Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dünyada Kömür Üretim ve Tüketim Potansiyeli ve Kömür Politikaları Dünya Genelinde Tespit Edilmiş Toplam Kömür Rezervleri (Milyon Ton Birim)

BÖLGELER

Antrasit Kömür ve Bitümlü Kömür

Linyit ve Kısmen Bitümlü Kömürler

TOPLAM

Toplam Kuzey Amerika

113.281,00

132.816,00

246.097,00

Toplam Orta ve Güney Amerika

6.964,00

8.042,00

15.006,00

Toplam Avrupa ve Avrupa-Asya

102.042,00

170.204,00

272.246,00

Toplam Ortadoğu ve Afrika

33.225,00

174,00

33.399,00

Toplam Uzak Doğu

155.809,00

103.444,00

259.253,00

TOPLAM

411.321,00

414.680,00

826.001,00

Dünya üzerinde tespit edilen kömür rezervlerinin % 32'Iik bölümü Avrupa ve Avrupa-Asya ülkelerinde yer almaktadır. Bu rezervi %31'lik oran ile Uzak Doğu ülkeleri takip etmektedir. Yeryüzünde bulunan toplam kömür rezervinin %50,2'si linyit ve kısmen bitüölü kömür, %49,8'i ise antrasit kömür ve bitümlü kömür olarak sınıflandırılmaktadır. Antrasit kömür ve bitümlü kömür rezervinin en çok bulunduğu bölge, toplam rezervin %37'sinin bulunduğu Uzak Doğu ülkeleridir. Linyit. ve kısmen bitümlü kömür rezervinin en çok bulunduğu bölge, toplam rezervin %41'ini elinde bulunduran Avrupa ve Avrupa-Asya ülkeleridir.

Bölgelere Göre Toplam Kömür Üretimi (Milyon Ton Petrol Eşdeğeri)

BÖLGELER

2000

2003

2005

2006

2007

2008

Toplam Kuzey Amerika

612,60

590,40

620,90

635,20

630,60

638,40

Toplam

Orta ve Güney Amerika

33,90

39,90

46,30

50,90

54,00

55,50

Toplam

Avrupa ve Avrupa-Asya

428,60

437,20

438,40

445,30

447,00

456,40

Toplam Ortadoğu

0,60

0,60

0,60

0,50

0,50

0,50

Toplam Afrika

130,70

137,50

140,70

140,50

142,10

143,40

Toplam Uzak Doğu

1.040,80

1.316,20

1.637,10

1.764,00

1.875,40

2.030,70

TOPLAM

2.247,2

2.521,8

2.884

3.036,4

3.149,6

3.324,9

Yeryüzünde üretilen toplam kömür rezervi 2000-2008 yıllan arasında %47'lik bir artış göstermiştir. 2008 yılı itibariyle en büyük kömür üretimi toplam üretimin %61'lik kısmım üreten Uzak Doğu ülkeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Uzak Doğu ülkelerini toplam üretimin %19'unu gerçekleştiren Kuzey Amerika ülkeleri takip etmektedir. En az üretim ise dünya üzerinde gerçekleştirilen toplam üretimin % 0,015'ini gerçekleştiren Ortadoğu ülkeleri tarafından üretilmektedir.

Yeryüzünde tüketilen toplam kömür rezervi 2000-2008 yıllan arasında %41'lik bir artış göstermiştir. 2008 yılı itibariyle en büyük kömür tüketimi toplam tüketimin %61'lik kısmını tüketen Uzak Doğu ülkeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Uzak Doğu ülkelerini toplam tüketimin %18'ini gerçekleştiren Kuzey Amerika ülkeleri takip etmektedir. En az tüketim ise dünya üzerinde gerçekleştirilen toplam tüketimin % 0,2'sini gerçekleştiren Ortadoğu ülkeleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri