Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilgi Teknolojilerinin Sağladığı Yararlar 

Son 15 yıldır bilişim alanında geniş çaplı değişimler yaşanmaktadır. Günümüzde bilişim teknolojileri, örgüt yapısı ve bireylerin işlerinin yeniden dizaynında çarpıcı bir etkiye sahiptir. 

Bilginin Hızlı Yayımı 

Bilişim teknolojileri sayesinde bilginin yayımı çok hızlanmıştır. Günümüzde, bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması ile bu hız iyice artmıştır. Donanım ve yazılımdaki gelişmeler kullanıcının isteği doğrultusunda gelişmiş, 1990’lı yılların sonlarında bilgi aktarımı bugüne göre çok daha yavaş iken gelecekte ne olabileceği tahmin bile edilememektedir. Bilgi aktarımındaki hız karşılıklı etkileşimi ve iletişimi hızlandırmıştır. Toplumun haberleşme yöntemleri değişmiş, posta hizmeti anlayışı farklılaşmıştır. Örneğin, mektup nostaljik bir edebi tür olarak şekil değiştirmiş, e-posta adresleri en geçerli kimlik unsurlarından biri olmuştur. 

Ekonomik ve Sosyal Değişim 

Sanayi toplumunun odağında “maddi mal” üretimi yatarken, bilgi toplumuyla birlikte, “bilgi üretimi” ve “bilgi iletişimi” ana kavramlar olmaya başlamıştır. Bilgi ile ilgili faaliyetler, stratejik önemini arttırarak, ülke ve dünya ekonomi politikalarında temel belirleyici parametre halini almıştır. II. Dünya Savaşı’ndan beri reel sanayi ürünlerinin fiyatları düzenli olarak düşerken, sağlık ve eğitim gibi temel bilgi ürünlerinin enflasyondan arındırılmış fiyatları üç kat artmıştır. Yaklaşık 50 yıl öncesine göre bilgi ürünlerine yapılan harcamalar sanayi ürünlerine yapılan harcamaların 5-6 katından fazladır. 

Toplumsal değişim, toplumsal yapıyı oluşturan kurumlar ve bu kurumlar arasındaki ilişkilerin ya da diğer bir deyimle kurumlar arasındaki etkileşimin değişmesidir. Söz konusu kurumlardan herhangi birinde meydana gelen değişim ya da bu biçim ve ölçülerde, diğer kurumları da etkileyerek değişime uğratacak ve sonuçta, toplumun genelinde bir değişim gerçekleşmiş olacaktır. Bilim, toplumsal değişimin pozitif yönde olmasını sağlayan lider unsurlardan biridir. Bunun içindir ki, batılı toplumlar, bilimin ışığı altında aydınlanırken, bilimi yadsıyarak, dogmaları yol gösterici kabul eden doğulu toplumların, söz konusu aydınlanmadan ne derece az pay aldıkları ortadadır. 

Toplumsal açıdan bakıldığında, bu yüzyıla kadar bütün insanlık tarihinde, toplumsal değişmenin hızı çok yavaştı, hayal gücümüz ona yetişemiyor. Burada bilişim teknolojisinin önemi ortaya çıkıyor. 

Teknolojik Değişim 

İçinde bulunduğumuz binyılın başından itibaren meydana gelmiş teknolojik gelişmelere baktığımızda, kağıdın bulunup kullanılmaya başlanması, matbaanın bulunması, ilk kağıt fabrikasının kuruluşu, saatin, pusulanın, termometrenin, teleskobun, barometrenin, sarkaçlı saatin bulunması insanların bilgi üretiminde yetkinleşmelerini, üretimi hızlandırmalarını ve kalıcılığı sağlayarak, bugün bilişim toplumu dediğimiz sürecin temelini atmışlardır. 

Bugünse teknolojik gelişim, teknolojinin geniş kitlelere yaygınlaştırılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Değişen ve gelişen teknolojik ortam içinde, bireysel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, kişisel bazda kullanılma olanak sağlayan bilgisayar ve donanımlarının üretimi arttırılmış ve yaygınlaştırılmıştır. Artık, dünyanın daha az zengin ve gelişmemiş toplumları da bu sihirli aletleri edinme olanağı bulmuşlar, kullanım ve geliştirilmelerine katkıda bulunmaya başlamışlardır. Bu olgu ve gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm toplumlarda bireylerin bilgilenmesini ve diğer toplumlarla etkileşimlerini sağlamıştır. Teknoloji, bireylerin ve toplumların değişmesi ve gelişmesinin tek başına belirleyicisi olmamakla birlikte, değişimi kolaylaştırıcı bir araç olması açısından çok önemli bir konuma gelmiştir. 

Teknolojik değişim süreci yenilikler tarafından sürdürülen yaratıcı bir süreçtir, fakat bu süreç aynı zamanda yıkıcıdır, çünkü bu süreç kaynakların firmalar, meslekler, sanayiler ve hatta ülkeler arasında yeniden dağılımını öngörür. Bu sürece ayak uyduramayanlar yok olacaktır. 

İletişim Özgürlüğü ve Hukuk 

Bilişimin gelişmesi iletişim özgürlüğünü de beraberinde getirmiştir. Özel radyolar, özel televizyonlar, uydular, bilgisayarlarımız yoluyla kullandığımız internet ve hatta cep telefonları, sınırsız bir iletişim ve haberleşme özgürlüğü sunmakta, hatta çağımızın şekillenmesine de büyük katkıda bulunmaktadırlar. Bütün bu araçların oluşturduğu ortama dijital ortam dersek, bu ortamı birey ve kurumlardan sosyal bir ortam olarak görmek yanlış olmaz. 

Diğer bir nokta ise çoklu iletişim veya kitle iletişimi diye adlandırabileceğimiz iletişimde yaşanan değişimlerdir. İşin içine kitlelere aynı anda ulaşmak girince, bilgi teknolojilerinin güç ve etkisi oldukça büyümekte ve doğaldır ki kitle iletişim dendiğinde, sahip olunan özgürlüğün özünü ortadan kaldırmayacak biçimde, birtakım sınırların çizilmesi ve nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağının belirtilmesi gerekir. Bu, çeşitli hukuk düzenlemeleriyle sağlanmalıdır.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri