Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM STANDARDI

Standard ilk olarak 1987 yılında Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Standard ilk olarak 1994 yılında revizyona uğramış ve yeniden Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. Standard 2000 yılında yeniden revizyona uğramış ve bu sefer Kalite Yönetim Sistem Standardı olarak yayınlanmıştır. 2008 yılında ISO 9001:2000 revizyonunun yayınlaması beklenmektedir. ISO 9000 serisi standartlarla uluslararası platformda geçerli kalite güvence sistemleri oluşturulması hedeflenmektedir. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, hizmet veya üretim sektöründeki bir firmanm kalite performansını artırmak için asgari olarak nelerin yapılması gerektiğini standarda bağlayan bir sistemdir. 

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 

2001 yılında ISO (International Organisation for Standardisation-Uluslararası Standardizasyon Örgütü) tarafından gıda güvenliği yönetim sistemi içinde HACCP'in rolünü tanımlayan denetlenebilir bir standardın oluşturulması çalışmalarına başlanmış olup, standart 2005 yılı sonunda yayınlanmıştır. 

ISO 22000 Standardının amacı gıda tedarik zinciri boyunca gıda güvenliği yönetimi için gerekli olan uygulamaları uyumlaştırmaktır. Söz konusu standart, çiftçiden gıda hizmet sektörüne kadar gıda zincirindeki tüm üyeleri kapsayan gıda güvenliği yönetim uygulamalarını tanımlayan uluslararası bir standarttır. 

Gıda zincirindeki üreticiler ve tedarikçiler, HACCP, üretim ve paketleme için BRC (British Retail Consortium), IFS (International Food Standard), EurepGAP, GMP gibi sayısı giderek artan gıda güvenliği standartları ile karşı karşıya kalmıştır. Aynı zamanda AB'deki perakendecilerin oluşturduğu GFSI de bu tür standardlara genel bir çerçeve çizmektedir. Birçok firma bu tür benzer birkaç sertifikaya sahip olmak durumunda kalmakta olup, bu firmalar için gereksiz maliyet ve çaba anlamına gelmektedir. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Standardının bu tür sorunlara çözüm olacağı düşünülmektedir. ISO 22000 Standardının en önemli avantajı gıda zincirinin tümünde uygulanabilmesidir. Söz konusu standardın uluslararası düzeyde kabul göreceği ve perakendecilerin tüm taleplerini karşılayacağı düşünülmektedir. ISO 22000 Standardının BRC ve IFS gibi diğer gıda güvenliği standartlarından farkı iyi uygulamalar için detaylı bir listesinin olmamasıdır. Gerçekten de her durum ve kurum için bütün kuralları kapsayacak bir listenin oluşturulması da oldukça zor bir işlem olmakla beraber ISO 22000 standardı, her kurumun kendine uygun uygulamaları benimseyerek uygulamasını kabul etmektedir. Aynca, söz konusu standart Codex Alimentarius'un ilgili standardlannı temel almaktadır. 

Bu uluslararası kuralların amacı HACCP sisteminin sertifıkasyonu ile ilgili kuralları standartlaştırmaktadır.   Bu   sistemin   geliştirilme   nedeni,   HACCP   sertifıkasyonu   için kullanılan ulusal standartların iyileştirilmesidir. ISO 22000 standardında da en önemli unsur dokümantasyondur. 

Söz konusu standardın amacı;

>   Codex'in HACCP prensipleri ile uyumlu olunması,

>   Gönüllü uluslararası standardların uyumlaştırılması,

>  İç denetmenler, firmanın kendisi tarafından yapılan veya bağımsız kuruluşlara yaptırılan sertifikasyon işleminde denetlenebilir bir standart sağlanması,

>   Yapısının ISO 9001:2000 ve ISO 14001:1996 Standardları ile aynı paralelde olmasını sağlamak,

>   Uluslararası HACCP kavramının oluşturulmasını sağlamaktır. 

ISO 22000'in Faydaları 

>   Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme
>   Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması
>   Pazarda güven kazanma
>   Uluslararası ilişkilerde artış
>   Rekabet gücü kazanma
>  Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma
>  Yönetim etkinliğini artırma
>   Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama
>  Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme
>   Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için data toplama ve kontrol
>   Etkin zaman yönetimi

Zarar gören madde miktarında azalma
>   Tüketiciyi bilinçlendirme
>   Etkin stok kontrolü ve data sağlama
>   Etkin müşteri hizmeti
>   Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma 

SQF 1000 VE SQF 2000 STANDARDI 

SQF (Safe Quality Food-Güvenli Kaliteli Gıda) Avustralya'da geliştirilmiş olup, gıda sektörü için oluşturulmuş uluslararası bir yönetim standardıdır. Bu yönetim sistemi, gıda kalitesi ve güvenliğine odaklanmış risk analiz yaklaşımını temel almaktadır. Yani SQF gıda güvenliği yönetim sistemi olan HACCP ve kalite yönetim sistemi olan ISO 9001'e dayandırılmaktadır. Bu iki yönetim sisteminin standardları izlenebilirlik ve takip ile tamamlanmaktadır. 

SQF sistemi gıda zincirindeki tüm üyeler tarafından kullanılabilmektedir. SQF Yönetim Sisteminin amacı, tarladaki üreticiden tüketiciye kadar olan gıda zinciri boyunca gıda güvenliği ve kalitesi ile ilgili standardların yükseltilmesidir. Bunu da Codex'in HACCP prensiplerini SQF Yönetim Sisteminin içine adapte ederek ve zincirdeki üyeler tarafından anlaşılabilirliği artırarak yapmaktadır. 

SQF 1000 standardı tarımsal üretim yapan düşük riskli firmalar ile küçük ölçekli işleyici firmalar tarafından uygulanabilmekte, SQF 2000 standardı ise genellikle yüksek riskli orta ve büyük ölçekli firmalar tarafından uygulanabilmektedir. SQF 3000 standardı ise yakın zamanda geliştirilmiş olup, perakendeciler tarafından kullanılmaktadır. 

SQF Standardları altı temel unsurdan oluşmaktadır; 

1.   Yönetim sorumluluğu,
2.   Üretimin kontrolü,
3.   Denetim ve test uygulama,
4.   Doküman kontrolü ve kalite kayıtlan,
5.   Ürün tanımlaması ve izlenebilirlik
SQF 1000 Standardı tarımsal üretim yapan üreticilerin tüketicilerin talebine uygun kaliteli ve güvenli gıda arz ettiklerini kanıtlamalarını sağlamaktadır. SQF 1000 standardını uygulayan üreticiler SQF 2000 standardını uygulayan perakendeciler için de uygun bir tedarikçi konumundadırlar.

SQF Yönetim Sistemleri de bağımsız kuruluşlarca denetlenmektedir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri