Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

King Yasası (King Teoremi)

Tarım ürünlerinin arzı çok kısa dönemde hemen hiç değiştirilemez. Başka bir deyişle, kısa dönemde tarımsal ürün arzı esnekliği yaklaşık olarak sıfıra eşittir. Tarım ürünleri talebi ise, gerek besin maddeleri, gerekse tarımsal hammaddeler için düşük bir esnekliğe sahiptir. Bu durumda arzdaki değişmeler, tarımsal ürün fiyatlarını ve tarımsal ürün üreticilerinin gelirlerini geniş ölçüde etkiler. Tarımsal ürün arzı ile gelirler arasında varolan bu ilişkiyi ilk kez, XVII. yüzyılın sonlarına doğru bulan İngiliz düşünür Gregory King olmuştur. Bu ilişki, ekonomi yazınında "King Yasası" veya "Bolluk Paradoksu" olarak bilinir. King Yasası daha çok buğday ve buğday türü ürünlere uygulanır. Sebze ve meyveler için pek geçerli değildir. Gregory King, buğdayarzında % 10 bir azalmanın buğday fiyatını % 100 arttırdığını saptamıştır.

King Yasası daha sonraları Malthus 'cu bir görüşle belirtilmiştir. Şöyle ki; buğday miktarı aritmetik bir dizi izleyerek azalırsa, fiyatları ters yönde ve geometrik bir dizi izleyerek yükselir. Bu durum çiftçinin bol ürün yıllarında zarar gördüğünü ve ürünün kıt olduğu yıllarda ise gelirinin arttığını gösterir. Ürün bolluğu nedeniyle ürün fiyatlarının düşmesi durumunda, çiftçilerin gelirlerini aynı düzeyde tutabilmek için ekim ve dikim alanlarını genişlettikleri ve bu şekilde fiyatların daha da düşmesine yol açtıkları görülür.

Rene Ray, King Yasasını aşağıdaki gibi özetlemiştir.

Ürün miktarı (Q).................. i, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5
Birim fiyatı (P)..................... i, 1.3, 1.8, 2.6, 3.8, 5.5
Toplam Gelir (R = P.Q) .. i, 1.171, 1.44, 1.82, 2.28, 2,75 

King Yasası kapalı ve azgelişmiş bir ekonomide geçerli olabilir. çünkü ürün az alınca döviz yetersizliği nedeniyle, dış alım olanakları, söz konusu olmayacaktır. Azgelişmiş bir ekonomide ise zorunlu gıda maddeleri talep esnekliği genellikle 1'den büyüktür ve doyum zayıftır. Ekonomi geliştikçe ve gelirler arttıkça talep esnekliği l'den küçük olmaya başlar ve doyum kuvvetlenir.

İkinci olarak, King Yasasının uygulama alanı bulabilmesi için ikame olanakları bulunmamalıdır. Aksi halde, talep ikame mallarına yönelir ve fiyatı yükselen tarım ürününün satışları sınırlanır 

Durumu şekillerle daha iyi göstermek olurludur: Şekilde görüldüğü gibi, talep miktarı aynı kalmak koşulu ile, arz miktarının Qı'den Q2'ye çıkması (talep eğrisi sabit kalmak koşulu ile, arz eğrisinin tüm boyutları ile sağa kayması), toplam tarımsal geliri azaltan bir sonuç doğurur. Arzda QıQ2 kadar bir artış ve inelastik (esnek olmayan) arz eğrisinin S'den S T e kayması, fiyatı P1' den P2'ye, gayri safi satış gelirini de OPıEQı' den OP2E1Q2'ye düşürmektedir.

Buna karşılık, şekil'de görüldüğü gibi, arz azalınca, yani arz eğrisi Q ı'den (h'ye kayınca, talep değişmemek koşulu ile, fiyatlar yükselir ve üreticinin toplam tarımsal gelirini arttıran bir sonuç doğurur. E1 noktasında toplam gelir OPıEQı alanı, Eı noktasında ise OP2EıQ2 alanıdır ve talep esnekliğinin zayıf oluşu ikinci alanı birinciden büyük duruma getirir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri