Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMİ SORULARI - 10

1. Tam rekabet piyasasında kısa dönem firma arz eğrisini aşağıdakilerden hangisi verir?
A) Marjinal maliyetin ortalama değişken maliyet üzerinde kalan kısmı B) Marjinal maliyetin artan kısmı
C) Marjinal maliyetin ortalama sabit maliyet üzerinde kalan kısmı D) Ortalama maliyetin artan kısmı 

2. Aşağıdaki mallara ait piyasalarda hangisi tam rekabet piyasasına bir örnek olabilir?
A ) Diş macunu B) Traş bıçağı C) Patates  D) Otomobil 

3. Tam rekabet piyasasında uzun dönem endüstri (piyasa) dengesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A) MC=MR>AC     B) MC=MR<Fiyat  C) MC=MR=AR=Fiyat    D) MC=MR=AR=Fiyat=AC 

4. Tam rekabetçi bir firmanın karını maksimize ettiği noktada aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
A) Marjinal gelir ile marjinal maliyet arasındaki fark maksimumdur.
B) Marjinal gelir marjinal maliyete eşittir
C) Marjinal gelir ortalama maliyete eşittir
D) Ortalama gelir ortalama maliyete eşittir

5. Tam rekabetçi bir firmanın karşılaştığı talep eğrisinden, aşağıdaki eğrilerden hangisini çıkarabiliriz?

A) Ortalama gelir eğrisini B) Toplam gelir eğrisini C) Toplam maliyet eğrisini D) Marjinal maliyet eğrisini
 

6. Aşağıdaki hangi özellikten dolayı, tam rekabet piyasasında hem firma hem de   endüstri dengesi aynı olur?

A) Fiyat farklılaştırılması  B) Piyasaya giriş ve çıkış serbestliği
C) Çok sayıda alıcı ve satıcı olması   D) Fiyat farklılaştırılması 

7. Tam rekabetçi bir firma 650 birim ürettiği zaman kan maksimum yapmaktadır. 650 birim üretmenin toplam maliyeti 3510 TL'dir. Malın birim fiyatı 8 TL olduğuna göre firmanın maksimum olan kan ne kadardır?

A)1625 8) 1225   C) 1600   D) 1690 

9. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının bir özelliği değildir?
A) Çok sayıda alıcı ve satıcı vardır.  B) Homojen mal üretilir.
C) Piyasaya giriş uzun dönemde kısıtlıdır.   D) Alıcı ve satıcılar tam bilgiye sahiptir.
10. Tam rekabet piyasası neden uzun dönemde en etkin teknolojiyi kullanır?
A) Firmalar MR = MC çıktı düzeyinde üretim yaptıkları için.   B) Firmalar fiyat =A VC Çıktı düzeyinde üretim yaptıkları için.
C) Firmalar fiyat = TC çıktı düzeyinde üretim yaptıkları için.  D) Fiyat minimum ortalama maliyete eşit olduğu için.
 

CEVAPLAR 

1. Bu sorunun doğru yanıtı A seçeneğidir. Çünkü tam rekabet piyasasında firmanın' kısa dönem arz eğrisi, firmanın marjinal maliyetinin ortalama değişken maliyet eğrisi üzerinde kalan kısmıdır. 

2. Tam rekabet piyasası, gerçek yaşamda daha çok tarımsal ürün piyasalarında geçerli olan bir piyasa yapısıdır. Bu nedenle patates piyasası diğer seçeneklerde belirtilen ürünlere ait piyasalara oranla, tam rekabet piyasası özellikleri daha çok gösterir. Ayrıca diğer seçeneklerde yer alan ürünlerin piyasa yapıları daha sonraki ünitelerde anlatılacak olan eksik rekabet piyasalarının birer örnekleridir. Bu nedenlerle doğru yanıt C seçeneğidir. 

3. Burada doğru yanıt D seçeneğidir. Çünkü tam rekabet piyasasının uzun dönem mendüstri dengesinde MC=MR=AR=AC=Fiyat eşitliği geçerlidir. 

4. Tam rekabetçi firmanın karını maksimize ettiği noktada, firmanın marjinal maliyetinin      marjinal gelirine eşit olması gerekir. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir. 

5. Tam rekabetçi bir firmanın malına olan talep eğrisi, aynı zamanda firmanın ortalama ve marjinal geliri ile fiyatına eşit ve yatay eksene paralel bir doğru şeklindedir. Bu nedenle doğru yanıt Adır. 

6. Tam rekabet piyasasında hem firma, hem de endüstri dengesinin aynı anda sağlanmasının nedeni; piyasaya girişin serbest olmasıdır. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. 

7. Bilindiği gibi toplam kar = toplam gelir - toplam maliyettir. Soruda toplam maliyet 3510 TL olarak verilmiştir. Ancak toplam gelir belli değildir. Bununla birlikte verilenler yardımıyla toplam gelir kolaylıkla bulunabilir. Bunun için toplam gelirin tanımını kullanmak yeterlidir. Toplam gelir satış miktarı ile fiyatın çarpımı olduğu için 650x8=5200 olarak bulunur. Toplam maliyet ile toplam geliri kullanarak toplam karı=5200-351 0=1690 olarak buluruz. Dolayısıyla doğru yanıt D seçeneğidir. 

9. Tam rekabet piyasasının varsayımları gereği hem kısa hem de uzun dönemde piyasaya giriş serbesttir. Bu nedenle C seçeğini tam rekabet piyasasının bir özelliği değildir. Bu sorunun olumsuz olması nedeniyle doğru yanıt C dir. 

10. Burada doğru yanıt D dir. Çünkü, fiyat minimum ortalama maliyete eşittir. Bu nedenle toplum en etkin teknolojiyi kullanır.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri