Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi

Türkiye'nin öncülüğünde, Bulgaristan, Romanya ve Sovyetler Birliği gibi Karadeniz'e kıyısı olan Doğu Avrupa Ülkelerinin katılımı ile bölge ülkeleri arasında bir .Karadeniz Ekonomik işbirliği Projesi: KEİB (Black Sea Economic Cooperation Project) yaratılması fikri, ilk defa 19-21 Aralık 1990 tarihlerinde Ankara'da ilgili ülkelerin katılımıyla yapılan toplantıda somut bir aşamaya dönüşmüştür. Daha sonra Bükreş'te 12-13 Mart 1991'de ikinci yapılmış, Bulgaristan'da 23-25 Nisan'da gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmelerden sonra Moskova'da 11-12 Haziran.1991 tarihlerindeki toplantıda, KEİB’ esas oluşturacak bildirinin metni imza aşamasına getirilmiştir. 

"Karadeniz'e komşu ülkeler arasında dar kapsamlı ve "gevşek entegrasyon hareketini" içeren bu ekonomik işbirliği, Doğu Avrupa ülkelerinden önemli bir bölümünü kapsayan bölgede, ticaretin ve diğer ekonomik faaliyetlerin hızlı bir şekilde gelişmesinde önemli rol, oynayabilecek bir ,niteliktedir. Bölge ülkelerinin coğrafi yakınlığı, istikrarlı ve karşılıklı yarar sağlayacak uzun vadeli bir ekonomik işbirliğini kurmak için çok uygun bir ortam yaratmaktadır. Ayrıca, yeniden yapılanma ve dışa açılma politikalarının ışığı altında ekonomik ilişkilerde politik,k ve ideolojik prensiplerin terk edilmeye başlanması, ekonomik işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunacaktır. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi, Karadeniz çevresinde yer alan ülkelerin ekonomik refahlarını arttıracak, Karadeniz'i bir "refah denizine dönüştürebilecek önemli bir girişimdir. 20 enci yüzyılda büyük ölçüde bütünleşmeye giden dünya ekonomisinde böyle bir Bölgenin oluşumu, ekonomik, politik, sosyal ve kültürel açılardan KEİP ülkelerini birbirlerini bağlayacak, farklı politik ve ekonomik sistemlere sahip ülkeler arasındaki mevcut, uzaklık, zamanla ortadan kalkacak, bölge içinde yaşayan insanların ekonomik ihtiyaçları tatmin olduğu sürece, kişilerin mutlulukları artacak, bir gelişmeler Projenin başarıya ulaşmasına katkıda bulunacaktır. Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinde yeni ve çok önemli bir gelişme olan Proje, Türkiye'nin Batı Avrupa ile Uzun dönemde entegrasyonunu öngören Cumhuriyet Hükümetlerinin temel tercih ve politikalarına bir alternatif oluşturmamaktadır. Türkiye, imzaladığı Ankara Anlaşması ve Katma Protokol ile, Avrupa Ekonomik Topluluğuna ortak üye olmak için gerekli adımları atmış, 14 Nisan 1987 tarihinde de "tam üyelik" başvurusunda bulunmuştur. Ayrıca, Batı Dünyasının en önemli ekonomik işbirliği örgütleri OEEC ve OECD'nin ku­rucu üyeleri arasında yer almış NATO, COCOM ve Avrupa Konseyi gibi Batılı askeri, ticari ve siyasi. örgütlere üye ülke sıfatıyla katılarak, bu Grubun  ayrılmaz bir parçası olduğunu ispatlamıştır. Batı'dan kopmadan Karadeniz'e kıyısı olan diğer Doğu Avrupa ülkeleriyle yakın ekonomik işbirliğine girilmesinde ülkemiz açısından büyük yarar vardır. 

Türkiye, 1980 yılından itibaren izlediği dışa açılma politikası sonucunda elde ettiği' bilgi birikim ve tecrübeyle, liberal ekonomik düzene geçme çabasındaki Doğu Avrupa ülkelerine bir örnek oluşturabilir. Bu sebeple, imza aşamasına getirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği .Projesi Sözleşmesi'nin bir an önce yürürlüğe girmesi,Türkiye'ye büyük imkan sağlayacaktır. Ekonomik 5'önden tarafların birbirlerini tamamlayıcı nitelikte. bulunması, bu işbirliğinden sağlanacak kazancın artmasına yol açacak, dış" ticarete konu olan malların genelde ilgili ülkelerde pahalı olarak üretilmesi, ticaretin gelişimine katkıda bulunacaktır.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri