Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uluslar arası Dış Ticaret Genel Bilgileri 

Uluslararası Ticaret Nedir 

Uluslararası Ticareti İç Ticaretten Ayıran Temel Farklıklar Nelerdir?

Bu farklar şöyle sıralanabilir. 

1-  Üretim Faktörlerinin Hareketliliği: Üretim faktörlerinden emek ve sermaye uluslararası hareket serbestisine sahip değildirler. Ülkeler kendi ekonomilerine gelecek emek ve sermaye hareketlerine çeşitli engeller koyarlar. 

2- Farklı Para Birimleri: Ülkeler dış ticarette her zaman kendi paralarını kullanamayabilirler: Eğer ulusal paranın konvertibilitesi zayıfsa o zaman üçüncü bir ülkenin parasının (döviz) kullanılması gerekmektedir. Ve bu paralar birbirlerine belirli oranlarla çevrilebilmektedirler. 

3-  Ayrı Piyasalar: Her ülke kendi piyasasına sahiptir. Her milli piyasa diğer milli piyasalardan farklılık gösterir. Piyasalarda geçerli olan kalite ve miktar standartı gibi unsurlarda farklılık göstermektedir. 

4-  Farklı Siyasi Birimler: Dış ticaret farklı tercihlere, farklı politikalara sahip siyasi birimlere sahip ülkeler arasında yapılmaktadır. 

Uluslar arası Ticaret Hakkında 

Dış Ticarette Teslim Şekilleri Nelerdir? 

1919 yılında Ticaret, Sanayi, Banka, Ulaştırma, Sigorta gibi mesleki kuruluşlar ile bir çok ülkeden özel firmaların katılımı ile Atlantic City'de, merkezi Paris'te bulunan Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) (International Chamber of Commerce - ICC) kurulmuştur, (Üyelerin aidatlarıyla finanse edilen bu örgüt, herhangi bir ülkeye bağlı olmadığından tam bir serbesti içinde faaliyet göstermektedir. Ülkemizde ICC'ye üye olup, Ankara'daki Odalar Birliği'nde MTO Milli Türk Komitesi Bürosu bulunmaktadır. 

İhracatta Teslim Şekilleri 

ICC'nin belli başlı görevleri aşağıdaki gibi sayılabilir: 

-  Uluslararası teslim şekillerinde standartlar belirlemek, (INCOTERMS: International Commercial Terms)

- Akrediflere ilişkin tekdüze teamül ve uygulamaları belirlemek,

- Vesaike dayalı tahsiller hakkında tekdüze kuralları oluşturmak,

-   Anlaşma teminatları ve kombine taşıma belgeleri için tekdüze kurallar belirlemek,

-  Uluslararası özel tahkim kuruluşlarının oluşturulması, çeşitli ülkelere ait firmalar arasında doğabilecek anlaşmazlıkları gidermeye yönelik kuralları hazırlamak 

INCOTERMS'le ilgili olarak ICC en son 1 Temmuz 1990 tarihinde yürürlüğe giren 460 sayılı broşür ile 13 adet teslim şekli   tanımlamıştır. Bu

ödeme şekillerinden önemli olanları aşağıda verilmiştir.

İthalat Teslim Şekilleri 

EXV - EX WORKS, EX WAREHOUSE (... NAMED PLACE) Belirtilen Yerde, İşyerinde Teslim) 

İthalatçı ya da temsilcisi sözleşmeye göre belirtilen belli tarih ya da zaman aralığında satıcının işyerinde ya da mağazasında malları teslim alır. Teslim ile birlikte malla ilgili masraf ve riskler ithalatçıya geçer. Pozisyon olarak ithalatçı zayıf iken ihracatçı kuvvetlidir.

İhracat   ile   ilgili   belgelerin   hazırlanması   da ithalatçıya ya da onun temsilcisine aittir 

FCA - FREECARR1ER (... NAMED PLACE) Belirtilen Yerde Taşıyıcıya Teslim 

Bu   teslim     deniz  hariç   kara,  demi.ryolu   ve havayolu taşımacılığı olarak ya da deniz dahil en az başka bir taşıma türünün    çoklu (kombine) taşımacılıkta kullanılır. Böyle bir durumda ihracatçı bu taşıma sistemini bizzat   yapan   ya   da   yapılmasını       sağlayan taşıyıcıya   mallarını   teslim   etmekle   risk   ve masrafları ithalatçıya devretmiş olur.

Burada    ihracat    ile   ilgili   formaliteler   satıcı tarafından yerine getirilmektedir.  

FAS - FREE ALONGSİDE SHİP (... NAMED PORT SHIPMENT) (Belirtilen Yükleme Limanında) Gemi Yanında Teslim 

Bu teslim şeklinde ihracatçı, sözleşmede belirtilen tarih ve limanda ithalatçının adını verdiği geminin yanında mallarını teslim eder ve bu durumdan ithalatçıyı hemen haberdar eder. İhracatla ilgili formalitelerin yapılması ithalatçıya aittir. Ancak alıcının ricasıyla masraf ve riskler alıcıya ait olmak üzere satıcı tarafından yerine getirilebilir. Malın gemi yanına teslimi ile birlikte o andan itibaren oluşacak yükleme ve liman masrafı dahil her türlü sigorta ve taşıma gideri alıcıya aittir. 

FOB Nedir - FREE ON BOARD (... NAMED PORT OF SHİPMENT) (Belirtilen Yükleme Limanında) Gemi Güvertesinde Teslim) 

İhracatçı sözleşmede belirtilen tarihte alıcı tarafından belirlenen limanda geminin güvertesine malı teslim ederek o andan itibaren oluşacak masraf ve riskleri ithalatçıya devreder. İhracatçı ihracat ile ilgili formaliteleri yerine getirerek liman ve yükleme masraflarını da karşılamak zorundadır. 

CFR - COST AND FREIGHT (... NAMED PORT OF DESTİNATİON) (Belirtilen Varış Limanında Teslim) Mal Bedeli ve Navlunu Ödenmiş Olarak Teslim 

ihracatçı sözleşmede belirtilen tarihte malı gemiye yükler. Yükleme liman masrafları ve navlun ihracatçıya ait olup, sigorta primi ithalatçıya aittir. Masraflar varış limanına kadar ihracatçıya aitken, riskler ihracatçının malı yükleme limanında ithalatçıya teslimi ile birlikte ithalatçıya geçmektedir. Riskler masrafa göre daha önceden ithalatçıya geçmektedir. 

CİF Nedir- (COST,  INSURUNCE AND FREİGHT) (...NAMED PORT OF DESTİNATİON) (Belirtilen varış Limanında)            Mal Bedeli,  Sigorta  ve Navlunu Ödenmiş Olarak Teslim

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Sağlık Bilgileri

Since 2005