Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigorta Bilgileri

Sigorta Nedir 

Sigorta; sigortacının bir prim karşılığında, diğer bir kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratacak olası bir tehlikenin, rizikonun oluşması halinde tazminat ödemeyi yada birey­lerin hayatlarında meydana gelen bazı olaylar (hastalık, sakatlık, ölüm) dolayısıyla bir para ödemeyi üzerine aldığı bir sözleşmedir. 

Sigorta; bireylerin belli koşullar altında karşılaşabilecekleri, zarar ve masrafa neden olabile­cek olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için oluşacak ihtiyacın belli bir prim karşılığında giderilmesine yönelik olarak bağımsız bir hukuki talebe bağlı olarak yapılan sözleşmeler olarak da ifade edilebilmektedir.

 Sigorta aynı riske maruz kalan birçok insanın prim ödeme yolu ile sigorta şirketi tarafından bir araya toplandığı ve risk gerçekleştiğinde, bu insanlardan toplanarak oluşan fondan, hasarların karşılandığı bir havuz sistemidir.

Sigorta hiçbir şekilde riski ortadan kaldırmaz. Sigortanın görevi riskin oluşması durumunda oluşan zarar karşısında bireylerin maduriyetini minimum seviyeye düşürebilmektir. 

Sigortanın İşlevleri, Sigortanın Yararları 

Sigortanın, bireylere sağlamış olduğu güvence işlevinin yanı sıra makro ekonomi açısından da tasarruf seviyesinde meydana gelen artışlar, kaynakların değerlendirilmesi aşamasında finans piyasaları aracılığı ile yatırımlara yönlendirilmesi önemli bir yer tutmaktadır. 

Ekonomik ve Sosyal Güvence Sağlanması: Meydana gelebilecek bazı olumsuzluklar sonu­cu gelecekle ilgili korku ve belirsizlikleri en aza indirecek güven ortamı sağlanmaktadır. 

Tasarruf Seviyesinde Artış Sağlanması: Bireyler risklerin gerçekleşmesi durumunda karşılaşacakları zararlarını tazmin edebilmek amacı ile tasarruflarının bir kısmını sigorta prim­lerine yönlendirebilmektedirler. Ödenen primlerin uzun vadede sağlayacak olduğu getirilerin yüksek olması beklentisi ise tasarrufların artmasına neden olabilmektedir. 

Fon Birikimi Sağlanması: Primlerin sigorta şirketleri tarafından değerlendirilmesi sürecinde para ve sermaye piyasalarına aktarılan kaynaklar makro ekonomik faydalar sağlayabilmekte­dir. Bu faydaların en önemlisi kaynak hacminin artması sonucunda kaynak maliyetlerinde meydana gelen ucuzlama ve bu sürecin yarattığı yatırım, üretim, istihdam artışı yer almak­tadır. 

Zararların Tazmin Edilmesi: Risklerin gerçekleşmesi durumunda zararların tazmin edilmesi,

gerçekleşen  riskler sonucu  meydana gelebilecek zararları  karşılayarak hasarı  en  aza indirilebilmektedir. 

Uluslararası   ilişkilerin   Geliştirilmesi:  Reasürans  anlaşmaları   ile  risk tüm  dünyaya yayılabilmektedir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Since 2005