Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEYNESCİ EKONOMİDE EMEK PİYASASI

Keynes’e göre çalışanlar parasal ücretlerde kesintiye karşı çıkmaktadırlar. Esasen reel ücretlerin düşürülebilmesi de bir çözüm oluşturmamaktadır, çünkü emek talebi aynı zamanda mal piyasasındaki toplam talep ile de ilişkilidir.

İlk şekilde gelir(Y) ile toplam harcamalar (C+I) ilişisi yer almaktadır. Ekonomi Y0 gelir düzeyinde dengededir. Çünkü bu noktada gelir ile toplam harcamalar birbirine eşittir.

 

İkinci şekilde ise emek piyasası yer almaktadır. Emek piyasasında W0 ücret düzeyinde istihdam Nolup (N1 - N0) kadar gayri iradi işsizlik bulunmaktadır.Diğer bir ifade ile emek piyasası tayınlanmış; çalışanlar miktar kısıtı ile karşı karşıya kalmışlardır. Çünkü mal piyasası A noktasında dengededir, yani efektif talep ile gerçek talep örtüşmüş piyasa dengeye gelmiştir. Girişimcilerin talep beklentisi değişmeden ücretlerin düşürülmesi halinde girişimcilerin istihdamı genişletmeleri olası değildir. Emek piyasasının dengeye gelmesi ancak toplam talebin (C1+I1) ‘e kayması halinde mümkündür.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri