Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arz, Arz yasası, Arz Kayması, Arz Fonksiyonu

Arz Nedir, bir malın satılmak amacıyla piyasa çıkartılmasıdır.

Arz yasası, arzı etkileyen fiyat dışı faktörler sabit kabul edildiğinde belli bir malın fiyatı arttığında arz edilen miktarı da artar. Malın fiyatı azaldığında arz edilen miktarda azalır. O halde, belli bir malın arz edilen miktarı ile ilgili malın fiyatı arasında aynı yönde bir ilişki ortaya çıkar. Ekonomide bu ilişkiye arz kanunu adı verilir.

Fiyat dışında arzı etkileyen faktörler; ekonomideki diğer ilgili malların fiyatlarının değişmesi, üretim faktörlerinin fiyatlarının değişmesi, malın üretim teknolojisinin değişmesi, üreticilerin beklentileri, zevk ve tercihleri, üretimde devlet müdahalesi

Arz fonksiyonu: mal ve hizmet arzının bir marjinal maliyeti vardır mal ve hizmet arzı arttıkça marjinal maliyet artar. O halde karını maksimize etmek isteyen firmanın ek çıktı üretmesini sağlamak için daha yüksek fiyat gereklidir.

Arz Belirleyicileri ve Arz Kayması

Bir malın fiyatındaki değişme arz edilen miktarında değişmeye neden olur. bununla birlikte artış ya da azalış şeklinde arzdaki bir değişme ürünün fiyatıyla bağlantısız olarak meydana gelir. Arzda bir değişmeye neden olan bazı etmenler üzerinde durulacaktır.

a.Girdi Fiyatları

Arzcının üretim kararlarını üretim sürecinde kullanılan girdilerin maliyeti etkiler. Diğer koşullar aynıyken, herhangi bir fiyat düzeyinde eğer emek maliyeti yükselirse, mal arzı azalacaktır demek arz eğrisinin sola kayması anlamına gelir.

b.Diğer Malları Fiyatı

Eğer bir üreticinin üretebileceği bazı diğer malların fiyatları yükselirse, üretici o sırada üretmek istediği maldan daha az üretebilir. Eğer mısır fiyatları hızla yükselirse, bir çiftçi daha az arpa üretecektir. Çünkü çiftçiler arpa yerine daha karlı olan mısır üretimini ikame edeceklerdir.

c.Bekleyiş

Eğer üreticiler gelecek yıl fiyatların yükseleceğini bekliyorsa, şimdi daha az arz edeceklerdir. Eğer üreticiler gelecek yıl fiyatların düşeceğini bekliyorsa, şimdi daha fazla arz edeceklerdir.

d.Arzcı Sayısı

Herhangi bir veri fiyatta mal arz edebilecek firma sayısı ne kadar fazlaysa, piyasa arzı o kadar büyük olacaktır.

e.Teknoloji ve Vergi

Teknolojik ilerlemeden dolayı çoğu kez maliyetlerde düşüş meydana gelir. Aynı şeklide vergiler bir üretim maliyetidir ve arz etkiler. Vergilerin arttırılması arzın azalmasına, vergilerin düşürülmesi arzın arttırılmasına neden olabilir.

f.Hava Koşulları

Hava koşulları özellikle tarımsal ürünlerin arzı üzerinde önemli rol oynar. Örneğin bir don olayı birçok tarımsal ürünün arz eğrisinin sola kaymasına neden olabilir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri