Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devlet Borçları, Devletin Borcu

Kamu harcamalarını karşılama araçlarından birisidir. Borçlanma önceleri yalnızca olağanüstü dönemlerde başvurulan bir mekanizma iken günümüzde vergi ile borçlanma arasında bir ayırım gözetilmemektedir. Borçlanma yoluyla sağlanan kaynaklar hem devlet yatırımlarında hem de kamu harcamalarının finansmanında kullanılmaktadır. 

Devletin aldığı borçlara karşılık belirli bir faiz ödemesinde bulunmaktadır. Borç faizleri ödemesi transfer niteliğinde olup genellikle ekonomide gelir dağılımını varlıklı kimseler lehine bozar. Devlet borçları kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere üç bölüme ayrılır. İç piyasalardan sağlanan borçlara iç borçlar, dış piyasalardan sağlanan borçlara dış borçlar denir. 

Devlet Gelirleri Nelerdir

Devletin kamu hizmetlerini yerine getirebilmesi için çeşitli kaynaklardan sağladığı gelirlerdir. Devlet gelirleri şu şekilde sıralanabilir: 

1)      Vergiler: Devletin gelirlerinin en önemlisidir. Vergi, devletin egemenlik hakkına dayanarak özel ve tüzel kişilerden alınan gelirlerdir.

2)      Borçlar: Devletin, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan sağladığı gelirlerdir.

3)      Harçlar: Bireyleri, belirli hizmetler karşılığı devlete yaptıkları ödemelerdir.

4)      Para Basma: Devlet bastığı para ile kamu harcamalarını finanse eder.

5)      Bağışlar: Ülke içinde özel ve tüzel kişilerin ülke dışında yabancı devletlerin karşılıksız olarak yaptıkları ödeme yada sağladıkları hizmetlerdir.

Devlet Harcamaları, Devletin Yaptığı Harcamalar

Devletin; ekonomik, sosyal, siyasal ve idare amaçlarını gerçekleştirmek için bu faaliyet alanlarında yer verdiği hizmet ve ürettiği mallar için yapmış olduğu harcamalar toplamıdır. Kamu harcamaları ekonomik kriterlere göre çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmaların başlıcaları şunlardır:

1) Reel (Gerçek) Harcamalar – Transfer Harcamaları Ayrımı 

Bu ayırımda eğer devletçe yapılan harcamalar dolaysız bir biimde toplam talebin unsurunu oluşturur ve bu niteliğiyle cari dönem üretimini ya da fiyat seviyesini etkilerse bu tür harcamalar reel veya gerçek harcamalar olarak kabul edilmektedir. Transfer harcamaları ise cari dönem üretimine karşı doğrudan bir talep yaratmayan, yalnızca sadece bazı servet unsurlarının kişi ve kurumlar arasında el değişmesini sağlayan harcamlardır. 

2) Cari Harcamalar – Yatırım Harcamaları Ayrımı 

Bu ayrıma göre  cari harcamalar devletin, diğer bir değişle kamu otoritelerinin tüketimi ile ilgili harcamaları ifade ederken, yatırım harcamaları devletin ekonomide sermaye birikimini arttırmaya yönelik harcamalarını ifade etmektedir. 

3) Verimli harcamalar (Üretken) – Verimsiz Harcamalar (Üretken Olmayan) 

Literatürde oldukça tartışmalı olan bu tür sınıflandırmada ekonomik potansiyeli attıran harcamalar verimli, ulusal kaynakların tüketilmesine neden olan harcamalar ise verimsiz harcamalar olarak nitelendirilmektedir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri