Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A-B    C-D    E-F    G-H    I-İ    L-M    N-O    P-Q    R-S    T-U    V-W

A

Accelerator: Hızlandıran
Accelerator model of investment:
Yatırımın hızlandıran modeli
Accommodation
: Uyumlaştırma
Accounting:
Muhasebe
Action lag
: Aksiyon gecikmesi
Activisim:
Aktivizm, müdahalecilik
Activist demand management policies
: Aktivist talep yönetimi politikaları
Actual aggragate demand:
Fiili toplam talep
Adaptive expectations:
Adaptif (uyarlanıcı) bekleyişler
Adjused GNP
: Ayarlanmış GSMH
Adjustment path:
Ayarlanma yolu (patikası)
Adverse supply shock
: Ters arz şoku
Aggregate consumption and saving
: Toplam tüketim ve tasarruf
Aggregate demand: Toplam talep
Aggregate demand curve
: Toplam talep eğrisi
Aggregate supply
: Toplam arz
Aggregate supply curve
: Toplam arz eğrisi
Agricultural sector
: Tarım sektörü
Ancitipated inflation
: Beklenen enflasyon
Anticipated monetary expansion
: Beklenen parasal genişleme
Anticipated policies
: Beklenen politikalar
Appreciation:
Değer Kazanma
Arbitrage
: Arbitraj
Assets
: Aktifler, varlıklar
Assets market:
Aktifler piyasası
Automotic stabilizers:
otomatik istikrar unsurları
Autonemous spending
: Otonom harcamalar
Average cash balance:
Ortalama nakit dengesi
 

Balance of payments : Ödemeler dengesi
Balance sheets
: Bilanço
Balanced budget amendment:
Denk bütçe düzeltmesi
Bank deposits
: Banka mevduatları
Belanced budgel multiplier
: Denge bütçe çarpanı
Bank mns
: Banka iflasları
Bank failure
: Banka iflası (başarısızlığı)
Barro - Ricardian equivalence
: Barro-Ricardo denkliği
Barter economy
: Barter (Takas) ekonomisi
Bonds
: Tahviller
Budget deficit:
Bütçe açığı
Budget surplus
: Bütçe fazlası
Business cycles
: Konjonktür dalgaları
Business fıxed investment
: İşletme sabit yatırımı

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri