Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMİ SORULARI - 7 

1. Bir malın fiyatı 7 TL. den 6 TL. ye düştüğünde, talep edilen miktar 1000 den 2000 e  çıkmaktadır. Buna göre talebin fiyat esnekliği kaçtır?

A) 8   B) 11  C) 6  D) 7

2. Bir mala ait gelir esnekliği 1,5 olarak bulunmuştur. Buna göre bu malı aşağıdakilerden hangisi "betimler?
A) Esnek maldır.   B) Esnek olmayan maldır.  C) Normal maldır  D) Düşük maldır. 

3. Eğer çapraz talep esnekliği negatif ise, bu iki mal;
A) Tamamlayıcı maldır.  B) ikame maldır.
C) Pozitif esnekliğe sahip maldır.   D) Negatif esnekliğe sahip maldır. 

4. Talep esnekliği aşağıdakilerden hangisinin bir ölçüsüdür?
A) Gelirdeki %1 lik değişime karşılık talep miktarındaki değişimin.
B) Malın fiyatındaki %1 lik değişime karşılık talep miktarındaki değişimin.
C) Malın fiyatındaki %1 lik değişime karşılık talep miktarındaki yüzde değişimin.
D) Malın fiyatındaki bir değişime karşılık talep miktarındaki yüzde değişimin. 

5. Eğer mala olan talep esnek ve malın fiyatı artarsa, üretici için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Satış miktarı azalır   B) Satış miktarı artar   C) Satış miktarı değişmez   D) Satış miktarı önce azalır sonra artar 

6. Aşağıdaki durumların hangisinde, talebin esnek olduğu söylenir?
A) Talep esnekliği pozitif olduğunda B) Talep esnekliği birden büyük olduğunda
C) Talep esnekliği negatif olduğunda  D) Talep esnekliği sıfır olduğunda 

7. Bir malın talep edilen miktarındaki oransal artış, malın fiyatındaki yüzde azalıştan küçük ise; talebin fiyat esnekliğinin değeri aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Ed < 1  B) Ed = 1  C) Ed > 1  D) Ed = O 

8. Bir malın talep miktarı, o malın fiyatı değişirken sabit kalıyorsa, talebin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Ed > 1    B) Ed = 1   C) Ed > 1    D) Ed = O

9. Bir malın talebinin gelir esnekliği negatif ise, gelir artışı durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Maldan satın alınan miktar artar   B) Maldan satın alınan miktar azalır
C) Maldan satın alınan miktar değişmez D) Tüketici o malı almaktan vazgeçer 

10. Fiyat eksenini kesen pozitif eğimli bir arz eğrisinin fiyat esnekliği, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bire eşittir. B) Birden büyüktür. C) Sıfıra eşittir. D) Sabittir. 

 

CEVAPLAR

1. Burada doğru yanıt D seçeneğidir. Bunu talebin nokta fiyat esnekliği formülünü kullanarak gösterebiliriz. Değerleri esneklik formülünde yerine koyduğumuzda 7 sonucunu buluruz. 

2. Burada Doğru yanıt C dir. Çünkü gelir esnekliği 1 den büyüktür. 

3. Çapraz talep esnekliği yardımıyla, iki mal arasında ikame veya tamalayıcılık ilişkisinin olup olmadığı belirlenmeye çalışılır. Esneklik katsayısının işareti negatif ise iki mal tamamlayıcı maldır. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir. 

4. Talep esnekliği, malın fiyatındaki yüzde değişime karşılık, talep miktarındaki yüzde    değişimi ölçtüğü için doğru yanıt C seçeneğidir. 

5. Talebi esnek malın fiyatı artarsa, malın satılan miktarı azalır. Bu nedenle doğru yanıt A  seçeneğidir. 

6. Talep esnekliğinin değeri birden büyük olduğunda, talebin esnek olduğu ifade edilir. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. 

7. Talep edilen miktardaki oransal artış, malın fiyatındaki azalıştan küçük ise, esneklik katsayısının değeri birden küçük olur. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir. 

8. Bir malın fiyatı değişirken talep miktarı değişmeden aynı kalırsa, esneklik formülünün payında yer alan miktardaki oransal değişim sıfıra ve dolayısıyla esneklik değeri de sıfıra eşit olur. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir. 

9. Burada doğru yanıt B seçeneğidir. Çünkü, talebin gelir esnekliği katsayısı negatif olursa; gelirdeki artış, maldan satın alınan miktarı azaltır. 

10. Birden büyüktür. Çünkü bu durumda, arz edilen miktardaki oransal değişim, fiyattaki oransal değişimden büyük olur. Bu nedenle doğru seçenek B dir.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri