Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMİ SORULARI - 11 

1- I- Patent Hakları
    II- Yasalarca Sağlanan İmtiyazlar
    III- Üretimin Çok Büyük Sermaye Gerektirmesi
    IV- Hammadde kaynaklarına Sahip Olma 

Yukarıdakilerden hangileri doğal monopole neden olur?

A) i  B) ii ve III C) III ve LV D) III 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, tekel piyasasına uygun değildir?

A) Tekelci firma bir hizmetin tek sunucusudur  B) Tekelci firma ile endüstri aynıdır
C) Tekelcinin ürettiği ürünün yakın ikamesi yoktur  D) Tekelin kısa ve uzun dönem koşulları birbirinden farklıdır 

3. Tekel piyasasının hangi varsayımı, tekelci firmayı endüstri konumuna sokar?

A) Ürünün yakın ikamesinin olmaması B) Tek bir satıcının olması
C) Piyasaya girişin engellenmesi  D) Tekelin fiyat farklılaştırması 

4. Tekelci firmanın talep eğrisi, aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?
A) Marjinal gelir eğrisidir  B) Ortalama gelir eğrisidir
C) Ortalama gelir ile fiyatın farkıdır  D) Marjinal maliyet ile marjinal gelir farkıdır

5. Aşağıdaki ilişkilerden hangisi tekel piyasası için geçerli değildir?
A) AA herzaman MAiden büyüktür B) AA ile MA ilk miktarda eşittirler
C) AA, MAiden küçüktür  D) Fiyat MAiden büyüktür 

6- Talep Esnek İse aşağıdakilerden hangisi tekel piyasası için geçerlidir?

A) Toplam gelir fiyat düştüğünde azalır B) Toplam gelir fiyat düştüğünde değişmez
C) Marjinal gelir pozitiftir  D) Marjinal gelir sıfırdır 

7. Uzun dönemde tekel piyasasında ekonomik karın varlığı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Tek bir satıcının olması  B) Piyasaya girişin engellenmesi
C) Homojen mal satılması   D) Fiyat farklılaştırması yapılması 

8. Tekelci firma ilk 10 birimi 10 TL, sonraki 20 birimi 9 TL den satarsa, hangi tür fiyat farklılaştırması yapar?
A)Tam  B) Birinci derece C) ikinci derece D) Kısmi 

9. Eğer tekelci firma, alıcılar arasında fiyat farklılaştırması yapıyorsa; buna ................. denir. 

10. Tekel piyasasında neden, uzun dönemde atıl kaynaklar olur?

A) Fiyat farklılaştırması yapıldığı için   B) Ekonomik kar olmadığı için
C) Fiyat minumum ortalama maliyete eşit olmadığı için D) Fiyat marjinal gelire eşit olduğu için

CEVAPLAR

1. Verilen ifadelerden i, ii ve iv genelde tekelin oluşma nedenleri iken, üretimin çok büyük sermaye gerektirmesi ifadesi doğal tekelin nedenidir. Bu nedenle doğru yanıt D dir. 

2. A, B ve C seçeneklerinde yer alan ifadeler, tekel piyasasının özellikleridir. Ancak D seçeneğinde yer alan ifade, tekel piyasası için geçerli değildir.  

3. Tekel piyasasında tek bir satıcının olması sonucu, tekelci firma ile endüstri aynıdır. Bu nedenle doğru yanıt B dir. 

4. Bu sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. Çünkü tekelcinin talep eğrisi, ortalama gelir eğrisini belirler. 

5. Tekelci firmanın talep eğrisi, azalan eğime sahip olduğu için tekelcinin daha fazla satabilmesi için fiyatını düşürmesi gerekir. Bu nedenle ilk miktar dışında tekelcinin marjinal geliri, her zaman ortalama gelirinden ve fiyatından düşüktür. Bu nedenle C seçeneği doğru yanıttır. 

6. Bilindiği gibi, tekel piyasasında talep esnek olduğunda, fiyatlar arttığında talep miktarındaki oransal azalış fiyattaki oransal artıştan; fiyatlar azaldığında ise talep miktarındaki oransal artış fiyatlardaki oransal azalıştan daha fazladır. Bu nedenle talep esnek iken fiyatların düşmesi nedeniyle artan ek birimlerin toplam gelire katkısı olan marjinal gelir pozitif olur. O halde doğru yanıt C seçeneği olmalıdır. 

7. Piyasaya başka firmaların girmesi engellendiği için tekelci firma uzun dönemde de piyasada tek firma konumundadır. Dolayısıyla ekonomik kar elde eder. O halde doğru yanıt B seçeneğidir. 

8. Bu ikinci derece fiyat farklılaştırmasının bir örneğidir. Çünkü tekelci bu şekilde miktarlar arasında farklılaştırma yapmaktadır. Doğru yanıt C dir. 

9. Alıcılar arasında yapılan fiyat farklılaştırmasına Üçüncü Derece fiyat farklılaştırması denir. 

10. Uzun dönemde atıl kaynakların olmaması için, fiyatın minimum ortalama maliyete eşit olması gerekir. Ancak tekel piyasasının uzun dönem dengesinde, fiyat ortalama maliyetten büyüktür. Bu nedenle kaynaklar atıl kalır. Dolayısıyla sorunun doğru yanıtı C seçeneği olur.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri