Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMİ SORULARI - 3 

1. Aşağıdaki durumlardan hangisinde, toplum üretim imkanları eğrisi içerisindeki noktalarda yer alır? 

A) Kaynaklar etkin bir şekilde kullanılmadığında. B) Kaynakların tümü kullanıldığında.
C) Kişi başına gelir arttığında.   D) Gelir adil olarak dağıldığında. 

2. Bir ekonomide malların nasıl üretileceği sorunu, aşağıdakilerden hangisi ile yakından ilgilidir? 

A) Toplumun sahip olduğu kaynaklar B) Sahip olunan teknoloji   C) Ekonomik sistem   D) Gelir dağılımı 

3. Piyasa ekonomisinde hangi malların, nasıl ve kimin için üretileceği sorunları aşağıdakilerden hangilerinin faaliyetleri ile belirlenir? 

A) Devletin  B) Sosyal sınıfların   C) Parlamentonun   D) Üretici ve tüketicilerin 

4. insan ihtiyaçlarının, bu ihtiyaçları tatmin etmede kullanılan kaynaklardan daha fazla olması nedeniyle............sorunu ortaya çıkar.

5. iki mal arasında fırsat maliyetinin sabit olması, aşağıdakilerden hangisine neden olur? 

A)Artan üretim imkanları  B) Orijine göre dışbükey üretim imkanları
C) Orijine göre içbükey üretim imkanları D) Doğrusal üretim imkanları 

6. Orijine göre iç bükey üretim imkanları eğrisi, aşağıdakilerden hangisinin  sonucudur? 

A) Azalan fırsat maliyetinin B) Sabit fırsat maliyetinin  C) Gelişen teknolojinin  D) Artan fırsat maliyetinin 

7. Üretim imkanları eğrisi sağa doğru kaydığında, aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

A) Toplumun kaynakları artabilir B) Teknoloji gelişebilir  C) Kaynakların etkinliği azalır  D) Ekonomik büyüme gerçekleşir  

8.  Üretim imkanları eğrisi üzerindeki noktalar için aşağıdakilerden hangisi uygundur? 

A) Toplumun kaynakları etkin olarak kullanılmaktadır.  B) Toplumun kaynakları etkin olarak kullanılmamaktadır.
C) Eğri üzerindeki noktaları üretecek kadar kaynak yoktur. D) Ekonomide durgunluk vardır. 

9. Üretim imkanları eğrisinin dışındaki noktalar için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? 

A) Toplumun kaynakları tam olarak kullanılır.  B) Toplumun kaynakları tam olarak kullanılmaz.
C) Sürekli teknolojik gelişme vardır.    D) Toplumun kaynakları o noktadaki mal bileşimini üretmeye yetmez. 

10. Doğrusal üretim imkanları eğrisi.......ve.......... ilkelerini tanımlar. 

CEVAPLAR

1. Eğer bir toplum sahip olduğu tüm kaynakları etkin bir şekilde kullanamıyorsa; üretim imkanları eğrisi içerisindeki noktalarda yer alır. Bu nedenle doğru yanıt A dır. 

2. Burada doğru yanıt C dir. Çünkü, bir ekonomide malların nasıl üretileceği sorunu, üretim teknolojisi ve üretimin organize edildiği ekonomik sistemle yakından ilgilidir. 

3. Piyasa ekonomisinde hangi malların, nasıl ve kimin için üretileceği sorunları, üretici ve tüketicilerin faaliyetleri ile belirlendiği için doğru yanıt D dir. 

4. insan ihtiyaçlarının bu ihtiyaçları tatmin etmede kullanılan kaynaklardan fazla olması nedeniyle kıtlık sorunu ortaya çıkar. 

5. Burada doğru yanıt D seçeneğidir. Çünkü, diğer seçeneklerden hiç birinde iki mal arasında fırsat maliyeti sabit değildir. 

6. Fırsat maliyetlerinin artması nedeniyle üretim imkanları eğrisi orijine göre içbükeydir. Bu nedenle doğru yanıt D dir. 

7. A, B ve D seçeneklerinde yer alan ifadeler sonucu, üretim imkanları eğrisi sağa doğru kayar. Ancak C seçeneğinde üretim imkanları eğrisi sağa doğru kaymaz. 

8. Üretim imkanları eğrisi üzerindeki noktalarda varsayım gereği toplumun tüm kaynakları tam olarak kullanılır. Bu nedenle doğru yanıt A dır. 

9. Burada doğru yanıt D dir. Çünkü A seçeneğinde toplum üretim imkanları eğrisi üzerindeki, B seçeneğinde içerisindeki bir noktada yer alır. Sürekli teknolojik gelişme ise üretim imkanlara eğrisini sağa doğru, kaydırır. 

10. Doğrusal üretim imkanları eğrisi Kıtlık ve Fırsat Maliyeti ilkelerini tanımlar.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri