Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hayat Sigortaları 

Hayat Sigortası Nedir 

Hayat sigortası, sigortalının yaşlılığında kendisinin ölümü halinde ise yakınlarının hayatlarını devam ettirebilmelerini güvence altına almaya yöneliktir.Hayat sigortalarında, yaşlılığı güvence altına almak ve geride kalan yakınlara hayatlarını devam ettirmelerine yardımcı ola­bilecek bir tasarruf yapma düşüncesi yer almaktadır. 

Hayat sigortalarının diğer sigorta türlerinden en önemli farklılıkları; 

•  Koruma

• Tasarruf fonksiyonlarını içermesinden kaynaklanmaktadır. 

Hayat sigortasında riziko bazı olayların meydana gelmesi ile bireysel gelirlerin yok olması yada azalması şeklinde oluşabilmektedir. 

Hayat sigortalarının güvence altına aldığı rizikolar ise;

•  Kaza,

•  Hastalık,

•  işsizlik,

• Yaşlılık,

•  Ölüm,

olarak belirtilebilmektedir.  

Veya hayat sigortaları:

• Vefat ile maluliyet.................................olağanüstü riskler

•  Birikim.................................................olağan risk

olarak da tanımlanabilir. 

Bu riziko türlerine göre hayat sigortalan   üç gruba ayrılmaktadır; 

•Tasarrufa bağlı hayat sigortaları: Yaşlılığı güvence altına almaya yönelik olan sigorta türüdür. Gelir ve sermaye sigortası şeklinde olabilmektedir. 

Gelir sigortaları, sigortalıya ölünceye kadar belli bir gelir güvencesi sağlamaktadır. Sermaye sigortası ise sigortalının önceden belirlenmiş olan bir tarihte yaşaması durumunda sigortacının sözleşmede belirlenmiş olan bir tutarı sigortalıya ödemesi ile sağlanmaktadır. 

•Ölüme bağlı hayat sigortaları: Sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğü, sigortalının ölümü ile gerçekleşmektedir. Süreli ölüme bağlı hayat sigortasında sigortacının tazminat sorumluluğu sigortalının belli bir süre içerisinde ölmesi ile (genellikle 10 yıl) oluşmaktadır. Süresiz ölüme bağlı hayat sigortasında ise, sigortalıya ömür boyu sigorta güvencesi verilmektedir. Sigortalı hangi tarihte ölürse, sigortacı sözleşmede belirtilen sigorta tutarını ödemek zorun­dadır. Karma hayat sigortası ise riziko ve tasarruf özelliklerini kapsamaktadır. Sigortalının, sözleşmede belirtilen süre içerisinde ölmesi durumunda mirasçılarına, sözleşme süresi sonunda hayatta kalması durumunda ise kendisine tazminat ödenmesini içermektedir. 

•  Grup hayat sigortaları: Bireylerin rizikoya karşı grup olarak sigorta edilmesi ile oluşmak­tadır. Sigorta edilenler aynı işyerinde çalışanlar olabilir. Bu tür sigorta sosyal sigortayı destek­leyicidir. Sigortadan yararlananlar adına prim ödemeleri işveren tarafından yapılabilir. Kısa dönemli genellikle bir yıllık olarak düzenlenip yenilenmektedirler. Primler, giderler ve acente komisyonları açısından maliyetleri daha düşüktür. Bu tür sigortalarda genellikle ortak sağlık kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılması söz konusu olmaktadır. 

Hayat Sigortalarında Taraflar 

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalıdır. Prim ödeyerek sigortalının men­faatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişi sigorta ettiren olarak ifade edilmektedir. Sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçek­leşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olana kişi lehdar adını almaktadır. 

Sigortalı ile sigorta ettiren aynı kişi olabilir. Hayatta kalma koşulu ile yapılan sigortalarda lehdar da aynı kişi olabilmektedir. 

Bir kimsenin hayatı, ya o kimse veya onun bilgi ve izni olmasa bile dilediği bir veya bir kaç sigortacıya çeşitli bedellerle üçüncü bir kişi tarafından sigorta ettirilebilmektedir. 

Hayat Sigortalarının Yasal Kaynakları 

Hayat sigortaları adı verilen kişinin yaşamını veya ölüme karşı sigorta eden sigorta türünde yasal olarak dikkate alınması gerekenler:

• Türk Ticaret Kanunu (Md. 1263-1338)

•  Sigorta Murakebe Kanunu

•  Borçlar Kanun

•  Medeni Kanun

•  Hayat Sigortaları Yönetmeliği 

Ferdi sigortalar, bireysel müşteriye yönelik tasarlanmış ve hedef kitlesinin bireysel müşteriler olduğu sigorta türleridir. Grup sigortaları kurumsal müşterilere göre tasarlanan ve hedef kitlesinin kurumsal müşteriler olduğu sigortalardır. Birikimli sigortalar uzun süreli sigortalardır. Birikimli sigortalar tasarruf ya da yatırım amacı ile yapılmaktadırlar. Birikimsiz sigortalar ise yıllık ya da uzun süreli olup, sadece risk teminatlarını (vefat, maluliyet, tedavi, iş göremezlik vs ) sağlarlar. Tasarruf ya da yatırım amacı taşımazlar. 

Universal Hayat Sigortası: Prim sigorta süresince değiştirilebilir.Sigorta süresince prim ödemesi durdurulabilir veya istenildiğinde yeniden başlatılabilir. 

Cihaz Sigortası; Sözleşmede belirlenmiş olan bir tarihte bir olayın gerçekleşmesi durumun­da belirlenmiş olan meblağın ödenmesi üzerine kurulmuştur. Lehdar olarak gösterilen kişi, olay gerçekleşmeden önce vefat ederse sözleşme sona ermektedir. Primlerin bir kısmının iadesi yapılabilir. 

Kilit Adam Sigortası: Profesyonel yaşamda işveren için önemli pozisyonda bulunan çalışanın "ölümü" veya "çalışamaz" hale gelmesinde oluşacak zararın, karşılanmasına yönelik bir sözleşmedir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Since 2005