Türkiye'de balıkçılık

Besin maddelerimiz arasında balık önemli yer tutar. Doğal şartları birbirinden farklı denizlerle çevrili bulunan, çok sayıda gölleri olan ve akarsuları önemli yer tutan Türkiye'nin pek yüksek bir "su ürünleri po­tansiyeli" (saklı gücü) vardır. Gelişmesi halinde balıkçılığımız, hem nü­fusumuzun zengin protein'li etlerle beslenmesi, hem de ihracat maddeleri sağlanması bakımından önem kazanır. Balıkçılığımızın gelişmesine ça­lışmak üzere bilimsel araştırmalarda bulunan İstanbul' da  Baltalimanı Hidrobiyoloji Enstitüsü ile balıklarımızın değerlendirilmesine uğraşan Et ve Balık Kurumu'nun çabaları olmaktadır. Balık üretiminin artırılması, balıkçılık yapılacak sulardaki balık türlerinin tanınması, bunlardan ekonomik değer taşıyanların beslenmesi, üreme ve göz yollarının bilinmesi ile olur. E.B.K. bu araştırmalar için dört gemi donatmış, İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Enstitüsü ile işbirliği yaparak bu gemilerin bir kısmını buraya vermiştir. Ayrıca, Kurumun elindeki 8 av gemisi ile deneme ve araştırma ayları yapılmaktadır. Deneme avlan, balık bulunduğu bilinen sularda ve balığın çıktığı zamanlarda, en elverişli tekne ve ağ tiplerinin ve avlanma usullerinin tespiti için yapılmıştır. Araştırma avlan ise, verimi bilinmeyen sulardaki araştırmalardır. Bu çalışmaların pratik sonuçlan balıkçılara bildirilmektedir. www.ekodialog.com

Denizlerimizde en çok avlanan balıklar başta hamsi olmak üzere (yılda 70 bin ton), torik, palamut uskumru, istavrit, kefal, kalkan, lüfer ve barbunyadır. Türkiye'de hükümet denetimi altında yapılan balıkçılık 102 yıl önce (1882 de) çıkarılan Zabıtai Saydiye Nizamnamesi" ile düzene konulmaya çalışılmıştır Türkiye "Deniz balıkçılığı" ve '"Tatlısu balıkçılığı vardır". Deniz balıkçılığımız genel olarak, "küçük ba­lıkçılık" (kıyı balıkçılığı) dır. "Büyük balıkçılık" adı ile söylenen ya­bancı sularda balık avı yapılan açık deniz balıkçılığı henüz mem­leketimizde gelişmemiştir. Gerçi Marmara Denizi ortaları ile Karadeniz'in 30-35 mil açıklarında her türlü ağlarla balık avlayan balıkçılarımız var ise de, dünyanın balıkçı ülkeleriyle kıyaslanacak durumda değildir. Göllerimizle akarsularımızda tatlısu balıkçılığı vardır. Buralarda sazan, bıyıklıbalık, çapak, tatlı su kefali, incibalığı, tatlısu levreği, yayın, turna, alabalık, karabalık ve daha birçok çeşitler yetişir. Daha birkaç yıl önce yapımı tamamlanmış baraj göllerimizde geniş ölçüde balık üremiştir. Sanyar baraj gölünün balıklan bunlardandır. Bunlar arasında 5 - 10 kilo ağırlığında ve daha iri olanları çoktur. Benzer bol balık durumu ırmaklarımızda da vardır. Son yıllarda tutulan su ürünlerimiz 206 bin tonu bulmuştur ki, bunun pek çoğu deniz ürünleridir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Since 2005