Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bireysel Emeklilik Sisteminin Amacı 

Kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını teminen, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan bireysel emeklilik sisteminin düzenlenmesi ve denetlenmesidir. 

Kanunun kapsamı, emeklilik şirketlerinin kuruluş, çalışma, yönetim ve denetimine, kişilerin sisteme katılma, ayrılma ve emeklilik koşullarına, emeklilik yatırım fonlarının kuruluşuna, katkıların bu fonlarda toplanmasına ve değerlendirilmesine, aracılık hizmetlerine, kamuya açıklanacak bilgilerin kapsamına ve bireysel emeklilikle ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

Bireysel Emeklilik Sisteminin Avantajları 

Bireysel emeklilik sisteminin gelişmesinin sağlayacağı yararları aşağıdaki belirtilen şekilde özetleyebiliriz; 

•  Sermaye piyasasının derinleşmesi ve bunun sağlayacağı makro ekonomik etkiler

• Vergi avantajına bağlı olarak uzun vadeli yatırımların artması

•  Katılımcılara sağlanan güvenli, şeffaf, kontrol edilebilir yapı

•  Uzun vadeli altyapı yatırımları için gerekli olan fon ve istihdam artışı  etkisi

•  Piyasalardaki kısa vadeli spekülatif baskıların azalması ve istikrar sağlanması

• Tasarrufların artması

işverenler açısından;

• Sosyal güvenlik sistemine ek olarak bu sisteme ödenen katkılar limitler dahilinde gider olarak gösterilebilir

•  Personel bağlılığının artması

•  işyeri bazlı fonlar kurumsal yatırımcı olarak daha fazla avantajlar sağlar

•  Bireylerin risk ve getiri tercihi yapmasına imkan sağlanır

•  Fonlar uzmanlar tarafından yönetilir

•  Kamu emeklilik sistemlerine göre daha yüksek getiri sağlanır 

Bireysel Emeklilik Sisteminde Vergilendirme 

Bireysel emeklilik sisteminde vergi uygulamalarını  üç aşamada incelememiz mümkündür.

Birinci aşama katkı paylarının ödemelerinin gerçekleştiği aşamayı içermektedir.ikinci süreç katkı paylarının değerlendirilmesi sürecidir.Son aşama ise sistemden çıkış sürecini içermektedir. 

a)Katkı paylarının ödenmesi aşamasında vergilendirme;

Ücretli çalışanlar; ödenen katkı payları toplamı ödendiği ayda elde edilen ücretin %10'unu ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını  aşmamak kaydıyla vergi matrahından indirilebilir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Since 2005