Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


G
elişmekte Olan Ülkeler, Gelişmekte Olan Ülkelerin Özellikleri

Bugün dünya ülkelerinin kabaca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler diye adlandırılması genel kabul görmüş bir ayrım olmakla birlikte bu ayrımın neden ortaya çıktığı ve niteliği konusunda genel kam aynı değildir. 

Gelişmekte olan ülkeler terimi nispeten yeni bir terimdir. Aynı olguyu anlatmak için önceleri geri ülkeler (bölgeler) denirken sonraları azgelişmiş ülkeler terimi buna tercih edildi. Ancak gerek bu kelimenin bir durağanlık ifade etmesi. bu ülkelerin de belli bir gelişme içinde olduğunu ihmal ediyor izlenimi vermesi gerekse azgelişmiş ülke teriminin tıpkı geri ülke terimi gibi oldukça kötümser ve katı bir ifade olduğunun düşünülmesi, bu terimin yerine geliş­mekte olan ülkeler teriminin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Ancak ünlü iktisatçı Gunnar Nyrbal bu değişikliği "terimlerle politika yapmak" ya da "terimlerle diplomasi" olarak yorumlamıştır. Yine de uzun süren bir durağanlık'!devresinden sonra' özelikle 1960'lardan sonra azgelişmiş ülkelerin hızlı bir değişme, modernleşme ve sanayileşme içine girdik­leri düşünülürse terim uygun görülebilir. Yine de; azgelişmiş ülkelerin, gelişmiş ülkelerin izlediği yolu  izleyerek geliştikleri düşüncesini yarattığı gerekçesiyle eleştirilmekten kurtulamamıştır. 

Bu ülkeler kendi aralarında bazı alt bölümlere ayrılabilirler. Bunlar:

1) Orta seviyede gelişmiş olan ülkeler. Gelişmişlere nazaran kişi başına milli gelirleri düşük fakat henüz tümüyle kullanmadığı kay­nakları mevcut olan ülkelerdir.

2) Nüfus başına geliri çok düşük, nüfusuna oranla yetersiz doğal kaynaklara sahip fakat belli bir büyümeyi gerçekleştiren ülkeler.

3) Doğal kaynaklar bakımından zengin olma­sına karşın gelirlerinde büyük bir artış gözükmeyen ülkeler.

     4) Hem doğal kaynakları kıt hem kişi başına milli gelirin düzeyi düşük hem de önemli bir kalkınma hızı gerçekleştiremeyen ülkelerdir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri