Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANKACILIK VE BANKA KREDİLERİ İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

1.        Pür rekabet piyasasını tam rekabet piyasasından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? 

A)     Ürün farklılaştırmanın mümkün olması
B)
     Piyasa giriş ve çıkışlarının serbest olmaması
C)
     Piyasa katılımcılarının tam bilgiye sahip olamaması
D)
     İşlem maliyetlerinin önemli boyutlara ulaşması
E)
     Arz ve talep edenlerin sınırlı sayıda olması 

2.        Pür rekabet koşullarında piyasada çok sayıda  banka bulunmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

A)     Bankalar piyasada belirlenen faiz oranını kabullenmek zorundadırlar
B)
     Bankalar asla zarar etme riski ile karşı karşıya kalmazlar
C)
     Bankacılık sisteminde fon kaynakları konusunda rekabet söz konusu olmaz
D)
     Bankacılık sistemine giriş zor, ancak çıkış kolay olur.
E)
     Bankalar belirledikleri faiz oranından sınırlı sayıda müşteriye kredi açabilirler 

3.        Pür rekabet koşullarında çalışan bir bankanın toplam maliyet eğrisinin önce azalan oranda artan, daha sonra hızlanarak artan bir eğri olarak çizilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A)     Artan sosyal fayda ilkesi
B)
     Azalan toplam maliyet ilkesi
C)
     Artan kar marjları ilkesi
D)
     Azalan verim ilkesi
E)
     Azalan marjinal gelir ilkesi 

4.        Pür rekabet koşullarında çalışan bir banka için kar maksimizasyonu sağlayan kredi miktarında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir? 

A)     Kredilerden elde edilen marjinal gelir = kredi faiz oranı
B)
     Kredilerin marjinal maliyeti = kredilerin toplam maliyeti
C)
     Kredilerden elde edilen marjinal gelir = kredilerin toplam maliyeti
D)
     Kredilerin toplam maliyeti = Kredi faiz oranı
E)
     Kredilerin marjinal maliyeti = Kredi faiz oranı

5.                    Aşağıdakilerden hangisi bankacılık sektöründe piyasa gücü elde edilmesine neden olan faktörlerden biridir? 

A)     Faiz oranının kamu otoritesi tarafında belirlenmesi
B)
     Bankaların açabileceği kredi miktarına sınırlama getirilmesi
C)
     Bankacılık sektöründe ölçek ekonomilerinin varlığı
D)
     Bankacılık sektöründe kar marjlarının düşüklüğü
E)
     Bankaların öz kaynak yapılarının yetersizliği

6.        Bir banka, L kadar kredi veriyorsa ve kredilere uygulanan faiz oranı iL ise, bankanın kredilerden elde edeceği gelir (R) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak hesaplanmaktadır? 

            A) R = iL x L            B) R = iL + L          C) R = iL / L           
D) R = iL x (L/i         E) R = iL x (LxiL)

7.        Eksik bilgilenme koşullarında, kredi faiz oranının tam bilgilenme koşullarına göre yüksek olmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)     Riski düşük olanların maliyeti yüklenmemesi
B)
     Riski yüksek olanların tüm maliyeti yüklenmesi
C)
     Riski yüksek olanların yol açtığı maliyetin bir kısmının riski düşük olanlarca üstlenilmesi
D)
     Riski düşük olanların tüm maliyeti yüklenmesi
E)
     Riski yüksek olanların maliyet yüklenmemesi

 

8.       Aşağıdakilerden hangisi kredi piyasasında eksik bilgilenmenin yol açacağı sonuçlardan biridir? 

A)     Faiz oranının minimum düzeye inmesi
B)
     Batık kredi sorunun ortadan kalkması
C)
     Bankacılık sektöründe zarar olasılığının ortadan kalkması
D)
     Bankaların ekonomik refaha katkılarının maksimum düzeye çıkması
E)
     Riski düşük müşterilerin piyasadan çekilmesi 

9.            Aşağıdakilerden hangisi pür rekabetçi banka kredileri piyasasının şartlarından biri değildir

A)     Piyasada kredi açmak isteyen çok sayıda banka ve kredi almak isteyen çok sayıda müşteri vardır
B)
     Her banka benzer nitelikte kredi sağlamaktadır
C)
     Banka hizmetlerini kullananlar ve bunları üretenler cari piyasa faiz oranları hakkında tam bilgiye sahiptirler
D)
     Her hangi bir işlem maliyeti söz konusu değildir
E)
     Piyasaya giriş çıkış serbesttir 

10.      Pür rekabetçi bir piyasada bir bankanın karşı karşıya kalacağı bireysel kredi talep eğrisinin şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Dikey eksene paralel (sıfır esnek)
B)
     Azalan eğimli
C)
     Artan eğimli
D)
     Yatay eksene paralel (Tam esnek)
E)
     L şeklinde

11.      Pür rekabetçi bir piyasada faiz oranı nasıl belirlenir?           

A)     Ödünç verilebilir fon arzı ile ödünç verilebilir fon talebinin eşitlendiği noktada
B)
     Ödünç verilebilir fon arzının ödünç verilebilir fon talebini aştığı noktada
C)
     Ödünç verilebilir fon talebinin ödünç verilebilir fon arzını aştığı noktada
D)
     Ödünç verilebilir fonlar talebi sıfıra eşit olduğunda
E)
     Ödünç verilebilir fonlar arzı sıfıra eşit olduğunda 

12.      Pür rekabetçi bir piyasada bir banka kredilere uyguladığı faiz oranını piyasa faiz oranının biraz üzerine çıkarttığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? 

A)     Kredi müşteri sayısında bir miktar azalma yaşar
B)
     Kredi müşteri sayısı değişmez
C)
     Kredi müşteri sayısı artar
D)
     Tüm kredi müşterilerini kaybeder
E)
     Karlılığı artar

13.      Gizli anlaşmanın söz konusu olmadığı iki bankadan oluşan bir oligopolde, yüksek ve düşük kredi faiz oranı uygulama seçeneği ile karşı karşıya olan bankalar için aşağıdakilerden hangisi optimal çözümü verir? 

A)     Her iki bankanın da yüksek faiz uygulayarak aşırı karla çalışmaları
B)
     Her iki bankanın da düşük faiz uygulayarak sıfır karla çalışmaları
C)
     Her iki bankanın da düşük faiz uygulayarak aşırı karla çalışmaları
D)
     Her iki bankanın da yüksek faiz uygulayarak sıfır karla çalışmaları
E)
     Her iki bankanın da piyasadan çekilmeleri 

14.      Piyasa gücüne sahip bir bankanın talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni nedir? 

A)     Bankanın verdiği kredi miktarı arttıkça, gelirinin azalması
B)
     Faiz oranı arttıkça, banka gelirinin azalması
C)
     Daha fazla kredi açabilmek için, bankanın faiz oranını düşürmek zorunda olması
D)
     Faiz oranını sabit olması
E) Bankanın fiyat kabullenici olması

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri