Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORULAR 12 

1. Demir-çelik, aleminyum, bakır gibi metallerin piyasaları, hangi tür piyasa için örnek gösterilebilir?

A) Tam rekabet B) Tekel C) Oligopol D) Tekelci rekabet 

2. Aşağıdakilerden hangisi, tekelci rekabet piyasasının özelliklerinden biridir?

A) Az sayıda firmanın farklılaştırılmış mal satması B) Çok sayıda firmanın homojen mal satması
C) Az sayıda firmanın homojen mal satması  D) Çok sayıda firmanın farklılaştırılmış mal satması 

3- Tekelci rekabetçi  bir firma için kısa dönem denge çıktı düzeyini, aşağıdakilerden hangisi verir?
A) P=SMC B)P=SAC C) MR=SMC D) MR=SAC 

4. Dirsekli talep modeli aşağıdakilerden hangisini açıklar?
A) Tekel davranışını B) Karteli  C) Tekelci rekabette mal farklılaştırılmasını D) Oligopolde fiyatın artma yönünde katılığını 

5. Az sayıda satıcının bulunduğu bir piyasa organizasyonu içinde, firmalar homojen olmayan ürün üretiyorlarsa; bu piyasaya ne ad verilir?

A) Saf oligopol B) Tam rekabet C) Farklılaştırılmış oligopol D) Tekelci rekabet 

6. Aşağıdakilerden hangisi ürün farklılaştırmasına yol açmaz?

A) Ürünün ambalajı B) Satıcının mağazasının görünümü  C) Maliyet farklılıkları D) Satış koşulları 

7. Tekelci rekabet piyasasında, uzun dönemde neden ekonomik kar yoktur?

A) Maliyetler farklıllaştığı için  B) Ürün farklılaştırılması olduğu için
C) Fiyat farklılaştırılması olduğu için D) Piyasaya girişte engeller olmadığı için 

8. Az sayıda satıcının bulunduğu bir piyasa organizasyonu, içinde firmalar farklılaştırılmış ürün üretiyorlarsa; bu piyasaya ne ad verilir?

A) Tekel B) Tam rekabet C) Pür oligopol D) Farklılaştırılmış oligopol 

9. Oligopolistik firmaların en önemli özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekelci güç sahibi olmaları B) Fiyat farklılaştırabilmeleri   C) Ürün farklılaştırabilmeleri D) Ortak bağımlılıkları 

10. Tekelci rekabet piyasasında uzun dönem dengesinde, aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

A) P > MC B) MR = MC C) P = AC D) P > AC 

CEVAPLAR 

1- Burada verilen ürünlere ait piyasalarda, az sayıda firma genelde homojen mal üretirler. Bu da oligopol piyasasının tipik bir özelliğini yansıtır. Dolayısıyla bu ürünlere ait piyasalar oligopol piyasalarıdır. Bu nedenle doğru yanıt C dir. 

2. Tekelci rekabet piyasasını diğer piyasalardan ayıran en önemli özellik mal farklılaştırmasıdır. Bu piyasanın bir diğer önemli özelliği ise satıcı sayısının çok olmasıdır. Bu nedenle doğru yanıt D dir. 

3. Bütün piyasalarda olduğu gibi, bir tekelci rekabetçi firmanın da kısa dönemde dengede olabilmesi için marjinal geliri ile marjinal maliyetinin eşit olması gerekir. Bu nedenle doğru yanıt C dir. 

4. Dirsekli talep modeli bir oligopol modelidir. Bu nedenle tekelci davranışı ile tekelci rekabette mal farklılaştırmasını açıklamaz. Kartel ise kendisi bir oligopol modelidir. Dolayısıyla doğru yanıt D seçeneği olmaktadır. 

5. Bu piyasa yapısı farklılaştırılmış oligopoldür. Dolayısıyla doğru yanıt C dir. 

6. Maliyet farklılıkları ürünlerin farklılaşmasına yol açmaz. Bu nedenle doğru yanıt C dir. 

7. Tekelci rekabet piyasasında piyasaya giriş serbestisi olduğu için, uzun dönemde fiyat ortalama maliyete eşit olur. Fiyat ortalama maliyete eşit olduğunda ekonomik kar olmaz. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir. 

8. Farklılaştırılmış oligopolde firmalar farklılaştırılmış ürünler satar. Burada ayrıca az sayıda satıcı vardır. Bu nedenle doğru yanıt D dir. 

9. Diğer seçeneklerde belirtilenler de oligopolistik firmaların birer özelliklerini yansıtmaları na rağmen, oligopol pisasının en ayırd edici özelliği, firmalar arası ortak bağımlılıktır. O halde doğru yanıt D dir. 

10. Tekelci rekabet piyasasının uzun dönem dengesinde, MR=MC, P=AC ve P>MC dir. Fakat fiyat AC den büyük olamaz. Bu nedenledoğru yanıt D seçeneğidir.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri