Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIM KESİMİNDE FİYATLARIN BELİRLENMESİ 

Tarımsal Ürünler piyasası, dengesiz ve kompleks bir piyasadır. Bu nedenle, tarımsal fiyatlar da çok defa belirsizdir.

Tarımsal Ürün fiyatlarının belirsizliğinin en büyük nedeni, aşağıda kısaca belirttiğimiz; tarım ürünlerinin kendisine özgü özellikleridir. Fiyatlardaki bu belirsizlikler iç piyasa için söz konusu olduğu kadar dış piyasa bakımından da geçerlidir.

İnsanlar, hangi cins ve hangi tür tarımsal üretimin nerede, ne zaman, ne miktarda ve nasıl yapılacağını belirlerken serbest seçim yapma olanağına sahip değillerdir. Doğal kaynaklar ve iklim koşullan bu seçimete ve yetiştirilen ürüniin kalitesi üzerinde doğrudan etkili olur.

İklim koşullarının etkisi nedeniyle, tarımsal üretim de mevsim değişmelerine göre kesikli bir seyir izler.

Tarımsal Üretimin mevsimlik özellik ve bağımlılık arzetınesi, üretim hacmini ve Üretimin sÜrekliliğini etkilendiğinden, ürünlerin piyasaya sÜrümünüde zaman yönünden etkilemektedir.

Tarım makinalarının kullanımı, hem üretim zamanına hem de arazi koşullarına ve işletme büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Bu nedenle, tarımdayaygın makine kullanımı için elverişli koşullar her zaman mevcut değildir. Sermaye mallarının kış aylarında atıl kalmaları, ciddi bir maliyet unsurudur.

Üretimin (fiziksel ve biyolojik) doğadan ve atmosfer olaylarından etkilenmesi nedeniyle, tarımsal üretim planlaması büyük ölçüde belirsizlik koşulları altında yapılabilir. Gelecek dönemlerdeki üretimi ve üretim koşullarını ex-ante belirlemek güç olduğundan; miktar kalite, fiyat ve gelir beklentilerinde de belirsizlikler vardır.

Tarımda maliyetlerin ex-ante öngörümlenmesi ve ex-post itibariyle hesaplanması zordur. Bu nedenle, tarım ürünlerinde fiyat oluşumu, maliyetler  göre değil, piyasa koşullarına veya politik amaçlara göre gerçekleşir. Maliyetlerin ve öztüketim oranının hesaplanması zor olduğundan, işletmenin kar ve zararını hesaplamak da güçtür.

Tarımsal üretimde Azalan Verim Yasası daha çabuk ve daha yaygın şekilde işler. Tarımsal üretimde faktörlerin mobilitesi zayıftır. Bu zayıflık hem mekan  hem de kesimler itibariyle geçerlidir.

Tarımsal etkinlik alanında teknolojik ilerleme ancak gecikmeli olarak üretime girer ve yayılır.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri