Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HİSSE SENETLERİ VE HİSSE SENETLERİ PİYASASI ÖRNEK SORULAR
 

1.    Bir hisse senedinin olması gereken değerine ne ad verilir?           

A)   Piyasa değeri    B)  Cari değer   C)  Gerçek değer
D)
  Nominal değer   E)     Yapısal değer 

2.        Piyasa faiz oranı %20, şirketin geçen yıl dağıttığı kar payı 2000 YTL ise  sabit kar payı dağıtımı yapıldığı varsayıldığına göre hisse senedinin gerçek değeri ne kadardır?           

            A) 10.000          B) 15.000         C) 20.000
 D) 30.000         E) 40.000 

3.        Faiz oranları %35 iken geçen yıl 5000 YTL kar payı
dağıtan bir şirket her yıl dağıtacağı kar payını % 15 artıracağını açıklamıştır. Buna göre hisse senedinin
gerçek değeri ne kadardır?              

            A) 25.250         B) 27.000         C) 28.750
D) 26.200         E) 29.300 

4.        Geçen yıl 10.000 YTL kar payı dağıtan bir şirket her
yıl sabit % 5 artışla kar payı dağıtacaksa ikinci yıl
ödenecek kar payı kaç YTL’dir?         

            A) 10.000         B) 15.000         C) 10.500
D) 11.025         E) 12.085 

5.        Bir hisse senedinin arz ve talebe göre belirlenen değeri aşağıdakilerden hangisidir? 

A)     Gerçek Değer   B)     Reel Değer   C)   Kısmi Değer
D)
     Defter Değeri   E)     Piyasa Değeri   

6.        Bir şirketin net değeri aşağıdakilerden hangisidir?  

A)     Varlıklar – Borçlar     B)     Varlıklar + Borçlar
B)
     Varlıklar x Borçlar     D)     Varlıklar / Borçlar
E)     (Varlıklar + Borçlar) / 1 - i

7.        Bir hisse senedi için hesaplanan piyasa değeri / defter değeri (PD/DD) oranı hangi değeri aldığında bu hisse senedinin satışı önerilir?  

A)  PD/DD = 1 ise         B)  PD/DD > 1 ise
C)  PD/DD < 1 ise         D)  PD/DD = 0 ise   E)  PD/DD < 0 ise 

8.        Bir X şirketinin varlık değeri 500 milyar borçları
ise 350 milyar iken bu şirketin sermayesi 2 milyon
hisseye bölünmüş ve son hisse senedi 30 bin YTL ye satılmıştır. Bu hisse senetlerinin her birinin defter
değeri kaç YTL’dir? 

A)  100.000         B)  200.000         C)  1000        
D)  10.000           E)  20.000 

9.        Hisse senedi değerlenmesinde en çok kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 

A)     Kar payı modeli
B)
     Piyasa Değeri Modeli
C)
     Defter Değeri Modeli
D)
     Piyasa değeri / defter değeri modeli
E)
     Fiyat / Kazanç oranı modeli

 10.      Bir X şirketine ait P/E oranı 4.75 olarak hesaplanmıştır.
Bu şirketin hisse senetlerinden önümüzdeki yıl için beklenen kazanç hisse başına 2000 YTL’dir. Bu fiyat/kazanç oranı
modeline göre bu hisse senedinin gerçek değeri ne kadardır?

             A) 7000       B) 7500     C) 8500    D) 9000   E) 9500 

11.       Beklentilerin oluşumu ile ilgili en basit süreç
aşağıdakilerden hangisidir?  

A)     Rasyonel bekleyişler
B)
     Uyumlu bekleyişler
C)
     Markow bekleyişleri
D)
     İrrasyonel bekleyişler
E)
     Temel bekleyişler

 12.      Etkin piyasalar hipotezinin ortaya koyduğu sonuçlar ile çelişen bulgulara ne ad verilir? 

        A) Anomali  B) Paradoks  C) Analiz   D) Çelişki    E) Valör

 

13.   Beklentilerin geçmişin tecrübelerine göre zamaniçinde oluştuğunu öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

A)     Rasyonel bekleyişler   B)     Uyumlu bekleyişler
C)
    Markow bekleyişleri    D) Risk ortamı bekleyişleri 
E)
     Faiz ortamı bekleyişleri 

14.      Aşağıdakilerden hangisi Rasyonel Bekleyişlerle ilgili yanlış bir ifadedir? 

A)     Mevcut bir enformasyon kullanılmaktadır
B)
     Ekonomik birimler optimal tahmin yaparlar
C)
     Yapılan tahmin hataları tamamen tesadüfidir
D)
     Ekonomik birimler tahminlerinde hata yapmazlar
E)
     Yapılan tahmin hataları sistematik bir bileşene sahip değildir  

15.            Beklentilerin geçmişteki tahmin hatalarına hangi hızda uyum gösterdiğini ifade eden katsayıya ne ad verilir? 

A) Anomali       B) Uyum Hızı       C) Risk katsayısı        
D) Bekleyiş katsayısı     E) Getiri oranı  

16.      Bir varlığa ait geçmişe dönük verileri grafikler aracılığı ile analiz edip ileriye dönük tahmin yapma tekniği aşağıdakilerden hangisidir ?           

A) Ekonomik analiz          B) Portföy analizi 
C) Teknik analiz             
D) Güçlü piyasa analizi  
E) Piyasa etkinliği analizi 

17.      Aşağıdakilerden hangisi bir hisse senedinden elde edilecek nakit akımları içinde yer alır? 

A) Faiz geliri            B) İtfa geliri         C) Katılım payı        
D) Kar payı
              E) Jestiyon primi 

18.      Bir firmanın dağıtacağı kar payının 7000 YTL’de sabit kalacağı varsayımı ile faiz oranı % 25 iken bu hisse senedinin gerçek değeri kaç bin YTL’dir? 

            A) 18           B) 14           C) 15           D) 16           E) 28

19.    Dağıtılacak kar payının her yıl k gibi bir sabit oranda artacağı varsayımı altında hisse senedinin gerçek değerini D[(1+k) / (1+i)] formülü ile hesaplayabilmek için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir ?  

         A) i < k       B) i > k     C) i = k      D) i = 0      E) k = 0  

20.     Aşağıdakilerden hangisi Markow Bekleyişini ifade eder?   

            A) Xte  = Xt – 1         B) Xte = Xt+1        
C) Xte  = Xof           
D) Xte = Xt-1 - X
t
          E) Xte  = λ (Xt-1 – Xt+1

21.     Aşağıdakilerden hangisi rasyonel bekleyişleri ifade eder? 

            A) Xte  = Xt – 1   B) Xte  = λ (Xt+1 – Xt-1)     
C) Xte  =
λ Xt+1 (Xt-1)         D) Xte  = Xof    E) Xte = Xt 

22.    Bir varlığın fiyatının belirlenmesinde en önemli rol aşağıdakilerden hangisine aittir? 

A) Vade         B) Dağıtılan kar payı C) Likidite
D) Piyasa faiz oranı
E) Sahip olunan enformasyon

 23.  Aşağıdakilerden hangisi bir hisse senedinin gerçek değerini hesaplarken karşılaşılan en önemli sorundur?  

A)     Firmaların izlediği reklam politikaları
B)
     Şirketin ikincil piyasada işlem yapamaması
C)
     Şirketin dış dünya ile ilişkilerinin olmaması
D)
     Gelecekte yapılacak ödemelerin miktarının bilinmemesi
E)
     Şirketin kar olasılığının düşük olması 

24.            Aşağıdakilerden hangisi tahvil ile hisse senedi arasındaki farklara ilişkin yanlış bir ifadedir?           

A)     Tahvilden elde edilecek ödemelere ilişkin akım bellidir.
B)
     Hisse senedin gelecekteki ödeme miktarı belli değildir.
C)
     Tahvillerin vadesi bellidir.
D)
     Hisse senedi bir ortaklık senedidir.
E)     Tahvil firmanın belli bir bölümüne ait mülkiyeti ifade eder.

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri