Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÖVİZ PİYASALARI VE DÖVİZ KURUNUN BELİRLENMESİ ÖRNEK SORULAR

1.        1$ = 100 YTL ve 1€ = 150 YTL iken, $/€ paritesi aşağıdakilerden hangisidir? 

         A) 0,5          B) 0,667           C) 1         D) 1,1          E) 1,5         

2.        2003 yılı sonu itibariyle Türkiye’de ve ABD’de gerçekleşen enflasyon oranları, sırasıyla, % 15 ve % 2’dir. Aynı yıl $/YTL nominal döviz kuru değişim oranı %13 olduğuna göre, reel döviz kuru değişim oranı yüzde kaçtır? 

            A) – 4          B) – 2          C) 0             D) 2             E) 4

3.        TC Merkez Bankası tarafından hazırlanan bir raporda, Türkiye’de ticari bankalarda bulunan döviz tevdiat hesaplarında görülen çözülme nedeniyle döviz piyasasında bir arz fazlasının varlığından söz edilmektedir. Diğer koşullar sabitken, bu durumun $/YTL döviz kuru ve TL’nin değeri üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A)     Kur yükseleceği için YTL değer kazanır.
B)
     Kur yükseleceği için YTL değer kaybeder
C)
     Kur düşeceği için YTL değer kazanır
D)
     Kur düşeceği için YTL değer kaybeder
E)
     Kur ve YTL’nin değeri değişmez 

4.            Aşağıdakilerden hangisi faiz paritesi koşulunun yerine gelmesi için gerçekleşmesi gerekli olan varsayımdır ?  

A)     Ülkelerin bir tanesinde faiz oranının diğerine göre yüksek olması
B)
     İki ülkedeki yıllık fiyat artış oranlarının birbirinden farklı olması
C)
     İki farklı para birimi cinsinden finansal varlıklar arasında tam İkame ilişkisinin bulunması
D)
     Her iki ülkede de faiz oranlarının enflasyon oranından daha düşük olması
E)
En azından bir ülkede beklenen döviz kurunun gerçekleşen
döviz kurundan yüksek olması

5.            Türkiye’de ithal mallara olan talep arttığında, diğer koşullar sabitken, $/YTL kurunda nasıl bir değişim beklenmelidir? 

A)     Döviz talebi artacağı için YTL değer kaybeder
B)
     Döviz talebi artacağı için YTL değer kazanır
C)
     Döviz arzı artacağı için YTL değer kaybeder
D)
     Döviz arzı artacağı için YTL değer kazanır
E)
     Döviz arzı ve talebi artacağı için YTL’nin değeri                    değişmez        

6.        E döviz kurunu, P yurtiçi fiyat düzeyini ve PF yabancı ülke fiyat düzeyini ifade etmekte iken aşağıdakilerden hangisi satın alma gücü paritesi koşulunu ifade eder? 

A) P = 1 PF                     B) P = E  1
          E                                  P
F     
 
C) P = E x PF            D) P = E x PF       
                                             P 

7.            Aşağıdakilerden hangisi satın alma gücü paritesinin gerçekleşmesine engel olabilecek faktörler arasında yer almaz? 

A)     Malların homojen olmaması
B)
     Dış ticaret engellerinin varlığı
C)
     Nakliye maliyetlerinin varlığı
D)
     Dış ticarete konu olmayan malların varlığı
E)
     Faiz oranlarının idari kararlarla belirlenmesi  

8.            Aşağıdakilerden hangisi ABD doları ve YTL arasındaki faiz paritesi koşulunu ifade etmek amacıyla kullanılabilir? 

A)     iYTL = i$ + Eet+1 - Et
                                   
Et

B)     i$ = iYTL + Eet+1 - Et
                        
  Et    
C)  i$ = iYTL +
Eet+1

                             
  Et    
               
D)  iYTL = i$ + Eet-1 + Et
                                              
2Et
               
E)  i$ = iYTL x Eet+1 - Et
                                               Et    

 

 

9. ve 10. sorularda aşağıdaki kotasyon tablosunda yer alan veriler esas alınacaktır.       

                                                           Alış         Satış
        
€/YTL                                       1,80          1,90
        
30 gün vadeli YTL faiz oranı        %10          %12
        
30 gün vadeli € faiz oranı            % 5           % 6        

9.        Bir bankanın verdiği 30 gün vadeli forward / YTL alış kuru aşağıdakilerden hangisidir?           

            A) 0,806         B) 1,00         C) 1,555      
 
D) 1,806         E) 2,050  

10.      Söz konusu bankanın uygulayacağı 30 gün vadeli forward / YTL satış kuru aşağıdakilerden hangisidir? 

            A) 1,556     B) 1,911    C) 2,000    D) 2,111    E) 2,500 

11.            Beklenen döviz kurunun 1$ = 100 YTL cari kurun 1$ = 95 YTL olduğu bir ortamda dolar mevduatlara % 10 faiz uygulanıyor ise dolar mevduatların beklenen getirisi yaklaşık olarak kaçtır?  

         A) 0,211         B) 0,153         C) 0,310        D) 1,25         E) 2,25

12.      Bir birim yerli paranın yabancı para cinsinden değeri nasıl adlandırılır?  

            A) Dolaylı kur         B) Direkt döviz kuru
C) Çapraz kur        D) Reel döviz kur    E) Nominal döviz kuru  

13.            Yabancı paraların birbirleri cinsinden değeri nasıl adlandırılır? 

A) Dolaylı kur              B) Direkt döviz kuru        
C) Çapraz kur     D) Reel Döviz kuru   
E) Nominal döviz kuru  

14.            Uluslar arası piyasalarda dolara uygulanan faiz oranı yükselirse yerli paranın değeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A)     Değer kaybeder
B)     Değer kazanır
C)
     Değeri değişmez
D)
     Değeri önce artar sonra azalır.
E)      Değeri önce azalır sonra artar.

15.      Yerli para biriminin yabancı paralar karşısında satın alma gücüne göre düzeltilmiş değeri nasıl adlandırılır?

A) Dolaylı kur              B) Direkt döviz kuru        

C) Çapraz kur    
  D) Reel döviz kuru       E) Nominal döviz kuru 

16.      1 birim yabancı para satın almak için ödenmesi gereken yerli para miktarının azalması durumunda yerli paranın değeri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?            

A)     Yerli para değer kazanır
B)
     Yerli para değer kaybeder
C)
     Yerli paranın değeri değişmez
D)
     Yerli para önce değer kazanır sonra kaybeder
E)
     Yerli para önce değer kaybeder sonra kazanır 

17.            Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemde denge döviz kurunun değişmesine yol açan faktörler arasında yer almaz?

           A)     Reel gelir düzeyi
B)
     Nispi verimlilik
C)
     Nispi fiyat düzeyi
D)
     Faiz paritesi
E)
     Dış ticaret kısıtlamaları 

18.            Aşağıdakilerden hangisi satın alma gücü paritesi ile ilgili yanlış bir ifadedir?           

A)     Tek fiyat kanunu ilkesine dayanır.
B)
     Dış ticarete engel getirilmediğini kabul eder.
C)
     Nakliye masraflarının söz konusu olmadığını kabul eder.
D)
     Kısa dönem için geçerli bir yaklaşımdır.
E)
     Bir ülkedeki fiyatlar diğer ülkeye göre daha hızlı artıyorsa ülke parasının değer kaybedeceğini savunur. 

19.            Aşağıdakilerden hangisinin artması döviz kurunu yükseltir? 

A)     Dış ticarette uygulanan kotalar
B)
     Gümrük vergileri
C)
     İhracat talebi
D)
     Nispi verimlilik düzeyi
E)     Yurt içi reel gelir düzeyi

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri