Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANKACILIK VE MEVDUATLAR İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

1.            Aşağıdakilerden hangisi bir bankanın mevduat talebinin türev talep olarak değerlendirilmesinin nedenidir?

A)     Ekonomik konjonktürün durumu
B)
     Müşterilerin kredi talepleri
C)
     Merkez bankasının aldığı kararlarla sürece müdahale etmesi
D)
     Ekonomik birimlerin bankacılık sektörüne dışardan katılan konumunda olmaları
E)
     Bankacılık sektöründe sermaye yapısının özel sektör ağırlıklı olması 

2.     Bir bankanın gün başlangıcında mevduat miktarı 600 milyar YTL, kredi miktarı 350 milyar YTL iken gün sonu mevduat değeri 610 milyar YTL ve kredi miktarı 357 milyar YTL ise, söz konusu gün için bankanın marjinal ürünü aşağıdakilerden hangisidir? 

            A) 0,07      B) 0,70      C) 1,07    D) 1,70     E) 7,00 

3.   Aşağıdakilerden hangisi pür rekabetçi bir bankanın piyasada karşılaştığı mevduat arzını göstermek amacıyla kullanılır?

4.            Aşağıdakilerden hangisi mevduat-ların marjinal ürün değerini hesaplamak amacıyla kullanılır? 

A)     Mevduat faiz oranı x Kredi miktarı
B)
     Kredi faiz oranı x Mevduat miktarı
C)
     Kredi faiz oranı x Kredi miktarı
D)
     Kredi faiz oranı x Mevduatların marjinal ürünü
E)
     Mevduat faiz oranı x Mevduat miktarı 

5.            Mevduatlar için çizilen aşağıdaki eğrilerden hangisi
aynı zamanda bankanın mevduat talep eğrisidir? 

A)     Marjinal ürün değeri eğrisi
B)
     Marjinal ürün eğrisi
C)
     Kredi arz eğrisi
D)
     Kredi talep eğrisi
E)
     Ortalama ürün eğrisi 

6.        Kredi piyasasında piyasa gücüne sahip, mevduat piyasasında ise fiyat kabullenici olan bir bankanın mevduatları için hesaplanacak marjinal ürün geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A)     Mevduatların marjinal geliri x Mevduatların marjinal ürünü
B)
     Kredilerin marjinal ürünü x Mevduatların marjinal geliri
C)
     Kredilerin marjinal geliri x Mevduatların marjinal ürünü
D)
     Kredilerin marjinal geliri x Kredilerin marjinal ürünü
E)
     Kredilerin marjinal geliri x Kredi hacmi 

7.        Kredi ve mevduat piyasasında piyasa gücüne sahip bir banka açısından, mevduatların miktarında meydana
gelen değişikliğin mevduatların maliyetinde neden
olduğu değişiklik aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır? 

A)     Mevduatların marjinal ürünü
B)
     Mevduatların marjinal ürün geliri
C)
     Mevduatların marjinal ürün değeri
D)
     Mevduatların marjinal geliri
E)
     Mevduatların marjinal kaynak maliyeti 

8.            Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşti-ğinde banka
karını artırdığı için kredi miktarını da artıracak
dolayısıyla mevduat hacmi artacaktır?
 

A) VMPD > iD         B) VMPD = iD         C) VMPD < iD   
D) VMPD ≤ iD            E) VMPD ≥ iD

 

9.        Kredi ve mevduat piyasasında piyasa gücüne sahip bir banka, mevduatlarını artırmak isterse aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek zorundadır? 

A)     Kredilere uygulanan faiz oranını düşürmek
B)
     Kredilere uygulanan faiz oranını yükseltmek
C)
     Mevduatlara ödenen faiz oranını düşürmek
D)
     Mevduatlara ödenen faiz oranını yükseltmek
E)
     Sermayesini arttırmak

10.            Aşağıdakilerden hangisi yaşanacak bir paniğin, bankacılık sistemi üze-rinde etkili olmasına yol açan ticari banka özellikleri arasında yer alır? 

A)     Banka sermayesinin özel sektöre ait olması
B)
     Bankacılık sektörünün kaynaklarının sınırlı olması
C)
     Kısmi rezerv bankacılığı yapılması
D)
     Merkez bankasının ticari bankalarla ilişki içinde olması
E)
     Kredilerin geri dönüş oranının düşük olması 

11.            Mevduat sigorta sisteminin varlığı aşağıdaki simetrik enformasyon (eksik bilgilenme) sorunlarından hangisinin doğmasına neden olur? 

A)     Yüksek işlem maliyeti sorunu
B)
     Ters seçim sorunu
C)
     Marjinal sosyal maliyet sorunu
D)
     Ortalama sermaye kaybı sorunu
E)
     Kötü niyet sorunu

12.            Zorunlu rezerv oranının %20 olarak ilan edildiği bir ekonomide, bir bankanın 200 milyar liralık mevduat (DD)  toplaması halinde yaratılacak kredi hacmi (L) aşağıdakilerden hangisidir? 

            A) 40   B) 80   C) 100   D) 160   E) 200 

13.            Bankaların ek bir birim mevduat elde ederek yarattıkları ek krediye ne ad verilir? 

A)     Mevduatların marjinal ürünü
B)
     Mevduatların marjinal ürün geliri
C)
     Mevduatların marjinal ürün değeri
D)
     Mevduatların marjinal geliri
E)     Mevduatların marjinal kaynak maliyeti

14.            Aşağıdakilerden hangisinde marjinal ürünün değeri (VMPD) hesabı doğru şekilde verilmiştir?

A)     VMPD = iL x MPRD
B)
     VMPD = iL + MPD
C)
     VMPD = iL - MPD
D)
     VMPD = iL + MPRD
E)
     VMPD = iL x MPD 

15.            Kullanılan diğer kaynaklar sabitken, mevduat miktarında gözlenen artışların mevduatların marjinal ürününde tedrici bir düşüşe neden olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? 

A)     Azalan marjinal verim ilkesi
B)
     Azalan marjinal fayda ilkesi
C)
     Azalan marjinal maliyet ilkesi
D)
     Azalan marjinal gelir ilkesi
E)
     Azalan marjinal kar ilkesi           

16.            Müşterilerin kredi talebinin ve bankanın bu talebi karşılama arzusunun sonucu olan talep aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kredi talebi         B) Tahvil talebi    C) Döviz talebi        
D) Mevduat talebi    E) Yabancı fon talebi
 

17.            Bankaların topladıkları mevduatların ancak bir kısmını rezerv olarak ellerinde tuttukları sisteme ne ad verilir? 

A)     Mutlak rezerv bankacılığı
B)
     Klasik bankacılık
C)
     Geleneksel bankacılık
D)
     Kısmi rezerv bankacılığı
E)
     Tam rezerv bankacılığı 

18.      Pür rekabetçi bir bankanın mevduat arz eğrisinin tam esnek olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A)     Piyasada çok sayıda banka olması
B)
     Bankaların sisteme serbestçe girip çıkmaları
C)
     Piyasadaki bankaların fiyat üstlenici konumda olmaları
D)
     Bankanın piyasa gücüne sahip olması
E)     Piyasada işlem yapan tek bir bankanın bulunması

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri