Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avrupa Birliği Kömür Üretim ve Tüketim Potansiyeli ve Kömür Politikaları Avrupa Birliği Ülkeleri Kömür Üretimi (Milyon Ton)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009 PAYI

ALMANYA

201,00

202,4

208,1

204,9

207,7

202,8

197,1

201,8

192,4

183,6

1,30%

BULGARİSTAN

26,43

26,61

26,05

2734

26,63

24,62

25,30

28,16

28,65

26,91

0,10%

ÇEK CUMHURİYETİ

65,16

66,11

63,36

63,90

61,97

62,03

62,45

62,00

55,13

53,31

0,60%

FRANSA

4,10

2,76

2,02

2,24

0,87

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

_

İNGİLTERE

31,20

31,93

29,99

28,28

25,10

20,50

18,52

17,01

18,05

17,87

0,30%

İSPANYA

23,48

22,68

22,03

20,54

20,50

19,35

19,19

18,20

10,59

10,22

0,10%

MACARİSTAN

13,98

13,91

13,03

13,30

11,49

9,57

9,95

9,82

9,40

8,99

0,10%

POLONYA

162,82

163,5

161,9

163,7

162,4

159,5

156,0

145,8

144,0

135,1

1,70%

ROMANYA

29,28

33,29

30,41

33,06

31,79

31,19

34,92

35,77

35,85

30,62

0,20%

YUNANİSTAN

63,89

66,34

70,47

70,21

70,79

70,04

64,31

66,63

64,67

62,73

0,20%

Avrupa Birliği Ülkeleri Kömür Üretimi (Milyon Ton Petrol Eşdeğeri)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009 PAYI

ALMANYA

56,54

54,11

55,00

54,08

54,71

53,25

50,2

51,54

47,69

44,37

1,30%

BULGARİSTAN

4,41

4,44

4,35

4,55

4,47

4,13

4,25

4,72

4,81

4,52

0,10%

ÇEK CUMHURİYETİ

25,00

25,39

24,32

24,22

23,51

23,51

23,6

23,46

21,25

20,64

0,60%

FRANSA

2,35

1,54

1,14

1,28

0,39

0,24

0,20

0,16

'-0,12

0,08

_

İNGİLTERE

18,97

19,42

18,24

17,20

15,26

12,47

11,2

10,34

10,98

10,87

0,30%

İSPANYA

7,97

7,58

7,24

6,83

6,70

6,36

6,24

5,99

4,23

4,12

0,10%

MACARİSTAN

2,93

2,91

2,74

2,79

2,39

1,97

2,05

2,02

1,94

1,85

0,10%

POLONYA

71,33

71,72

71,29

71,36

70,48

68,66

66,9

62,33

60,49

56,35

1,70%

ROMANYA

6,44

7,15

6,56

6,98

6,73

6,65

6,55

6,71

6,72

5,74

0,20%

YUNANİSTAN

8,22

8,54

9,07

9,04

9,11

9,01

8,28

8,57

8,32

8,07

0,20%

Avrupa Birliği ülkeleri dünya üzerindeki toplam kömür rezervi 29.570 milyon ton olarak tespit edilmiştir. Bu oran dünya toplam kömür rezervinin %3,6'sı kadardır. Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde en yüksek rezerv Polonya ve Almanya'da bulunmaktadır.81

Avrupa Birliği ülkeleri kömür üretimi 2009 yılında %5,6'lık bir azalışla 536,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği üyesi ülkeler dünya üzerindeki toplam üretimin %4,6'sını gerçekleştirmişlerdir. Kömür üretimindeki düşüş Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından uygulanan çevreye duyarlı enerji politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Avrupa Birliği Ülkeleri Kömür Tüketimi (Milyon Ton Petrol Eşdeğeri)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009 PAYI

ALMANYA

84,89

84,97

84,63

87,19

85,37

82,14

83,52

85,67

80,11

71,01

2,20%

AVUSTURYA

3,23

2,90

3,04

2,91

2,93

2,77

2,80

3,05

2,23

2,32

0,10%

BELÇİKA - LÜKSEMBURG

7,58

7,61

6,72

6,45

6,43

6,06.

6,11

5,46

4,76

4,57

0,10%

BULGARİSTAN

6,25

6,85

6,50

7,06

6,90

6,90

7,13

7,78

7,54

6,32

0,20%

ÇEK CUMHURİYETİ

20,96

21,19

20,61

20,75

20,46

19,82

19,40

19,25

17,40

15,77

0,50%

DANİMARKA

4,03

4,19

4,20

5,68

4,58

3,69

5,63

4,72

4,12

4,01

0,10%

FİNLANDİYA

3,52

4,01

4,41

5,84

5,26

3,09

5,16

4,57

3,39

3,69

0,10%

FRANSA

13,90

12,11

12,42

13,25

12,84

13,26

12,06

12,30

11,94

10,14

0,30%

İNGİLTERE

36,73

38,91

35,71

38,10

36,62

37,43

40,84

38,24

35,46

29,74

0,90%

İRLANDA

1,82

1,88

1,75

1,70

1,78

1,83

1,63

1,51

1,39

1,33

.

İSPANYA

21,64

19,53

21,89

20,46

21,03

2i,18

18,48

20,24

15,58

10,58

0,30%

İSVEÇ

1,87

2,02

2,17

2,20

2,31

2,22

2,27

2,19

1,96

1,65

0,10%

LİTVANYA

0,08

0,08

0,13

0,16

0,16

0,17

0,24

0,23

0,19

0,16

_

MACARİSTAN

3,25

3,42

3,11

3,35

3,07

2,68

2,87

2,89

2,84

2,49

0,10%

POLONYA

57,61

58,03

56,72

57,75

57,25

55,68

58,04

57,92

55,96

53,85

1,60%

PORTEKİZ

4,53

3,68

4,11

3,76

3,70

3,81

3,79

3,30

3,15

3,56

0,10%

ROMANYA

7,04

7,16

7,60

7,76

7,38

7,58

8,51

7,37

7,39

6,19

0,20%

SLOVAKYA

4,02

4,13

4,02

4,23

4,10

3,92

3,84

3,85

3,71

3,57

0,10%

YUNANİSTAN

9,22

9,35

9,85

9,42

9,04

8,82

8,06

8,54

8,14

7,87

0,20%

 Kömür sektörü Avrupa Birliği'nde yer alan ilk iç pazardır. Kömür pazarı Avrupa Birliği bünyesinde 1952 yılında AKÇT (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu) Antlaşması ile kurulmuştur. Antlaşmanın süresi 23 Temmuz 2002'de sona ermiştir. 1952 yılından beri Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki kömür ticareti herhangi bir kısıtlamaya tabi olmamıştır. Katı yakıtlar, AB'de elektrik üretiminin %30'a yakın bir bölümünü sağlamaktadır. AB, kömür kullanımını teşvik etmeyi ve yurtiçi üretim kapasitesini daha rekabetçi kılmayı hedeflemektedir. AB içinde halen kömür üreten sadece üç ülke vardır. Bu ülkeler İngiltere, Almanya ve İspanya'dır. İthal kömür yerli kömürden daha ucuz olduğundan üretim azalmaktadır. Düşük kömür fiyatlan, gaz gibi diğer rakip yakıtların fiyatlan üzerinde düzenleyici bir rol oynamaktadır. Doğal gaz kullanımının yaygınlaşması, yakıtın diğer enerji türlerine göre çevreye saldığı sera etkisi yapan gazlann fazla olması, üye ülkeler tarafından hayata geçirilen enerji konusundaki sürdürülebilir politikalar ve Birlik üyesi ülkelerin eski tip kömür santrallerini kapatmaları nedeniyle Avrupa Birliği üye ülkeleri bünyesinde kömür tüketimi bir azalma içine girmiştir.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 2009 yılı kömür tüketimi, 2008 yılı verilerine göre %10,8'lik azalışla 261,3 milyon ton petrol eşdeğeri olarak gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin toplam tüketim içerisindeki payı 2009 yılında %8 olarak gerçekleşmiştir. En büyük tüketim yüksek sanayileşme oranının getirdiği %2,2 lik kullanım oram ile Almanya'da görülmektedir. Almanya'yı % 1,6'lık kullanım oranı ile Polonya takip etmektedir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri