Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türkiye’nin Beşeri Özellikleri 

Ülkemizde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. İkinci nüfus sayımı 1935 yılında yapılmış ve sonraki yıllarda her 5 yılda bir nüfus sayımı gerçekleştirilmiştir. 1990 yılına gelindiğinde nüfus sayımının 10 yılda bir yapılması kararlaştırılmıştır. Ülkemizde ‘Adrese Dayalı Nüfus Sayımı Sistemine’ geçilerek 31 Aralık 2008 tarihli yapılan nüfus sayımında; Türkiye nüfusu 71.517.100 kişi olarak belirlenmiştir. Nüfusun 35.901.154’ü erkek 35.615.946’sını ise kadınlar oluşturmaktadır. Nüfusun % 50’si 28.5 yaşından küçüktür. Nüfusun % 69. 9’u 15 ile 64 yaşları arasındadır. Türkiye de km²’ye 93 kişi düşmektedir. Toplam nüfusun % 75.5’i il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, % 24.5’i belde ve köylerde ikamet etmektedir. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il % 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise % 31.9 ile Ardahan’dır. 

Ülkemizde doğum oranlarının yüksek olması sebebiyle nüfus artış hızı yüksektir. 1927 yılı ile 2008 yılı arası dönemde ülke nüfusu neredeyse 5.5 kat artmıştır. Sağlık alanında hizmetlerin iyileşerek bebek ölümlerinin azalması ve bunun yanında beslenme koşullarındaki iyileşmeler nüfus artış hızına etki eden faktörlerdir

Türkiye'nin beşeri ve ekonomik coğrafyası

Ülkemiz nüfusunun coğrafi dağılışı son derece düzensizdir. Örneğin Marmara bölgesi en fazla ve en yoğun nüfusa sahip bölgemizdir. Marmara bölgesi Türkiye nüfusunun 1/4 ‘ünü barındırmaktadır. Doğu Anadolu bölgesi ise yüz ölçümü bakımından büyük olmasına rağmen ülke nüfusunun 1/10’nu barındırmaktadır. Ülkemizde nüfusun coğrafi dağılışına etki eden faktörler; yeryüzü şekillerinin, iklim özelliklerinin, su kaynaklarının dağılışı olarak sıralanabilir. Yine ekonomik faaliyetlerde ülkemizde nüfusun dağılışını etkilemektedir. Özellikle sanayi faaliyetlerinin yoğunlaştığı alanlarda, Turizm faaliyetlerinin olduğu kesimlerde nüfus yoğunluğu artmaktadır. 

Türkiye de nüfus dağılışı haritalarına bakıldığında yer şekillerinin dağlık, engebeli olduğu sahalar nüfus yoğunluğunun da az olduğu sahalardır. Doğu Anadolu bölgesinin Tunceli, Hakkari; doğu Karadeniz de Artvin, Rize ; Ege de Menteşe dağlık yöresi; Marmara Bölgesi’nde yıldız dağları bölümünde yer şekillerinin engebeli ve yüksek olması nedeniyle nüfuslanma düşüktür. (Türkiye'nin beşeri özellikleri nelerdir)

Sanayi, ticaret turizm ve tarım gibi faktörlerde nüfusun dağılışı ve yoğunluğu üzerinde etkilidir. Sanayileşmenin geliştiği batı illerinde nüfus yoğunluğu ve nüfus miktarı daha fazladır. Bu iller sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi nüfuslanmanın fazla olduğu merkezlerdir. İstanbul 2.486 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il’dir. Bunu sırasıyla; 421 kişi ile Kocaeli, 322 kişi ile İzmir, 249 kişi ile Hatay ve 245 kişi ile Bursa illeri izlemektedir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 11 kişi ile Tunceli’dir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri