Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigorta Poliçesi 

Sigortacının, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesi gereğince her iki tarafın hak ve borçlarını gösteren ve kendi tarafından imza edilerek verdiği belgeye poliçe adı verilmektedir. Sigorta sözleşmesi herhangi bir şekle bağlı değildir; sigorta poliçesi ispat açısından önem taşır. 

Sigorta Poliçesinin İçeriği;

Sigorta poliçesi, özel ve genel şartlardan oluşan bölümlerden meydana gelir.

Genel şartlar, herkesin tabi olacağı şartları düzenlemekte, özel şartlar ise belli bir kişiye uygulanmasını ve sigortanın kişiselleştirilmesini sağlamaktadır. 

Poliçede bulunması gereken özellikler aşağıda yer almaktadır:

•  Sigortalının ve sigorta ettirenin ve varsa sigortadan faydalanan kimsenin (lehdarın) adı ve soyadı, ticaret unvanı ve tarafların ikametgahları

•  Sigortanın konusu, (ölüme karşı veya hayat hali sigortalarda hangisi yaptırılıyorsa o konu açıklanacak, her ikisi birlikte yaptırılıyorsa karma sigorta olarak yaptırıldığı belirtilecektir.)

•  Sigortacının üzerine aldığı rizikolarla bunların başlayacağı ve son bulacağı tarihler

•  Sigorta bedeli

•  Sigorta priminin tutarı ile ödeme zamanı ve yeri

• Sigortacının üzerine aldığı rizikoların gerçek içeriklerinin belirlenmesini sağlayacak durumlar Poliçenin düzenlenme tarihi

•  Hayatı sigorta olunan kimsenin adı ve soyadı

•  Hayatı sigorta ettirilenin yaşı, mesleği ve sağlık durumu 

Sigorta Poliçesi Koşullarının Değiştirilmesi; Sigorta poliçesi düzenlendikten sonra, taraflarca kararlaştırılmak suretiyle, sigorta süresinin devamı esnasında şartlar değişebilir. Poliçenin sadece bir veya bir kısım koşullarında değişiklik yapılmak istenmesi halinde, yeni bir sigorta poliçesi düzenlenmemekte, sadece değiştirilen koşulları da içeren ek bir belge düzen­lenerek sigorta ettirene verilmektedir.Bu belge zeyilname adını taşımaktadır.Hayat sigorta­larında zeyilname ile genellikle sigorta süresi, sigorta meblağı ve buna bağlı sigorta primi, sigorta lehdarı değiştirilmektedir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Since 2005