Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para Politikası Nedir? Para Teorisi Politikası 

Bir ülkede fiyat istikrarının sağlanması, ulusal paranın yabancı paralar karşısında dengeli bir değere sahip olabilmesinin sağlanması ve paranın temel ekonomik dinamiklere etkilerinin kontrolü için uygulanan politikaların bütünü para politikası olarak anılmaktadır.

Bir   ülkede       merkez    bankası          para   politikasının    uygulayıcısı durumundadır. Merkez bankası para politikasını uygularken, para politikası araçlarını kullanarak belirlediği nihai hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır. 

Para Politikası Ders Notları 

Para Politikası Araçları Nelerdir? 

Para politikası araçları merkez bankasının para ve kredi hacmini değiştirmek için kullandığı yöntemlerdir. Bu işlemlerin en önemli üç tanesi şöyledir:

1 -      Açık Piyasa İşlemleri

2-      Reeskont Politikası

3-      Mevduat Munzam Karşılığı Politikası

Merkez  bankası  bu  araçları  kullanarak     parasal   tabanı  ya da     para çarpanının büyüklüğünü   etkilemeye çalışmaktadır. 

Para Politika 

Para Politikasının Nihai Hedefleri Nelerdir? 

Bu hedefleri şöyle sıralayabiliriz:

1-      Tam istihdamın sağlanması,

2-      İktisadi büyüme hızının artırılması,

3-      Fiyat istikrarının sağlanması,

4-      Döviz kuru istikrarının sağlanması,

5-      Faiz oranı istikrarının sağlanması,

6-      Mali sistemin istikrarının sağlanması  

Gresham Kanunu Nedir? 

Bu kanun "Kötü para iyi parayı kovar" şeklinde ifade edilmektedir.Daha çok bir ülkede aynı anda farklı iki madeni paranın dolaşması durumunda geçerli olabilecek bir yasadır. Farklı değerlerdeki metallare aynı paralık değerinin verilmesi durumunda , ucuz olan metalin temel dolaşım aracı olacağını, pahalı metalin ise eritileceğini (iddihar) ihraç olunacağını ve böylece dolaşımdan kaybolacağını ifade eder.

Günümüzde bu kanunun işleyişi ile ilgili olarak değişik örnekler gösterilebilir. Resmi döviz kurlarının uluslar arası piyasalardaki Çapraz Kurları yansıtmaması durumunda Gresham Kanunu'nun işlediği söylenebilir. Böyle bir durumda resmi fiyatı gerçekte olmasından daha yüksek tutulan dövizler ülkeye girer, fiyatı düşük belirlenen dövizler ise ülkeyi terkeder.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Sağlık Bilgileri

Since 2005