Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigorta Aracıları

Sigorta şirketleri, karşılıklı sigorta şirketi yada anonim şirket biçiminde kurulmaktadırlar. Sigorta şirketlerinin amacı, sigortalı sayısını yani üretimi arttırmaktır. Sigorta şirketleri, sigorta üretimlerini yani topladıkları prim tutarlarını arttırabilmek için bireylere ve işletmelere pazarlama yapmak amacı ile sigorta aracılarından yararlanmaktadırlar. 

Sigorta işlemlerinin yapılması, bireylerle görüşmeler yapılması ve sigorta konusunda bireylere pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine bağlıdır. Hasarın gerçekleşmesi durumlarında ise tesbit, ödeme süreçleri sigorta şirketlerinin faaliyetleri arasında önem kazanmaktadır. Sigorta şirketleri bu işlemlerinin özellikler pazarlama kısmını dış örgütlenme ağları aracılığı ile gerçekleştirmektedirler. Dış örgütler, sigorta şirketlerinin bireylere ulaşabilmek için örgütlemiş oldukları ve sigorta şirketleri ile bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen aracı kuruluşlardır. Bu kuruluşların başlıca fonksiyonları, sigorta ihtiyacı olduğunun bilinci içerisinde olmayan potansiyel sigortalı adaylarını belirlemek, sigorta güvencesini pazarlamak ve sigorta konusun­da bilgilendirmektir.Sigorta şirketleri açısından sigorta güvencesini pazarlamak, sigorta üretmektir.Sigorta şirketlerinde üretim ve satış fonksiyonları bir arada gerçekleşmektedir.

Başlıca sigorta aracıları aşağıda yer almaktadır; 

SİGORTA ŞİRKETİ >>>> PRODÜKTÖR > SİGORTA EKSPERİ > SİGORTA BROKER! 

Acente: Sigorta şirketi namına faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişi olarak kurulan üretim kurumlarıdır. Acenteler bağımsız tüccar olarak görülmektedirler. Acente ile sigortalı arasındaki ilişki süreklilik göstermektedir. 

Prodüktör: Belli bir sigorta şirketine bağlı olmayan, çeşitli sigorta branşlarında sigorta olmak isteyen kişileri bilgilendirerek poliçelerin düzenlenmesinde aracılık eden gerçek veya tüzel kişilerdir. Acente işin sigortacı kısmında, prodüktör ise sigortalı kısmında yer almaktadır. 

Sigorta Eksperi: Sigorta edilen rizikonun gerçekleşmesi sonucunda oluşan zarar ve hasarların nedenlerini ve miktarlarını belirleyen Hazine Müsteşarlığı tarafından yetki belgesi verilmiş olan gerçek veya tüzel kişilerdir. 

Sigorta Brokerı: Sigorta sözleşmelerinde sigortalıyı temsil eden, sigorta şirketinin seçi­minde tarafsız davranarak sigorta yapmak isteyenler ile sigorta şirketlerini biraraya getiren, sigorta sözleşmesinin akdinden önce çalışmalar yapan ve özellikle tazminat ödemelerinde aracılık faaliyeti yapan gerçek veya tüzel kişilerdir. Broker ve prodüktörler acentelik yapamazlar.

istatistik ve olasılık hesapları yoluyla sigorta rizikolarını ve primlerini hesaplayan kişilere aktüer adı verilmektedir. 

Sigorta edilen rizikoların gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleme kıymet, ön ekspertiz ve gözetim gibi işlemleri meslek halinde yapan kişilere sigorta hasar eksperi adı verilmektedir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Since 2005