Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kazakistan Ekonomisi Hakkında Genel Bilgiler ve Temel Sosyal Ekonomik Göstergeler 

Resmi Adı:

Kazakistan Cumhuriyeti

Yönetim Şekli:

Cumhuriyet

Başkent:

Astana (10 Aralık 1997’den itibaren)

Egemenlik İlan Tarihi:

25 Ekim 1990

Bağımsızlık İlan Tarihi:

16 Aralık 1991

İdari yapı:

14 bölge, 3 şehir idaresi

Yüzölçümü:

2 717 300 km2 (Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip

 

9. ülkesi)

Nüfus:

15,4 milyon

Dil:

Kazakça. Ayrıca yaygın olarak Rusça.

Din:

Müslüman (%47), Ortodoks (%44), Protestan (%2),

 

diğer (%7)

GSYİH 2006:

77,2 milyar $

İhracat 2006 (milyar $):

28,3

İthalat 2006 (milyar $) :

18,0

GSYİH/kişi 2006:

3 685 $

Büyüme oranı 2006:

% 10,6

İşsizlik Oranı 2006:

% 8,1

Enflasyon Oranı 2006:

% 8,4

Doğal Kaynaklar:

Petrol, kömür, manganez, kromit, kurşun, çinko, bakır,

 

titanyum, boksit, altın, gümüş, sülfür, demir ve çelik

Başlıca Tarım Ürünleri:

Hububat (başta buğday), pamuk; hayvancılık ürünleri

Başlıca İhraç Malları:

Petrol ve petrol ürünleri, demirli metaller, kimyasallar,

 

makineler, hububat, yün, et, kömür

Başlıca İthal Malları :

Makine ve ekipman, metal ürünler, gıda maddeleri

Para birimi:

Tenge (3 Eylül 2007 itibariyle 1 USD = 126,7 Tenge)

Başlıca şehirleri:

Almatı, Karaganda, Çimkent, Semipalatinsk, Pavlodar,

 

Petropavlovsk, Cambul, Türkistan, Kökçetav, Turgay,

 

Guryev Limanları Aktav (Şevçenko), Atırav (Guryev),

 

Öskeman     (Ust-Kamenogorsk),     Pavlodar,     Semey

 

(Semipalatinsk)

KDV Oranı :

%14

Kurumlar Vergisi Oranı:

%30

Siyasi ve İdari Görünüm 

Kazakistan bir anayasal cumhuriyettir. Kazakistan Cumhuriyeti’nin anayasası 28 Ocak 1993 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Mevcut Anayasa güçlü bir Başkanlık sistemi öngörmüştür. Siyasi sistem gerek hukuki, gerek fiili planda geniş yetkileri bulunan Cumhurbaşkanına göre şekillenmiştir. Başbakan ve Hükümet üyeleri doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Bununla birlikte Başbakan Yardımcıları ve Dışişleri, İçişleri, Savunma, Maliye Bakanları ile Devlet Güvenlik Komitesi Başkanının atanmasında Parlamentonun onayına başvurulması gereklidir. 

Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasından beri ülkeyi yönetmekte olan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, rekabetçi temele dayanan 10 Ocak 1999 ve Aralık 2005 tarihli seçimlerle 7’şer yıl süreyle Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Mayıs 2006 yılı içerisinde yapılan Anayasa değişikliği ile Kazakistan’ın ilk devlet başkanı olan Nazarbayev`e ömür boyu Cumhurbaşkanlığı yapabilme yetkisi verilmiştir. Ayrıca Ağustos 1995’te yapılan referandumda yüzde 89’luk bir oyla Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin artırılması kabul edilmiş ve anayasada değişiklik teklif edilmesi, hükümetin atanması ve görevden alınması, parlamentonun dağıtılması, referanduma gidilmesi, bölgelerin ve şehir idarelerinin yöneticilerinin atanması yetkileri Cumhurbaşkanı’nda toplanmıştır. 

Genel Ekonomik Durum 

Rusya Federasyonu’ndan sonra BDT ülkeleri arasında en büyük yüzölçümüne sahip olan Kazakistan, büyük petrol rezervlerine ve diğer mineral ve metal kaynaklarına sahiptir. Kazakistan’ın ayrıca tarım ve hayvancılık alanında da büyük potansiyeli mevcuttur.126

Kazakistan yeraltı, yerüstü zenginlikleri bakımından Dünyanın en şanslı ülkelerinden biridir. Başlıca yeraltı kaynakları; başta petrol ve doğal gaz olmak üzere, krom, volfram, çinko, bakır, altın, demir, kömürdür. Ülkede üretilen başlıca tarım ürünleri ise, buğday, pamuk, şeker pancarı ve hayvancılıktır. Temel sanayi dalları  ise,  tarımsal  sanayiler,   metalürji,   hafif  sanayi,  petro  kimyasallar  ve tekstildir.  Kazak ekonomisinin diğer önemli sektörleri ise metal işleme ve çelik üretimidir. Bu sektörler de Sovyet sonrası dönemde ülkeye giren yabancı yatırımlar sayesinde en çabuk toparlanan sektörler olmuştur. 

İnşaat sektörü tamamen petrol sektörüne bağımlı olup, sektörün GSYİH içindeki payı petrol sektöründeki yatırımlarla birlikte aşamalı olarak artmıştır. Ekonominin geri kalanı, küçük olmakla birlikte hızla gelişen hizmet sektöründen ve verimsiz, emek-yoğun tarım sektöründen oluşmaktadır. Tarım sektörü en fazla istihdam sağlayan sektördür. 

2005 yılında tarım sektörünün GSYİH’daki payı yalnızca %6,7 olmuştur. Bu 1992 yılında %23’tür. 

 Yıllar İtibarı ile GSYİH ve GSYİH Büyüme Oranı 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

GSYİH (milyar ABD $)

22,2

24,6

30,8

43,2

56,1

77,2

103,8

Reel   GSYİH   Büyüme   Oranı (%)

13,8

9,7

8,9

9,4

9,4

10,6

8,5

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Kazakhstan Country Report, July 2007 

GSYİH’nın Sektörel Dağılımı (%) 

Sektörler

2007

Sanayi

39,4

Ticaret

14,2

Taşımacılık,Telekomünikasyon

16,1

İnşaat

8,5

Tarım

5,8

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Kazakhstan Country Report, July 2007

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri