Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMİ SORULARI - 8 

1. Teknolojik değişimin de yer aldığı dönem, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piyasa dönemi B) Kısa dönem  C) Orta vadeli dönem D) Uzun dönem 

2. Bir üreticinin, üretimde kullandığı emek ve sermaye miktarını %30 oranında arttırdığını varsayalım. Girdilerdeki bu artışa karşılık üretim %20 oranında artmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
A) Ölçeğe göre artan getiri  B) Ölçeğe göre sabit getiri  C) Ölçeğe göre azalan getiri D) Azalan verimler yasası 

3. Aşağıdakilerden hangisi üretici dengesinde geçerli değildir?
A) Faktör fiyatlarının birbirine oranı, faktörlerin marjinal fizik ürünlerinin oranının tersine eşittir.
B) Faktörlerin marjinal fizik ürünlerinin faktörlerin fiyatlarına oranı birbirine eşittir.
C) Üreticinin her faktöre harcadığı son liranın marjinal fizik ürünleri birbirlerine eşittir.
D) Faktörlerin marjinal fizik ürünleri birbirine eşittir.
 

4. Piyasa döneminde, aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
A) Mala olan talep sabittir  B) Malın fiyatını arz ve talep belirler  C) Arz doğrusu sıfır esnekliğe sahiptir D) Arz miktarı sabit değildir

5. Değişken girdi olan emeğin miktara artarken, emeğin toplam fizik ürünü azalıyorsa;       aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
A) APPEmek = 0      B) MPPEmek  < O    C) APPEmek < O      D) APPEmek   > O
 

6. Üretimde değişken girdi olarak 2 birim emek kullanıldığında 8 ton ve 3 birim emek kullanıldığında 12 ton ürün elde edilmektedir. 2 ve 3 birim emek girdisi için ortalama fizik ürün (APP) kaçtır?

A)2;4   B)4;4   C)4;2    D) 4; 3 

7. Üretimde değişken girdi olarak 2 birim emek kullanıldığında 8 ton ve 3 birim emek kullanıldığında 12 ton ürün elde edilmektedir. Değişken girdi emek miktarı 2 den 3 birime çıktığında marjinal fizik ürün (MPP 2) kaç olur?
A) 1   B)2   C)3   D)4 

8. Aşağıdakilerden hangisi sabit bir girdidir?
A) Fabrika B) Enerji C) işgücü D) Malzeme 

9. Aşağıdakilerden hangisi azalan verimler yasası ile ilgili değildir?
A) Kısa dönemde geçerlidir   B) David Ricardo tarafından geliştirilmiştir
C) Yasaya göre girdi miktarları arttırıldıkça girdinin marjinal fizik ürünü azalır D) Tüm girdiler aynı oranda artırıldığında geçerlidir.

10. Toplam fizik ürünün, kullanılan değişken girdi miktarına oranına....................... denir.

CEVAPLAR

1. Teknolojik değişim, sadece uzun dönemde sözkonusu olduğu için, doğru yanıt D seçeneğidir. 

2. Burada doğru yanıt C seçeneğidir. Çünkü, girdilerdeki artış oranı, üretimdeki artış oranından daha fazla olursa; ölçeğe göre azalan getiri sözkonusu olur. Burada da girdiler %30 oranında artarken, üretim %20 oranında artmaktadır. 

3. Üreticinin dengede olabilmesi için her faktöre harcadığı son liranın marjinal ürünlerini      birbirine eşitlemesi gerekir. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir. 

4. Burada doğru yanıt C seçeneğidir. Çünkü, piyasa döneminde bir ürünün arz miktarı sabit ve dolayısıyla arz esnekliğinin değeri sıfıra eşittir. 

5. Emek miktarı artarken, emeğin toplam fizik ürünü; son emek birimlerinin, toplam fizik      ürüne katkılarının azalması nedeniyle azalır. Bu durum MPPemek<O koşulunu gerektirir. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneği olur. 

6. Bilindiği gibi ortalama fiziki ürün (APP), TPP nin değişken girdi miktarına oranıdır. Bu      nedenle, 2 birim emek için TPP 8 ton olduğundan, 2 birim emeğin APP si; 

APP2 = 8/2= 4 ve 3 birim emeğin TPP si 12 ton olduğundan, APP3 =12/3=4 olur. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.

7. Değişken girdinin MPP si, TPP deki değişimin, değişken girdi miktarındaki değişime oranı olduğu için ve soruda da değişken girdi miktarındaki değişim bire eşit olduğundan; kullanılan emek miktarı 2 den 3 e çıktığında MPP2;  12-8=4 olur. Bu nedenle doğru yanıt D dir. 

8. Sabit girdi, tanımı gereği, üretimde kullanılan miktarı, üretim miktarına göre değişmeyen girdidir. Fabrika, dışındaki tüm diğer seçenekler değişken girdidir. Fabrika ise sabit girdi olduğu için doğru yanıt A seçeneğidir. 

9. Azalan verimler yasası, kısa dönemde geçerlidir ve diğer girdilerin miktarı sabitken, tek bir girdinin miktarı arttırıldığında TPP nin nasıl geliştiğini ifade eder. Bu nedenle D seçeneği, azalan verimler yasası ile ilgili değildir. 

10. Toplam fizik ürünün, kullanılan değişken girdi miktarına oranına Ortalama fizik Ürün denir.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri