Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pareto Gelir Dağılım Formülü 

İtalyan Ekonomisti Vilfredo Pareto'ya göre, ulusal gelirin aileler arasında bölüşümü, hemen her toplumda piramit benzeri bir dağılım göstermektedir. Piramidin tepesinde, yani en sivri noktasında, o toplumun en yüksek gelir düzeyine ulaşmış bir kaç aile; piramidin tabanına doğru inildikçe, yani daha düşük gelir düzeylerine geldikçe genişleyen gruplar; ve nihayet en düşük gelir grubunda, yani piramidin tabanında, en yüksek sayıda aile bulunmaktadır.

Pareto, gelir bölüşümünün bireylerin çeşitli kapasitelere sahip bulunmaları nedeniyle kişiler arasında eşit bir bölüşüm göstermeyeceğini ileri sürmüştür. Bu bir yasa niteliğindedir ve değişmezliğe sahiptir. Dolayısıyla gelir bölüşümü, gönenç (refah) maksimizasyonunu etkilemeyen bir veri durumdur. 

Gelir bölüşümündeki eşitsizliği ve fakirliği karşılaştırmalı olarak gösterebilmek için, aşağıdaki şekilde iki Pareto bölüşüm eğrisi çizilmiştir. 

Yukarıdaki eğrilerin biçimine göre, 1 numaralı eğri 2 numaralı eğriye oranla daha büyük bir gelir eşitsizliğini belirtir. Çünkü daha yayılmış durumdadır.

Fakirlik derecesine göre, 2 numaralı eğri 1 numaralı eğriden daha fakir bir toplumu gösterir. Gelirin alt dilimlerinde yer alan bireylerin sayısını kapsayan dikey eksenle MN arasındaki uzaklık kısa olduğu oranda fakirlik derecesi yüksek olacak demektir.

Kaynak: Prof. Dr. Hüseyin Karakayalı

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri