Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korelasyon Nedir, Nedensellik İlkesi ve Yanlış Neden Hatası 

Gerçek hayat mesele tanımlama model kurma hipotez testi aşamalarından oluşan bilimsel yöntem yerine, sadece gerçeklere dayalı bir yaklaşım çerçevesinde ele alındığında bilimsel yöntem yerine hayatın çıplak gerçekleri ikame edildiğinde, iki olayın birbirini izlemesi iki olayın birlikte ortaya çıkması demek olan korelasyon (correlation) ile, bir olayın diğer olayı etkilemesi iki olay arasında sebep-sonuç ilişkisi olması anlamına gelen nedensellik (causation) birbirine karıştırılabilir. Bu ise, gerçek hayatın işleyişine ilişkin yanlış değerlendirmeler yapılmasına yol açar. 

Örneğin gerçek hayatta yağmur yağınca kişiler otomobillerini daha yavaş sürerler ve daha fazla kaza olur. Bu örnek olay gerçeklere dayalı bir biçimde değerlendirildiğinde, kişilerin otomobillerini daha yavaş sürmelerinin kazaları arttırdığı gibi bir sonuca ulaşılır ve böylece korelasyon nedensellik olarak değerlendirilir. Oysa söz konusu örnekte hem kişilerin arabaların daha yavaş sürmelerinin hem daha çok kaza olmasının nedeni, havanın yağmurlu olmasıdır. Dolayısıyla da söz konusu örnekten hareketle, yağmur yağınca kazalar artar gibi bir nedensel1iğe ulaşmak için, söz konusu örneği gerçeklere dayalı biçimde değil de bir model çerçevesinde mantık yürüterek değerlendirmek gerekir. 

iktisatçılar hayatın çıplak gerçeklerine dayalı bir değerlendirme sonucu korelasyonun nedensellik olarak ifade edilmesine içsel değişkenin (kazaların artması) yanlış bir dışsal değişkenle (yağmur yağmasına yerine kişilerin otomobillerini daha yavaş sürmeleriyle) ilişkilendirilmesine, yanlış neden hatası (fallacy of false canselpost hoe fallaey) derler.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri