Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Büyüme, Kalkınma, Gelişme Hakkında Bilgiler

Büyüme Nedir, ekonomik hayatın temel verilerinde, kişi başına bir yıldan diğer yıla daha yüksek bir reel gelir sağlayacak şekilde devamlı artışlara denir. Burada söz konusu olan temel veriler sermaye teçhizatı, işgücü, doğal kaynaklar ve teknolojidir. Bu verilerdeki artışlar ülkede kişi başına reel gelirde sürekli bir yükselmeye neden oluyorsa ülke ekonomisinin büyüdüğü söylenecektir. 

Gelişme Nedir sözcüğü sıkça büyüme ile eş anlamda kullanılmaktadır. Fakat bu iki sözcüğün ifade ettiği anlam farklıdır. Büyüme ekonominin, sayısal olarak ölçülebilir verilerindeki artıştır, ekonominin gövdesi ile büyümesidir. Gelişme ise ekonomik varlığın yapısı ile olumlu yönde değişmesidir. Gelişme büyümeden daha geniş bir anlama sahiptir. Gelişme kavramı büyümeyi de içerir. Bir ülkenin gelişmesi hem milli hasıladaki reel artışı hem ekonomideki yapısal değişmeyi hem de toplumdaki sosyal, kültürel ve politik değişmeleri içerir. Büyüme ve gelişme birbirlerini etkiler. 

Kalkınma Nedir kavramı büyüme kavramından daha geniştir ve gelişme kavramı ile eşanlamlıdır. Nüfus başına düşen reel gelirdeki yıllık artış oranı kalkınma hızı olarak ifade edilse de ekonomik gelişme ve kalkınma kavramları uzun süre içinde milli gelirdeki artışla birlikte, ekonomik yapıda sanayi ve hizmetler sektörü lehine değişmeleri, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmeleri ifade eder 

3 Farklı Dünya

Kalkınma kriterlerine göre dünyadaki ülkeleri üç gruba ayırabiliriz.

-Yüksek derecede gelişmiş ülkeler: Bu grupta yer alan ülkelerde Fert Başına Milli Gelir 15.000 - 40.000 Amerikan Doları civarındadır. Batı Avrupa, Kuzey Amerika Ülkeleri ve Japonya örnek verilebilir.

-Orta derecede gelişmiş ülkeler: Bu grupta yer alan ülkelerde Fert Başına Milli Gelir düzeyi 5.000.-15.000 Amerikan Doları dolayındadır. İsrail, Türkiye ve Rusya örnek verilebilir.

-Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler: bu grupta yer alan ülkelerde Fert Başına Milli Gelir Düzeyi 5000 dolar altındadır. Pakistan, Hindistan, Nijerya örnek verilebilir.

Kaynak: Prof. Dr. Hüseyin Şahin

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri