Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dünyada tarımsal ilaçlar

Tarımda kullanılan ve tarımsal ilaç olarak adlandırılan ilaç grupları aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir;

İnsektisit: Böcek öldürücüler Fungisit: Mantar öldürücüler Herbisit: Yabancı ot öldürücüler Nematisit: Nematod öldürücüler Rodentisit: Fare öldürücüler Avisit: Kuşları öldüren Akarisit: Akar öldürücüler Mollusisit: Yumuşakçaları öldürücüler

Dünya pestisit tüketimindeki artış son yıllarda hız kesmiş gibi gözükmektedir. Bununla beraber, 1983-1993’de %3,4 olan artış oranı, 1993-1995 arasında %18,5’e yükselmiştir. Dünyadaki toplam tarım ilacı üretimi yıllık 3 milyon ton civarında olup, parasal değeri ise yaklaşık 30 milyar $’dır. Tonaj olarak ise yılda %1 den az büyüme beklenmektedir.

Dünyada Tarımsal İlaç Pazarı

Yıl

m$

1983

20,5

1993

27,5

1997

29,5

1998

31,0

1999

31,4

Kaynak: Delen ve ark. 2005

Tabloda görüldüğü üzere 1983 ve 1999 yılları arasında Dünya’da tarımsal ilaç pazarı yaklaşık olarak 11 milyar $ artmıştır.

Türkiye’de tarım ilacı tüketimi 1980’lerden 2008’e kadar gerek aktif madde ve gerekse preparat olarak bazı istisnalar dışında her yıl az ya da çok artmıştır. Bu artışa karşın ülkemizde tarım ilacı tüketimi gelişmiş ülkelere göre halen düşüktür. Fakat seracılığın yoğun olduğu Akdeniz ve Ege Bölgelerindeki tarım ilacı tüketimi, ülke toplamının üçte ikisine yakındır. Çizelge 1’de görüldüğü gibi, Türkiye’de yıllık tarım ilacı tüketimi, yıllık iniş ve çıkışlara rağmen, 1979-2007 yılları arasında %270 oranında artmıştır. Bu değer yıllık olarak %9.64’e karşılık gelmektedir. Özellikle son yıllardaki önemli artışlar dikkat çekicidir. Tarım ilacı tüketimimiz, 2002 yılında 12.199 ton iken, 2006 yılında yaklaşık %50 artış ile 18.258 ton ve 2007’de de %24,22 artarak 22.681 ton olmuştur.

Etki Ettikleri Canlı Gruplarına Göre Türkiye’de 1979 - 2007 Yılları Arasında Etkili Madde Olarak Tarım İlacı Kullanımı

ilaç Grupları

1979

1987

1994

1996

2002

2006

2007

Insektisitler

2,288

3,303

2,065

3,027

2,251

3,406

7,304

Akarisitler

203

240

192

223

297

219

315

Yağlar

1,595

2,147

2,147

2,871

2,428

2,144

2,447

Fumigant ve Nematisitler

316

322

531

1,077

1,559

2,650

3,031

Rodentisit ve Mollusisitler

5,6

2,1

2,5

3,3

1,8

6,7

11,0

Fungusitler

1,537

2,612

2,201

2,951

1,964

4,432

4,945

Herbisitler

2,452

3,495

3,903

 

 

3,644

3,697

5,400

4,638

 

 

TOPLAM (Ton)

8,396

12,112

10,872

13,797

12,199

18,258

22,681

Kaynak: Delen ve ark. 2005

Türkiye’de, %47’si insektisit, %24’ü herbisit, %16’sı fungisit ve %13’ü diğerleri olan, tarım ilacı üretimi ise yıllık ortalama 33.000 ton preparat olup parasal değeri 230-250 milyon $’dır. Dünya tarım ilacı piyasasındaki payın %80’i gelişmiş ülkelerin iken Türkiye’nin payı %0.6’dır.

Türkiye’de tarımsal ilaç pazarı

Tarımsal ilaçların daha çok Akdeniz ve Ege Bölgelerinde tüketildiği bilinmektedir. Türkiye’ deki Tarım ilaçlarının pazar değeri yıllar bazında incelendiğinde (Çizelge 2), toplam olarak 1999 yılında 194,5 milyon $ iken, 2008 yılında bu rakam 218,0 milyon $’ a çıkmıştır. Yine bu sonuçlara göre, üreticimizin tarımsal üretimde her yıl daha fazla bir değer ödediği söylenebilir.

Yıllar/İlaçlar

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

İnsektisit

82,0

82,9

74,5

66,5

61,5

58,5

64,6

76,7

83,5

80,0

Fungusit

45,0

41,6

26,0

34,3

35,2

33,2

37,4

45,0

54,9

55,0

Herbisit

60,0

46,2

38,1

40,3

42,9

40,3

52,3

56,2

57,9

62,0

Diğer

7,5

11,6

12,1

17,2

16,4

17,4

15,4

16,7

13,5

21,0

Toplam

194,5

182,3

150,6

158,0

156,0

149,4

169,7

194,6

209,8

218,0

Kaynak: Delen ve ark. 2005

Bu sonuçlara göre, üreticimizin tarımsal üretimde her yıl daha fazla bir değeri ödediği söylenebilir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri