Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türkiye'de Bor Madeni Enerjisi Kaynakları, Bor Madeni Üretimi ve Tüketimi

Enerji piyasaları tarafından 21. yüzyılın petrolü olarak adlandırılan bor madeni Türkiye coğrafyasmda stratejik öneme sahip tek maden varlığıdır. Birçok sanayi dalında kullanılan bor minerali yerine ikamesi olan bir ürün değildir. Türkiye dünya üzerindeki bor rezervinin %70'ine sahiptir. Bu oranın arama ve rezerv çalışmalarının ardından artması beklenmektedir.

Türkiye bor mineralleri tümü volkanik aktiviteler ile oluşmuştur. Bigadiç'te bulunan bor yatakları dünyanın en büyük ve en yüksek tenörlü yataktan oluğ dünya bor ihtiyacının büyük bir kısmını uzun yıllar karşılayabilecek potansiyele sahiptir. Dünya'da endüstride kullanılan üç önemli mineral olan boraks, üleksit ve kolemanit, dünya talebinin %90'mı karşılayan Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere çok az sayıda ülke tarafından üretilebilmektedir.

Kolemanitten üretilen borik asit, boraks türevleri ve bu türevlerden elde edilen çeşitli bor bileşikleri sanayinin bir çok alanında kullanılmaktadır. Bor bileşikleri cam sanayii ve deterjan sanayii başta olmak üzere PVC, polyester ve naylonların dirençlerinin arttırılması, porselen sanayii, tarım ilaçlan, nükleer teknoloji, tarım gübresi ve tekstil sektöründe yanmayı geciktirici madde olarak kullanılmaktadır.

Türkiye'de bor minerallerinin işletmeciliği yalnızca Eti Bor A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de tespit edilen borat yatakları özellikle Eskişehir- Kırka,     Bahkesir-Bigadiç,     Bursa-Kestelek     ve    Kütahya-Emet    bölgelerinde bulunmaktadır.

Türkiye Bor Rezervleri (Milyon Ton)

Türkiye Bor Rezervleri (milyon ton)

Rezerv Yeri

Rezerv

Bigadiç

935

Emet

837

Kestelek

7

Kırka

520

Toplam

2.299

Kaynak: T.M.M.O.B. Jeofizik Mühendisleri Odası Bor ve Altın Raporları Aralık 2005, s.43.

Türkiye Bor Rezervleri Tipi (Milyon Ton)

Türkiye Bor Rezervleri Tipi (milyon ton)

Ürün Tipi

Rezerv

Köle mani t

1.050

Boraks

519

Üleksit

61

Toplam

1.630

Kaynak:Türkiye Bor Rezerv Tipi (milyon ton), Kaynak: T.M.M.O.B. Jeofizik Mühendisleri Odası Bor ve Altın Raporları Aralık 2005, s.43.

Türkiye yılda yaklaşık 250 milyon dolarlık bor ihracatı gerçekleştirmektedir. Bu oran toplam maden ihracatının %50'si kadardır. 1978 yılma kadar özel şirketler tarafından gerçekleştirilen bor madeni işletmeciliği 1978 yılından itibaren Eti Holding'e bağlı Eti Bor A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. Kamulaştırılmadan önce bor için belirlenen ton fiyatı 30-40 Amerikan Dolan arasında iken kamulaşma işleminin gerçekleştirilmesinin ardından bu fiyat 250-300 Amerikan Dolan / Ton'a kadar yükselmiştir.

Eti Bor A.Ş., bor üretimini geliştirmek, yeni rafine tesisler kurmak için bilimsel ve teknik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ülkemizde bulunan bor madeninin kesin rezervi henüz tespit edilememiştir. Kaynaklarının tespit edilmesi geleceğe dönük tutarlı politikaların belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Bununla beraber borun hammadde olarak ihraç edilmesi yerine işlenerek uç madde haline getirilmesi ve uç maddelerin ihracatının gerçekleştirilmesi bor madenlerimizin ülkemiz refahına yapacağı katkıyı arttıracaktır. Bu katkının en yüksek biçimde sağlanabilmesi için bor madeni tespit edilmesi ve işlenmesi faaliyetlerinde AR-GE çalışmalarına verilen önem arttırılmalı, uç ürünlerin devlet denetiminde KOBİ'Ier tarafından üretilmesi desteklenmelidir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri