Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktif Maliye Politikası Önündeki Güçlükler

Toplam Talep Üzerindeki Şokları Maliye Politikası Niçin anında Nötürleştiremez? 

Zaman Gecikmeleri

Toplam talebin değiştiğin anlamak için zaman gerekir. Milli üretim üzerine istatistiksel sağlam veriler toplamak 6 ay alır. O anda dahi haberimizi olsa maliye politikasını değiştirmek zaman alır. Uzun dönemli harcama planları örneğin hastane yapımı ya da savunma harcamaları bir gecede değiştirilemez.

Belirsizlik

Hükümet maliye politikasının ne oranda değiştirileceğine karar verirken iki önemli belirsizlik kaynağı ile karşı karşıyadır. Birincisi, bazı anahtar faktörlerin boyutlarını bilemez. Çarpan gibi sadece geçmiş verilerden tahmini olarak çıkarılan değerler eldedir. İkincisi, maliye politikasının tam etkilerini göstereceği anda toplam talebin ulaşılabileceği düzey hükümetçe tahmin edilmelidir. Şu anda yatırımlar düşük fakat hızla artmak eğilimindeyse genişleyici maliye politikası izlemeye başlamak gereksiz olabilir.

Otonom talep üzerindeki uyarılmış etkiler

Basit modelimiz yatırım talebini ve tüketim talebinin otonom kısmını olduğu gibi almaktadır. Fakat bu sadece olayı basitleştirmek içindir. Maliye politikasındaki değişiklikler otonom talebin diğer unsurları üzerinde nötrleştirici bir etki yapabilir. 

İşsizliğin Sürekli Olması Durumunda Hükümet Niçin Mali Genişleme Sağlamaz?

Bütçe Açığı

Üretimin düşük, işsizliğin yüksek olması durumunda bütçe açığı büyük olacaktır. Mali genişleme bu açığı daha da büyütür. Hükümet, geniş açıkların enflasyona yol açacağı korkusuyla mali genişleme sorumluluğunu üstüne almayı kabul etmeyecektir yada büyük bir açığın enflasyona sebep olacağı düşüncesiyle kabul etmeyecektir.

Belki de tam istihdamdayız!

Basit modelimiz gönülsüz olarak işsiz, aslında çalışabilecek kaynaklar olduğunu varsaymaktadır. Üretim talep bazında belirlenmektedir. Mali genişleme toplam talep ve üretimi arttıracaktır. Buna rağmen farz edelim ki, potansiyel hasıla da uzun dönem tam dengede olalım. İnsanlar ve makineler sadece şu andaki ücret ve kiralardan dolayı hizmet vermeyi arzu etmedikleri için işsiz ve boş beklemektedir. Bu durumda mali yönden uyarılmış toplam talebin genişlemesi ile emilecek boş kaynaklar yok demektir. Hükümet işsizlik ve düşük hasılanın sebebini toplam talebin düşmesinden ziyade, çalışmaya ve üretmeye olan isteksizlik olduğuna inanırsa, genişlemeci maliye politikasının gereksiz olduğu ortaya çıkacaktır.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri