Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMİ SORULARI - 4

1. Tüketicinin, geliri artarken bir mala olan talebin artması için o malın nasıl bir mal olması gerekir?
A) Normal B) Tüketim malı   C) Düşük  D) Serbest 

2. Arz eğrisinin eğiminin artan olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ürün etkisi B) Azalan fayda yasası  C) ikame etkisi  D) Azalan verimler yasası
 

3. Bireysel talep eğrilerinden piyasa talep eğrisini elde etmek için aşağıdakilerden hangisini izlemek gerekir?
A) Bir bireysel talep eğrisi ile tüketici sayısını çarpmak B) Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamını almak
C) Belirli bir fiyat ile miktarı çarpmak D) Hanehalkı sayısı ile miktarı çarpmak 

4. Aşağıdakilerden hangisi bir malın talebinde azalma yaratır?
A) Zevklerdeki olumlu bir değişme  B) Parasal gelirdeki bir artış
C) Diğer malların fiyatlarındaki bir artış  D) ikame malının fiyatındaki azalış 

5. Normal mal ile gelir arasındaki ilişki mala olan talebi;
A) Artar   B) Azalır   C) Değişmez    D) Önce azalır, sonra artar

6. Bir malın, hem ikame hem de tamamlayıcı malının fiyatı arttığında, mala olan talep;
A) Artar   B) Azalır   C) Değişmez   D) Yukarıdakilerin hepsi mümkündür. 

7. Diğer şartlar sabitken, bir malın fiyatındaki azalma neyle sonuçlanır ve ona ne ad verilir?
A) Talepte bir artış  B) Talepte bir azalış  C) Talep edilen miktarda bir artış   D) Talep edilen miktarda bir azalış

8. Bir kilo elma 30 bin TL ve bir kutu kola 10 bin TL ise, elmanın kola cinsinden fiyatı......dır. 

9. Aşağıdakilerden hangisi arzı arttırmaz?
A) Kaynak maliyetlerinin artması B) Teknolojinin gelişmesi
C) Üreticilerin sayısının" artması D) Malın fiyatının artması 

10. İthal mallara uygulanan miktar sınırlamaları nedeniyle aşağıdaki etkilerden hangisi ortaya çıkar? 

A) İthal mallara olan talep artar  B) İthal mallara olan talep azalır
C) İthal malların fiyatları azalır   D) İthal malların arzı azalır

CEVAPLAR

1. Burada doğru yanıt A dır. Çünkü, gelir ile normal mal arasında aynı yönde bir ilişki vardır.

2. Azalan verimler yasası, arz eğrisinin artan eğime sahip olmasının nedeni olduğu için,
doğru yanıt D seçeneğidir.

3. Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamlarını almak yoluyla piyasa talep eğrisi elde edildiği için doğru yanıt B seçeneğidir.

4. Zevklerdeki olumlu bir değişme ile parasal gelirdeki artış, mala olan talebi arttırır. Bu nedenle A ve B seçenekleri doğru yanıt değildir. C seçeneğinde ise diğer mal ile ilgili mal arasındaki ilişki verilmemiştir. Bu nedenle diğer mal fiyatındaki artışın etkisini belirleyemeyiz. ikame mal fiyatındaki azalış mala olan talebi azaltacağı için doğru yanıt D seçeneğidir.

5. Normal mal talebi ile gelir arasında, aynı yönde bir ilişki olduğu için doğru yanıt A seçeneğidir.

6. Bir malın ikame malının fiyatı arttığında, mala olan talep artarken; tamamlayıcı malının fiyatındaki artış, mal talebini azaltır. Bu nedenle malın talebi artabilir, azalabilir veya değişmez. Dolayısıyla doğru yanıt D dir.

7. Malın fiyatındaki azalma sonucu, o malın talep edilen miktarı artar. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir.

8. Elmanın kola cinsinden fiyatı 3 tür. Çünkü elmanın fiyatı kola fiyatının üç katıdır.

9. Doğru yanıt A dır. Çünkü diğer seçeneklerde arz artarken, kaynak maliyetlerindeki artış arzın azalmasına neden olur.

10. İthal malların uygulanan miktar sınırlamaları, ithal malların ülke içindeki arzının azalmasına neden olur bu nedenle cevap D seçeneğidir.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri