ArIcIlIk 

Bal ve balmumu elde etmek için arı beslenmesi işleri "aracılık" adı ile söylenir. Günümüzde türlü yönleriyle ancılık bir bilim ve teknik durumuna gelmiştir. Balarıları, insanlar tarafından beslenmeden önce de tabiatta ağaç kavuklarında ve taş deliklerinde, inlerde ve ma­ğaralarda yine peteklerini kurmuş ve buralarını bal ile doldurmuşlardır. Arılar arasında yine işbölümü olmuştur. Memleketimizin türlü yerlerinde Balkaya, Ballıkaya, Ballı, Ballıca, Ballık gibi adlarla anılan yerlerin bir kısmında bunun olmuş. bulunduğunu belirtmek mümkündür. Bal, Anadolu'da pek eskiden beri bilinen besin maddesidir. 

Türkiye'nin her bölgesinde an kovanları vardır. Buralardan çeşit çeşit bal elde edilir. Balın kokusu, rengi, tadı arıların dolaştığı' yere ve çiçeklerin çeşidine göre değişir. Bazı yerlerimizin ballan pek ün­lüdür: Şemdinli, Bitlis, Ankara, Ege bölgesi, Erzurum, Kars, Konya ballan gibi. Birçok yerlerimizde bal ilkel kovanlar yolu ile elde edildiği gibi, yer yer modem bal elde etmek yollan da gelişmiştir. 1982 verilerine göre, memleketimizde eski tip kovan sayısı 1 milyon, yeni tip kovan sayısı 1,7 milyona (1982) yakındır. Yıllık bal üretimi 34 bin tonu bulmuştur. Balmumu üretimi ise 2300 ton kadardır. 

İpek böcekçiliği

İpek, dut yaprağına bağlı bir hayvansal üründür. "İpek böceği" adlı bir çeşit tırtılın, dut yaprağı ile beslenerek salgıladığı madde ipektir. İpek böceğinin salgıladığı bu madde havaya değince katılaşır ve ipek teli haline gelir. Ancak, dut ağacının yetiştiği her yerde ipekçilik yapılmaz. Memleketimizin Bursa, Elazığ, Denizli, Balıkesir, Ankara, Amasya, Diyarbakır, İstanbul illerinde yaş koza üretilir. Bunlar arasında da Bursa 've Balıkesir başta gelir. Türkiye'de ipek böcekçiliği yapan köy sayısı 1.560 br. Üretilen yaş koza 2000 tondur.   

Türkiye'nin kuru koza ihracatı 1970 de 272.000 kiloyu bulmuştur ki, İspanya, İtalya, Macaristan, Bulgaristan ve İsviçre'ye olmuştur. Türkler ipekçiliğe çok önem vermiş, 14. yüzyıldan beri ipek­çilik ile uğraşmışlardır. 16. yüzyılda Bursa, ipek alım satımı yapılan büyük bir pazar ve ipekli kumaş dokumacılığının merkezi olmuştur. Doğu'nun ve Batı'nın tüccarları bu şehirde toplanmış, ipek ticareti geniş yer tutmuş, memleketin önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Bursa' dan başka İstanbul, Edirne, Denizli, İzmir ve Konya gibi şehirlerde de ipek dokumacılığı yer tutmuştur. İpekli kumaşların ham maddesi dışarıdan da satın alınmıştır. 19. yüzyılda Türkiye, daha zi­yade ham ipek satan bir ülke olmuştur. Bugün memleketimizde ipekçilik alanında iş gören 200 kadar firma vardır. Bunların çoğu Bursa ve İstanbul'da toplanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Since 2005