Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doğal Gaz

Doğalgaz petrol ile birlikte  yükselen bir talep  eğrisine  sahip  enerji kaynaklarından biridir. Son 30 yıllık enerji tüketim verileri incelendiğinde doğal gazın tüketimi en hızlı artan enerji kaynağı olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Günümüzde doğalgaz dünya enerjisinin en stratejik kaynaklarından biri olmaya başlamıştır. 21. yüzyılında doğalgazın getireceği yeni fırsatlar, karşılıklı bağımlılıklar ve riskler ile beraber  dünya  ekonomisi  üzerinde kapsamlı  bir  etkisi  olacağı b eki erimektedir.

Dünyada Doğal Gaz Üretim ve Tüketim Potansiyeli ve Doğal Gaz Politikaları

2010 - 2030 Yıllan Dünya Doğal Gaz Projeksiyonu

BÖLGELER

2010

2020

2030

OEC0 Kuzey Amerika

992

1.161

1.305

OECD Avrupa

640

799

901

OECD Pasifik

168

201

243

Geçiş Ekonomileri

748

876

945

Çin

61

109

162

Doğu Asya

139

200

248

Güney Asya

96

153

205

Latin Amerika

167

251

373

Orta Doğu

272

349

427

Afrika

95

155

239

TOPLAM

3.378

4.254

5.048

Coğrafî Bölgeler İtibariyle Doğal Gaz Rezervi (Trilyon Metreküp)

BÖLGE

1989 SONU

1999 SONU

2008 SONU

2009 SONU

TOPLAM REZERV İÇİNDEKİ PAYI

KUZEY AMERİKA

9,52

7,32

9,18

9,16

4,90%

ORTA VE GÜNEY AMERİKA

4,80

6,81

7,32

8,06

4,30%

AVRUPA VE AVRASYA

52,28

56,17

62,26

63,09

33,70%

ORTA ASYA

37,83

54,74

75,82

76,18

40,60%

AFRİKA

8,48

11,44

14,71

14,76

7,90%

ASYA PASİFİK

9,50

12,07

16,00

16,24

8,70%

TOPLAM DÜNYA

122,40

148,55

185,28

187,49

100,00%

Doğal gaz talep tahminleri 2010-2020-2030 perspektifinde incelendiğinde 2010 yılında 3.378 milyon ton petrol karşılığı doğal gaz olarak gerçekleşmesi beklenen doğal gaz talebinin 2020 yılında %25 artışla 4.254 milyon ton petrol karşılığı doğal gaz olarak artış göstermesi ve 2030 yılında 2010 yılına oranla %49 artışla 5.048 petrol karşılığı doğal gaz olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.64

Coğrafi Bölgeler İtibariyle Doğal Gaz Üretimi (Milyar Metreküp)

BÖLGE

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2009 PAYI

KUZEY AMERİKA

763

779

762

766

752

743

763

783

801

812

27,40%

ORTA VE

GÜNEY

AMERİKA

100

104

106

118

131

138

151

155

157

151

5,10%

AVRUPA VE AVRASYA

938

946

967

1001

1032

1037

1051

1053

1086

972

32,50%

ORTA ASYA

208

233

247

262

285

319

339

357

383

407

13,60%

AFRİKA

130

131

135

144

155

175

192

205

214

203

6,80%

ASYA PASİFİK

272

282

300

322

336

363

381

399

417

438

14,60%

TOPLAM DÜNYA

2412

2477

2520

2617

2693

2779

2880

2954

3060

2986

100,00%

Dünya genelinde tespit edilen doğal gaz rezervleri 1998-2008 yıllan arasındaki on yıllık süreçte %25 artışla 148,01 trilyon metreküpten 185,02 trilyon metreküpe yükselmiştir.

Coğrafi Bölgeler İtibariyle Doğal Gaz Rezervleri (Milyar Metreküp)

BÖLGELER

1998

2007

2008

Toplam Kuzey Amerika

7,24

8,88

8,87

Toplam Orta ve Güney Amerika

6,35

7,27

7,31

Toplam Avrupa ve Avrupa-Asya

59,09

57,39

62,89

Toplam Ortadoğu

53,17

74,17

75,91

Toplam Afrika

10,77

14,54

14,65

Toplam Uzak Doğu

11,39

14,80

15,39

TOPLAM

148,01

177,05

185,02

 2008 yılı itibariyle tespit edilen rezervlerin %4rinin Ortadoğu bölgesinde olduğu görülmüştür. Ortadoğu bölgesinin ardından en büyük rezervlerin %33'lük pay ile Avrupa ve Avrupa-Asya bölgesinde olduğu tespit edilmiştir.

2000-2008 yıllan arası doğal gaz üretim verileri incelendiğinde, dünya üzerinde doğal gaz üretiminin %27 artış gösterdiği görülmektedir. 2008 yılı toplam üretiminin % 35'inin Avrupa ve Avrupa-Asya ülkeleri tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu üretimi, doğal gaz üretimi içindeki % 26'lık payıyla Kuzey Amerika ülkeleri takip etmektedir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri