Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RİSK VE RİSK YÖNETİMİYLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

1.   Aşağıdakilerden hangisi faiz oranı değişiklikleri karşısında
bir bononun fiyatının ne ölçüde değişeceğini belirleyen faktörler arasında yer alır?

A) Döviz Kuru              B) Enflasyon oranı          C) Faiz paritesi        
D) Hedge oranı          
E) Vadeye kalan gün sayısı 

2.     Vadeye kalan süre ile faiz oranı riski arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A)     Vadeye kalan süre ↑→  Faiz oranı riski
B)
     Vadeye kalan süre ↑→ Faiz oranı riski
C)
     Vadeye kalan süre Faiz oranı riski
D)
     Vadeye kalan süre ↑→  Faiz oranı riski değişmez
E)
     Vadeye kalan süre Faiz oranı riski değişmez 

3.   Kupon ödemelerinin sayısı ile faiz oranı riski arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A)  Kupon ödemelerinin sayısı artsa da faiz oranı değişmez
B)
  Kupon ödemelerinin sayısı azalsa da faiz oranı riski
değişmez
C)
  Kupon ödemelerinin sayısı azaldıkça faiz oranı riski de azalır
D)
  Kupon ödemelerinin sayısı arttıkça faiz oranı riski de artar
E)  Kupon ödemelerinin sayısı arttıkça faiz oranı riski azalır 

4.    Bir tahvilin anapara ve faiz ödemelerinin tamamını elde
etmek için gerekli olan ortalama süreye ilişkin bir ölçüt
nasıl adlandırılır?

A)     Efektif vade (durasyon)
B)
     Türev ürün
C)
     Korunma (hedging)
D)
     Döviz riski
E)
     Faiz riski 

5.        Bir ekonomide faiz oranının %10’dan %12’ye çıkması durumunda efektif vadesi 2,25 yıl olarak hesaplanan bir tahvilin piyasa değerinde meydana gelecek değişme oranı yaklaşık yüzde kaçtır? 

            A) – 4          B) – 2          C) 0         D) 2             E) 4

6.   Bir tahvilin kupon ödeme oranı ile efektif vadesi arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A)      Kupon ödeme oranı arttıkça efektif vade uzar
B)
      Kupon ödeme oranı arttıkça efektif vade kısalır
C)
      Kupon ödeme oranı azaldıkça efektif vade kısalır
D)
      Kupon ödeme oranı azalsa da efektif vade değişmez
E)
      Kupon ödeme oranı artsa da efektif vade değişmez 

7.        Bir banka $ cinsinden 1 milyon dolar açık pozisyon taşımakta iken 1$ = 100 YTL’den 1$ = 100 YTL’ye yükselirse, devalüasyon karı kaç milyon YTL’dir? 

            A) – 200     B) – 120     C) – 10    D) – 0,1     E) 10

8.        Belli nitelikteki ve miktardaki bir malın veya finansal varlığın sözleşme tarihinde belirlenmiş bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte teslimini hükme bağlayan standartlaştırılmış sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? 

      A) Forward      B) Opsiyon    C) Swap     D) Futures     E) Hedging

9.    Aşağıdaki türev ürünlerden hangisi satın alan tarafı yükümlülük altına sokmayarak hak sahibi yapmaktadır? 

     A) Swap     B) Futures      C) Forward     D) Opsiyon      E) Hedging

 

10.      Faiz oranlarında artış bekleyen bir yatırımcı, portföyündeki tahvillerin efektif vadesini bildiği sürece, sermaye kaybını minimize etmek için aşağıdaki önlemlerden hangisini alacaktır? 

A)     Tahvillerin efektif vadesini artıracak
B)
     Faizlerin düşmesini bekleyecek
C)
     Tahvillerin efektif vadesini azaltacak
D)
     Enflasyonun düşmesini bekleyecek
E)
     Kupon ödemelerini tahsil edecek 

11.      Faiz oranı ve kur risklerinden  kaynaklanan sermaye kaybına uğrama olasılığını azaltan finansal stratejiler nasıl adlandırılır? 

A)     Efektif vade (durasyon)
B)
     Türev ürün
C)
     Korunma (hedging)
D)
     Döviz riski
E)
     Kur riski 

12.    Getirisi diğer finansal araçların getirisine bağlı olarak belirlenen finansal araç aşağıdakilerden hangisidir? 

A)     Efektif vade (durasyon)
B)
     Türev ürün
C)
     Korunma (hedging)
D)
     Döviz riski
E)
     Kur riski 

13.       Finansal varlıkları ellerinde bulunduran kişi ve firmaların karşı karşıya kaldığı riskler içinde en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kur riski         B) Faiz riski    C) Parite riski
D) Vade riski        
E) Geri ödememe riski 

14.      Yabancı paranın değerinin değişmesiyle ortaya çıkacak kara ne ad verilir? 

A) Evalüasyon karı         B) Devalüasyon karı       C) Prim                  D) Revalüasyon             E) İşlem maliyeti

15.      Aşağıdakilerden hangisi bir finansal kuruluşun mevcut kar marjının, işleme konu olan yabancı paraların fiyatlarında meydana gelen değişmeler sonucu azalması olasılığıdır? 

A)     Efektif vade (durasyon)
B)
     Türev ürün
C)
     Korunma (hedging)
D)
     Döviz riski
E)
     Kur riski 

16.    Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin bilançosunun aktifinde ve pasifinde aynı tutarda ve cinste yabancı para bulunmamasından kaynaklanan zarara uğrama olasılığıdır? 

A)     Efektif vade (durasyon)
B)
     Türev ürün
C)
     Korunma (hedging)
D)
     Döviz riski
E)
     Kur riski

17.    Gelecekteki bir tarihte teslim edilecek bir malın veya bir menkul kıymetin fiyatının ve işlem miktarının bugünden belirlendiği sözleşmeler aşağıdaki türev ürünlerden hangisine aittir? 

       A) Futures     B) Forward    C) Opsiyon     D) Hedging       E) Swap

18.   Aşağıdakilerden hangisi forward ve futures sözleşmelerin farklılıkları ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A)     Forward’da vade serbestçe belirlenirken Future’da standarttır
B)
     Forward’da fiyatı taraflar belirlerken futures’da borsada belirlenir
C)
     Futures işlemler, işlem salonunda Kotasyon la belirlenir
D)
     Forward’da teslim yeri ve gününü taraflar belirlerken futures’da yer ve gün standarttır
E)
     Forward sadece belli dövizlerle yapılırken future da istenen döviz kullanılabilir.

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri