Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMİ SORULARI - 5 

1. bir malın tamamlayıcı malının fiyatı düştüğünde o malın piyasa denge fiyatı ve miktarı nasıl değişir?
A) Sadece denge fiyatı artar  B) Sadece denge miktarı artar
C) Hem Denge fiyatı, hem de denge miktarı artar D) Denge fiyatı azalıp, denge miktarı artar
 

2. Bir malın denge fiyatını aşağıdakilerden hangisi verir?
A) Malın gerçek fiyatı ile girdi maliyetleri arasındaki fark. B) Piyasa arz ve talep eğrilerinin kesim noktası.
C) Piyasa talebinin piyasa arzını aştığı fiyat düzeyi.  D) Devletçe belirlenen fiyat. 

3. Bir mal için karaborsanın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Malın resmi fiyatı denge fiyatının üzerindedir. B) Malın resmi fiyatı denge fiyatına eşittir.
C) Resmi fiyatlarda arz çok azdır.   D) Resmi fiyatlarda talep çok azdır. 

4. Bir mal için piyasa dengesi söz konusu iken, malın piyasa talebi değişmeden piyasa arzı artarsa, aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) Denge fiyatı düşer, denge miktarı değişmez B) Denge miktarı artar, denge fiyatı değişmez
C) Hem denge fiyatı, hem de denge miktarı azalır. D) Denge fiyatı düşer, fakat denge miktarı artar. 

5. Eğer bir malın arz miktarı talep miktarından fazla ise;
A) Mal fazlası oluşur. B) Fiyatlar düşer, denge miktarı artar
C) Hem denge fiyatı hem de denge miktarı azalır. D) Talep fazlası oluşur. 

6. Bir malın arzı sabitken, tüketicilerin gelirindeki artış sonucu, aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Denge fiyatı ve denge miktarı azalır.  B) Denge miktarı artar ve denge fiyatı düşer.
C) Hem denge fiyatı, hem de denge miktarı atar. D) Denge fiyatı artar, fakat denge miktarı düşer. 

7. Aşağıdakilerden hangisi tavan fiyatların bir sonucu değildir?
A) Arz fazlası oluşur. B) Kıtlık ortaya çıkar. C) Karaborsa oluşur. D) Talep fazlası oluşur. 

8. Aşağıdakilerden hangisi asgari ücret uygulamasının bir sonucudur?
A) Bütün işgücü tam olarak istihdam edilir.  B) işgücüne aşırı talep oluşur.
C) işsizlik ortaya çıkar.  D) Denge ücretinde bütün isteyenler iş bulabilirler 

9. Bir malın talebi sabitken, kaynak maliyetlerindeki artış sonucu;

A) Denge fiyatı düşer.  B) Denge miktarı artar
C) Hem denge fiyatı, hem de denge miktarı azalır. D) Denge fiyatı artar, fakat denge miktarı düşer. 

10. Bir malın arzı ve talebi aynı miktarda azalırsa
A) Denge fiyatı düşer.  B) Denge miktarı azalır.
C) Denge fiyatı artar denge miktarı azalır.  D) Denge fiyatı azalır fakat denge miktarı artar.

CEVAPLAR 

1. Bir malın tamamlayıcı malının fiyatının düşmesi, malın talebini artırır. Talepteki artış ise malın denge fiyat ve miktarını artırır. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir.

2. Bir malın denge fiyatı, o malın piyasa arz ve talep eğrilerinin birbirlerini kestiği noktada oluştuğu için doğru yanıt B dir.

3. Karaborsa, resmi fiyatlarda, arz talebe göre daha az olduğu için oluşur. Bu nedenle doğru yanıt C dir.

4. Piyasa arzının artması sonucu arz eğrisi sağa doğru kayar ve denge fiyatı düşerken, denge miktarı artar.

5. Bir malın arz miktarının, talep miktarından fazla olması nedeniyle; piyasada mal fazlası olur. Bu nedenle, doğru yanıt A seçeneği olur.

6. Tüketicilerin gelirinin artması ile talep artacağı için denge fiyat ve miktarı artar. Bu nedenle, doğru yanıt C seçeneğidir.

7. Tavan fiyatlarda, piyasa talebi piyasa arzından fazla olduğu için, kıtlık, karaborsa ve talep fazlası oluşur. Buna karşılık arz fazlası olmaz. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir.

8. Asgari ücret uygulaması sonucu, işgücü arzı işgücü talebinden fazla olur. Bu da işsizliğin oluşmasına neden olur. Bu nedenle doğru seçenek C olmaktadır.

9. Kaynak maliyetlerindeki artış sonucu, arz azalır. Arzın azalması denge fiyatını arttırıp; . denge miktarını azaltır. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.

10. Bir malın arz ve talebi aynı miktarda azalırsa denge fiyatı değişmezken; denge miktarı azalır. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri