Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tüketici Dengesi

Belirli bir geliri olan tüketici toplam faydasını maksimum yapacak mal veya hizmet bileşimini satın aldığında dengeye gelecektir.

Tüketici dengesi; herhangi bir farksızlık eğrisinin bütçe doğrusuna te­ğet olduğu noktada sağlanır. Bu noktada tüketici maksimum fayda sağlar. Ayrıca bir noktada (şekilde A Noktası) farksızlık eğrisinin eğimi (MiO)= büt­çe doğrusunun eğimi olur. 

Ayrıca orjine en uzak ve bütçe doğrusu üzerindeki farksızlık eğri­si seçildiğine dikkat edilmelidir.

Tüketici dengesinin elde edilmesinde varsayımlar şunlardır;

1. Tüketicinin geliri sabittir.
2. Mal fiyatları sabittir.
3. Tüketicinin zevk ve alışkanlıkları değişmemektedir.  

TÜKETİCİ DENGESİNİN DEĞİŞMESİ 

Tüketici dengesinin değişebilmesi için yukarıdaki varsayımlardaki sabit ifadelerin değişmesi gerekmektedir. Şimdi bu ifadelerdeki değişikliklerin sı­rasıyla tüketici dengesini nasıl etkilediklerini görelim

Tüketici Gelirinin Değişmesi

Diğer iki değişken sabitken, gelirin değişmesi (artması) tüketicinin bütçe doğrusunu sağa kaydıracaktır. Tüketi­cinin yeni denge noktaları ise bütçe doğrularına teğet olan farksızlık eğrile­rinin oluşturduğu noktalardır.

Gelir -Tüketim Eğrisi;

Tüketicinin sonsuz sayıda farksızlık eğrisi vardır. Her farklı gelir düzeyi için farklı tüketici dengesi sağlanır. Sağlanan tüketici dengeleri birleştirildi­ğinde "Gelir Tüketim Eğrisi" elde edilir. Gelirin değişmesi durumunda ula­şacağı yeni tüketici denge noktalarını gösterir.

Gelir Tüketim Eğrisi Türleri: 

a) Normal mal olması durumunda gelir- tüketim eğrisi 

Her iki eksende normal mal vardır. 

b) Giffen malı olması durumunda (fakir mal) 

Gelir arttıkça tüketici daha az Giffen malı satın alır. Bu nedenle gelir ­tüketim eğrisi lüks malın bulunduğu eksene doğru bükülür (daha az fakir mal alır) 

c) Lüks malın varlığı halinde gellr- tüketim eğrisi:

Tüketicinin geliri arttığında daha fazla ithal mal, daha az yerli mal satın alır. 

FARKSIZLIK EĞRİLERİ ANALİZİ VE TÜKETİCİ DENGESİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR 

1. Farksızlık eğrilerinin orjine göre dış bükey olmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 

A) Nisbi fiyat   B) Marjinal fayda    C) Eş marjinal fayda ilkesi  D) Bütçe doğrusu     E) Azalan marjinal ikame oranı 

YANIT E' dir. Marjinal ikame oranı aynı fayda düzeyini koruyabilmek için bir malın bir biriminden vazgeçildiği zaman öteki maldan ikame edilmesi gereken miktarı ifade eder. Bu oran farksızlık eğrisi üzerinde aşağı doğruinildikçe azalır. 

2. Tüketicinin tüketiği mallardan birinin fiyatının düşmesi aşağıda­kilerden hangisine neden olmaz? 

A) Fiyatı düşen malın tüketiminin artmasına   B) Tüketici dengesinin değişmesine
c) Marjinal ikame oranının değişmesine         D) Tüketicinin reel gelirinin azalmasına  E) Tüketicinin bütçe doğrusunun değişmesine

YANIT D' dir. Tüketilen mallardan birinin fiyatının düşmesi, bütçe doğ­rusunu fiyatı düşen malın ekseninde sağa doğru kaydırır. Ancak reel gelirinde bir azalış meydana getirmez. 

3. Tüketicinin sabit geliri ile n sayıda malı temsil eden iki malı, han­gi miktarlarda tüketme olanaklarına sahip olduğunu gösteren se­çim noktalarının geometrik yerine ne ad verilir?

A) Bütçe doğrusu    B) Genişleme yolu    C) Fiyat- tüketim doğrusu  D) Gelir- tüketim doğrusu    E) Fayda doğrusu 

YANIT A' dır. Bütçe doğrusuna fiyat imkan doğrusu da denilir. 

4. Bir malın fiyatının düşmesi sonucu tüketicinin hem o maldan hem de diğer malla dan daha fazla alinası aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? 

A) ikame etkisi  B) Fiyat etkisi   C) Gelir etkisi D) Zevk ve tercihlerin etkisi  E) Marjinaletki 

YANIT C' dir. Tüketici mallardan birinin düşmesi sonucu cebinde kalan fazla parayı "gelir artışı" şeklinde yorumlar. 

5. Tüketiciye aynı tatmin düzeyini sağlayan farklı mal bileşimlerinin geometrik yerine ne ad verilir? 

A) Farksızlık eğrisi                B) Eş ürün eğrisi C) Fiyat-tüketim eğrisi           D) Gelir- tüketim eğrisi        E) Bütçe doğrusu 

YANIT A' dır. Farksızlık eğrilerine eş fayda eğrileri adı da verilir

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Sağlık Bilgileri