gerçeğinin en önemli iktisadi örneklerinden biri, doğrusal bir talep eğrisi üzerindeki her noktada fiyat esnekliğinin farklı olmasıdır.

Kaynak: Prof. Dr. Erdal Ünsal - Mikro İktisada Giriş

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri