Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMİ SORULARI - 1

1. Aşağıdakilerden hangisi iktisadın bir özelliği değildir?

A) iktisat bir sosyal bilimdir B) iktisat analitiktir  C) iktisat tarihsel bir bilimdir D) iktisat bir doğa bilimidir 

2. iktisatçının belli bir ekonomik sorunla ilgili bütün gerçekleri araştırıp toplama işine ne denir?

A) iktisadi analiz B) Betimleyici iktisat C) iktisat politikası D) Normatif iktisat 

3. Bir malın fiyatı artığında talep edilen miktar azalır ifadesi aşağıdakilerden hangisinin bir örneğidir?

A) Hipotez B) Önerme C) Varsayım D) Teori 

4. iktisatçı önce bir olayla ilgili gerçekleri toplayıp, bu gerçeklerden hareketle bazı ge­nellemeler yapıyorsa, ne tür bir yöntem kullanır?

A) Tümevarım  B) Soyutlama   C) Mantıksal değerlendirme D) Tümdengelim 

5. Tümdengelim yönteminde iktisadi araştırma nereden başlar?

A) Gerçekleri toplama aşamasında   B) Gerçekleri tasnif aşamasında C) Teori oluşturma  D) iktisat politikası oluşturma

6. Aşağıdakilerden hangisi bir iktisadi amaç değildir?

A) Ekonomik serbestlik B) Ekonominin durgunluğa itilmesi  C) Milli gelirin adil olarak bölüşümü D) Fiyat istikrarı 

7. Bir firmanın üretim miktarının belirlenmesi, iktisadın hangi bölümüne girer?

A) Makro iktisat B) Mikro iktisat C) Normatif iktisat D) Pozitif iktisat 

8. Aşağıdakilerden hangisi, ortaçağ düşünürlerinin üzerinde durduğu bir konudur?

A) Tam rekabet piyasasında fiyat oluşumu   B) Dış ticaret fazlası      C) Görünmeyen el    D) Adil fiyat 

9. Aşağıdakilerden hangisi Merkantilist görüşle ilgilidir?

A) Değer teorisini açıklamışlardır. B) Faizin zaman boyutuna değinmişlerdir.
C) Piyasa mekanizmasının işleyişini ilk defa açıklamışlardır.  D) Dış ticaret fazlasını önermişlerdir. 

10. Aşağıdakilerden hangisi Ricardo’nun incelediği konulardan biri değildir?

A) Rant  B)Emek-Değer Teorisi  C)Uluslar arası Ticaret   D) Adil Fiyat

CEVAPLAR

1. Burada doğru yanıt D seçeneğidir. Çünkü diğer seçeneklerde belirtilenler iktisadın bir  özelliği iken, iktisat bir doğa bilimi olmadığı için D seçeneği yanlıştır. 

2. Doğru yanıt B seçeneğidir. Çünkü soruda betimleyici iktisadın tanımı verilmiştir. 

3. Buradaki ifade bir varsayım örneğidir. Bu nedenle'doğru yanıt C dir. 

4. Burada doğru yanıt A seçeneğidir. Çünkü diğer seçeneklerden hiçbirinde böyle bir yöntem kullanılmaz.

5. Tümdengelim yönteminde, iktisadi araştı rma teori oluşturma aşamasında başladığı için doğru yanıt C dir. 

6. Ekonominin durgunluğa itilmesi, bir iktisadi amaç olmadığı için doğru yanıt B dir. 

7. Burada doğru yanıt B dir. Çünkü bir firmanın üretim miktarının belirlenmesi bireysel karar birimlerinin davranışı ile ilgilidir. Bu da mikro iktisadın konusuna girer. 

8. Burada doğru yanıt D dir. Çünkü A ve C seçeneklerinde yer alan konular Klasik iktisatçıların üzerinde durduğu konular iken; B şıkkında yer alan konu Merkantilistlerin üzerinde durduğu bir konudur. 

9. Bu soruda ilk üç seçenekte yer alan konular, Klasik iktisat ve Ortaçağ düşünürlerinin üzerinde durduğu konular iken, D seçeneğinde yer alan konu Merkantilistlerin üzerinde durduğu bir konudur. Bu nedenle doğru yanıt D dir. 

10. ilk üç seçenekte yer alan konular Ricardo'nun incelediği konular iken; Adil fiyat ortaçağ düşünürlerinin incelediği bir konudur. Bu nedenle doğru yanıt D dir.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri