Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANKACILIK, YÖNETİM VE PERFORMANS İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

1.        Bir banka bilançosunun pasifine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur

A)     Pasif, fon kaynaklarının efektif vadesini gösterir
B)
     Pasif, fon harcamalarını gösterir
C)
     Pasif, fon kaynaklarını gösterir
D)
     Pasif fon kullanımını gösterir
E)
     Pasif, fon kullanımının vade yapısını gösterir 

2.       Aşağıdakilerden hangisi Türk bankacılık sisteminin mevduat sınıflandırmasında yer almaz? 

A) Türev mevduat
          B) Ticari mevduat 
C) Tasarruf mevduatı 
D) Resmi mevduat          E) Bankalar mevduatı 

3.            Vadesiz mevduatlar için yapılan tanım esas alındığında, aşağıdakilerden hangisi bu tür mevduatın bankalarda tutulma gerekçesidir?           

A)     Tasarrufta bulunma
B)
     Faiz geliri elde etme
C)
     Risk yönetimi ilkelerine uyma
D)
     Enflasyondan korunma
E)
     İşlemleri yerine getirme 

4.    Bankaların kasalarına giren ve birkaç gün bekleyen
fonlara ne ad verilir? 

A) Geçici fonlar       B) Ucuz fonlar C) Maliyetsiz fonlar         D) Marjinal fonlar      E) Yüzen fonlar 

5.            Aşağıdakilerden hangisi bankaların borçlanarak fon elde etme yollarından biri değildir

A)     Tahvil ihracı
B)
     Hazine bonosu satışı
C)
     Reeskont kredisi kullanımı
D)
     Bankalararası piyasa kaynaklarının kullanımı
E)
     Sendikasyon kredisi kullanımı 

6.        Banka varlıkları içerisinde geri ödememe riski en yüksek olan varlık aşağıdakilerden hangisidir? 

           A) Hazine bonoları         B) Döviz mevcutları    
C) iştirakler         
D) Krediler
         E) zorunlu rezervler

7.            Bankaların mevduat şeklindeki yükümlülükleri karşılığında ellerinde ne kadar serbest rezerv tutacaklarına karar verme sürecine ne ad verilir? 

A) Aktif yönetimi      
B) Likidite yönetimi

C) Pasif yönetimi      
D) Risk yönetimi
E) Sermaye yönetimi 

8.        Bir bankanın faize duyarlı aktifleri 200 milyar, faize duyarlı pasifleri 225 milyar YTL iken, piyasa faiz oranının %18’den %20’ye yükselmesi bankanın net faiz gelirinde kaç milyar YTL’lik bir değişmeye neden olur? 

            A) -5   B) -2,5   C) -0,5   D) 0,5   E) 5 

9.        Bir bankanın aktif karlılık oranı 0,05 ve öz kaynak çarpanı 15 ise, öz kaynak karlılık oranı yüzde kaçtır? 

            A) 7,5   B) 9,5   C) 10,5   D) 75   E) 95 

10.            Aşağıdaki tabloda yer alan verilere göre, faiz oranının %20’den %15’e düşmesi durumunda bankanın net değeri yüzde kaç oranında değişim gösterir?

                               Varlıklar       Borçlar
Değer (milyar YTL)      400              300
Efektif vade (yıl)            3                  2
 

            A) 6,25    B) 12,25    C) 25,25    D) 45,25      E) 62,25 

11.            Aşağıdakilerden hangisi mevduat dışı kaynaklardan biri değildir

A)     Tahvil ve bono ihracı
B)
     Merkez bankasından borçlanma
C)
     Diğer bankalardan borçlanma
D)
     Uluslararası piyasalardan sağlanan krediler
E)
     Sermaye 

12.            Aşağıdakilerden hangisi en önemli mevduat dışı kaynaktır? 

A)     Tahvil ve bono ihracı
B)
     Merkez bankasından borçlanma
C)
     Diğer bankalardan borçlanma
D)
     Uluslararası piyasalardan sağlanan krediler
E) Sermaye

 

13.            Aşağıdakilerden hangisi uluslararası piyasalarda çeşitli büyüklükteki bankaların, bir konsorsiyum lideri banka öncülüğünde bir araya gelmesi ile oluşturulan bankalar grubunun bir bankaya verdiği kredidir? 

            A) Tüketici kredisi         B) Proje kredisi       
C) Yatırım kredisi         D) Program kredisi        
E) Sendikasyon kredisi

 14.            Aşağıdakilerden hangisi bankaların öz kaynaklarından oluşan kaynaklardan biri değildir? 

A)     Bankanın ödenmiş sermayesi
B)
     Yedek akçeler
C)
     Yeniden değerleme fonları
D)
     Dönem karı
E)
     Mevduatlar  

15.            Aşağıdakilerden hangisi bir bankanın varlıklarından biri değildir? 

            A) Rezervler        B) Krediler         
 C) İştirakler               

C) Sermaye
         E) Menkul Kıymetler
 

16.            Aşağıdakilerden hangisi bir banka bilançosunun aktifinde yer almaz

A)     Zorunlu rezervler      
B)
     Serbest rezervler
C)
     Kasasındaki hazine bonoları
D)
     Kasasındaki devlet tahvilleri
E)
     Vadesiz mevduatlar 

17.            Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosunun pasifinde yer almaz

A)     Vadeli mevduatlar
B)
     Vadesiz mevduatlar
C)
     Merkez Bankasından alınan reeskont kredileri
D)
     Bankanın verdiği kısa vadeli krediler
E)
     Sermaye 

18.            Bankanın yüzen fon sağlamaktaki temel  amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Zorunlu rezervlerini artırmak
B)
     Likiditeyi kısmak
C)
     Ortalama kaynak maliyetini azaltmak
D)
     Risk yönetimini güçlendirmek
E)
     Menkul kıymet portföyünü çeşitlendirmek

19.            Aşağıdakilerden hangisi bankanın portföyünde yer alan menkul kıymetler arasında yer almaz?

A)     Devlet tahvilleri
B)
     Hazine bonoları
C)
     Özel sektör bonoları
D)
     Hisse senetleri
E)
     Özel sektör tahvilleri 

20.            Aşağıdakilerden hangisi bankanın net rezerv açığının finansmanı için kullanacağı finansman şekillerinden biri değildir? 

A)     Merkez Bankası reeskont penceresinden borçlanabilir
B)
     Bankalar arası piyasalardan borçlanabilir
C)
     Elindeki menkul kıymetlerini satabilir
D)
     Kredilerin vadesinden önce ödenmesini isteyebilir
E)
     Serbest rezervlerini azaltabilir 

21.      Vergi sonrası net karın aktif toplamına oranlanması ile bulunan karlılık oranı aşağıdakilerden hangisidir? 

A)     Öz kaynak karlılık oranı
B)
     Aktif karlılık oranı
C)
     Pasif karlılık oranı
D)
     Öz kaynak çarpanı
E)
     Net faiz marjı 

22.            Türkiye’de bir bankanın faiz gelirlerinin temel kaynağını aşağıdakilerden hangisi oluşturur? 

A)     Vadesiz mevduat faizi
B)
     Vadeli mevduat faizi
C)
     Kısa vadeli kredilerden aldığı faiz
D)
     Devlet tahvili ve hazine bonolarından aldığı faiz
E)
     Uzun vadeli kredilerden aldığı faiz 

23.            Aşağıdakilerden hangisi bir bankanın vergi öncesi kar büyüklüğünü hesaplamakta kullanılır? 

A)     Faiz gelirleri – Faiz giderleri
B)
     Faiz dışı gelirler – Faiz dışı giderler
C)
     Net gelirler – Ödenecek vergiler
D)
     Net kar – Dolaylı vergiler
E)
     Net gelirler – Şüpheli alacaklar karşılığı

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri