Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türkiye’de Sigortacılık Sektörünün Durumu, Sigortacılık Sektörü 

Türkiye'de sigorta sektörü 2003 sonu rakamları ile 3.5 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahiptir.

2001  yılında toplam sigorta priminin GSMH'ya oranı %1.38, 2002 de ise bu oran %1.31 olarak gerçekleşmiştir. 2001 yılında toplam kişi başına düşen prim 37.474.000 TL. 2002'de ise 54.374.000 TL. 2003 yılının ilk altı ayında 2.404 trilyon TL tutarında toplanan prim miktarı 2002 yılının aynı dönemine göre %36.1 oranında artış kaydetmiştir. 

Dünyada sigorta sektörünün büyüklüğü 2.6 trilyon dolar olarak gerçekleşirken Türkiye'de 2.4 milyar dolarlık bir prim hacmine sahiptir. Hayat sigortasına karşılık gelen rakam 444 milyon dolar, hayat dışı branşların toplamı ise 1 milyar 958 milyon dolar sigortaya ödenen toplam prim miktarı ise GSMH'nın %1.3'üne denk gelmektedir. 

Türkiye'de bireylerin özellikle hayat sigortası konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları ve en önemlisi de hayat sigortası sistemine geçmişte yaşanan birtakım olumsuz örneklere bağlı olarak güvenmedikleri bilinen bir gerçektir. Bu kapsamda sigortacılık sektörüne düşen görev ise, sigorta primleri yolu ile ekonomiye çok büyük bir kaynak transferinin söz konusu olacağı bilindiğinden dolayı sisteme duyulan güveni arttırmak, hayat sigortaları konusunda bireyleri bilinçlendirmek ve sektörün çok daha iyi seviyelere gelmesini sağlamak olacaktır.

Sigorta Sektörünün Branşlar Bazında Üretim Hacmi {milyar TL) 

Branşlar

2001

2002

Artış

Yangın

440.326

650.026

47.62

Nakliyat

107.488

158.690

47.64

Kaza

1.095.882

1.547.975

41.25

Makine-monta]

120.573

182.262

51.16

Ziraat

8.564

15.292

78.56

Sağlık

271.622

408.755

50.49

Hayat

459.389

668.350

45.49

Toplam

2.503.844

3.631.349

45.03

Prim Üretiminin Son 4 Yılı 

Yıllar

Toplam prim üretimi (Trilyon TL)

Değişim (%)

1999

986

77

2000

1.791

82

2001

2.505

40

2002

3.719

48

Sigorta sektörünün 2002 Rasyoları 

 

2001

2002

Artış

Üretim (milyar TL)

2.503.844

3.631.349

45.03

Üretimin GSYİH'ya oranı

1.38

1.31

-

Kişi başına düşen prim (TL)

36.240.751

51.651.001

42.5

Kişi başına düşen prim (dolar)

25.05

31.50

25

Poliçe sayısı

17.352.000

18.697.000

7.7

Ödenen tazminat (milyar TL)

1.506.288

2.205.340

46.41

Şirketlerin aktif toplamı (milyar TL)

4.377.512

5.841.515

33.44

Teknik kârlılık (milyar TL)

201.693

299.766

48.62

Hasar/prim oranı (%)

77.92

67.50

-

Teknik kâr/prim oranı (%)

9.70

9.31

-

Genel giderlerin/prime oranı (%)

18.87

15.61

-

İstihdam

10.168

10.751

5.7

Sigorta Sektörünün 2003 Ocak-Mart Dönemi Karşılaştırmalı Verileri (milyar TL.) 

Branşlar

2001

2002

YANGİN

210.967

79.95

287.947

36.49

NAKLİYAT

33.551

65.83

49.983

48.98

KAZA

328.594

49.64

456.114

38.81

MAKİNE MONTAJ

40.347

86.59

55.363

37.22

TARIM

2.054

64.75

2.302

12.06

SAĞLIK

122.969

58.73

160.801

30.77

HUKUKSAL KORUMA

558

10.80

846

51.66

FERDİ KAZA

17.293

51.89

23.878

38.08

KREDİ

41

-51.57

421

934.54

HAYAT

152.021

44.84

234.978

54.57

TOPLAM

908.393

58.17

1.272.633

40.10

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Since 2005