Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bölgesel Planlama, Bölge Planı

Günümüzde bazı ülkelerde bölgeler arasındaki den­gesizliği azaltmak ya da ortadan kaldırmak için böl­gesel kalkınma planlan hazırlanmaktadır. Böylece, kamunun geri kalmış bölgelerden yana aldığı ya da alması gereken düzenleyici ve özendirici önlemler bir bütünlük kazanmaktadır. Başvurulan bu tek­nikle, piyasa ekonomisinin işleyişinin ortaya çıkar­dığı dengesizliği giderme olanağı doğmaktadır. Başka bir deyişle, piyasa ekonomisi içinde kalarak, sistemin işleyişinin meydana getirdiği bölgesel den­gesizlikleri bölge planlaması yoluyla giderme yonan araştırılmaktadır. 

Bölge planlan bölgesel sorunların türüne göre farklılık göstermektedir. Geri kalmış bir bölgenin kalkınması hedef alındığı gibi, hızlı gelişen metro­politen bölgelerin sorunları da böylelikle planlama tekniğiyle çözümlenmektedir. 

Bölgesel planlamanın uygulamada ortaya Çıkar­dığı bazı darboğazlar vardır. Bunlardan birincisi, ulusal planın temel hedefleriyle bölge düzeyinde belirlenen hedeflerin bağdaştırılması sorunudur. Bir diğer önemli sorun da, bölge düzeyinde istatistik olmayışıdır. Yakın zamana dek hemen hiçbir ülkede ulusal muhasebe sisteminin yanı sıra bir bölge muhasebe sisteminin kurulması yoluna gidilmemiş­tir. Günümüzde birçok ülkede bölgesel muhasebe sistemi uygulaması başlatılmıştı. Bu konuda iki farklı uygulama gözlenmektedir Birincisi, doğrudan bölgesel örgütler kurarak bunların bağımsız çalışma yapmalarını, ikincisiyse merkezde devlet istatistik enstitüsü yanında ya da içinde bölgelere göre siste­min işleyişini sağlamaktır. 

Bölgesel planlamanın başlatılması ve yürütülmesi merkezi yönetimce ulusal planlamayla birlikte ele alındığı gibi, bunun tamamen bölgesel yönetim­lere bırakıldığı da görülmektedir. Birincisine Fransa ikincisine Yugoslavya örnektir. 

Geri kalmış ülkelerde bölgesel planlamayı merkezi otorite dışında bir bölgesel örgütle yürütmek çok zordur. Bu ülkelerde yeterli düzeyde ve sayıda iktisatçı, mühendis ve yönetici bulmak mümkün değildir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri